Înapoi

Nicolae Ghika-Budeşti

Date biografice


NICOLAE GHIKA-BUDEŞTI (1869-1943)

1869, 22 decembrie

se naşte, în Iaşi, Nicolae Ghika-Budeşti, fiul lui Eugen N. Ghika-Budeşti, pictor, şi al Elenei B. Cantacuzino, din ramura Cantacuzinilor-Măgureni; prin mama sa devine văr cu G.M. Gantacuzino şi cu Theodor Pallady;

1877-1880
locuieşte în Elveţia, unde urmează cursurile "Collège Gaillard" din Laussane;

1880-1883
locuieşte în Franţa, la Paris, unde urmează cursurile "Ècole Monge" (viitorul "Lycée Carnot");

1884-1888
elev al liceului "Principatele Unite" din Iaşi;

1889-1893
student al Şcolii de Poduri şi Şosele din Bucureşti, devenind inginer; aici îi are profesori pe Anghel Saligny, Gheorghe Duca, Ion B. Cantacuzino, dr. C.I. Istrati, Gheorghe Cerkez;

1893
la Paris, lucrează în atelierul maestrului Victor Laloux, pentru a se pregăti pentru admiterea la École de Beaux-Arts;

1894-1901
student al École de Beaux-Arts din Paris, în atelierul profesorului Victor Laloux; în iunie 1901 îşi susţine lucrarea de diplomă, devenind arhitect diplomat;

1901
se căsătoreşte la Paris cu Madeleine Flavie Elisabeth Landrieu (1869-1951); vor avea doi fii: Ion (1902-1991), arhitect şi Ştefan (1904-1959), geolog;

1906-1943
arhitect proiectant, promotor al stilului neo-românesc, exprimat printr-o sinteză originală între formele bizantine şi elementele stilului moldovenesc; printre cele mai importante proiecte ale sale se numără: Muzeul de Artă Naţională, azi Muzeul Ţăranului Român (1912-1938), extinderea Universităţii din Bucureşti (1928-1930), Biserica "Schimbarea la Faţă" - Cuţitul de Argint (1906-1910), Biserica greco-catolică "Sf. Vasile cel Mare" din Bucureşti (1909), Mausoleul lui Vasile Alecsandri din Mirceşti (1925-1928), Biserica "Sf. Nicolae" - Copou din Iaşi (1936), Conacul Ştirbey din Dărmăneşti, judeţ Bacău (1913-1914), Vilele Ghika-Budeşti, Radu R. Rosetti, Rosetti-Varlaam din Bucureşti (1908-1913);

1905
este numit arhitect la Casa Şcoalelor din cadrul Ministerului Instrucţiunii şi al Cultelor;

1906
este transferat în funcţia de arhitect al Comisiunii Monumentelor Istorice; devine membru fondator al revistei "Arhitectura" şi membru al comitetului de redacţie;

1909-1939
arhitect-şef al Serviciului Tehnic al Comisiuni Monumentelor Istorice - CMI; printre principalele intervenţii de conservare/restaurare se numără cele desfăşurate la: Mănăstirea Comana (1907-1908), Biserica Domnească "Adormirea Maicii Domnului" din Târgovişte (1907-1910), Biserica "Sf. Gheorghe" - Albă din Baia (1909), Mănăstirea Hurezi (1909), Mănăstirea Cetăţuia din Iaşi (1910-1911), Biserica "Sf. Gheorghe" din Botoşani (1912), Mănăstirea Cozia (1928-1940);

1906-1942
publică studii, cercetări, memorii de restaurare, rapoarte, articole în Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice, în Anuarul Comisiunii Monumentelor Istorice şi în revista "Arhitectura";

1910-1938
profesor şef de atelier la Şcoala Superioară de Arhitectură din Bucureşti;

1927-1936
publică opera sa monumentală "Evoluţia arhitecturii în Muntenia şi Oltenia", în patru volume publicate în Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice;

1932-1935
preşedinte al Societăţii Arhitecţilor Diplomaţi din România;

1937-1943
membru al Comisiunii Monumentelor Istorice;

1937
devine membru corespondent al Academiei Române, la propunerea lui Nicolae Iorga; susţine la Sorbone, Ecole des Haute Études, Section des Sciences Religieuse, un ciclu de patru conferinţe intitulat "L’Ancienne Architecture Religieuse de la Valachie - Essai de Synthese", pe care le publică în anul 1942 în Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice;

1943, 16 decembrie
Nicolae Ghika-Budeşti se stinge din viaţă, la vârsta de 74 de ani.s
s
s
Arbore genealogic Evocare semnată de arh. Ion Ghika-Budești, revista Arhitectura nr. 4, 1974 Nicolae Ghika-Budești la biserica din Bordești, BCMI, 1913
s
s
s
Proiect de lege, revista Arhitectura nr. 1, 1906 Proiect de lege, revista Arhitectura nr. 1, 1906 Pergament comemorativ al Jubileului de 25 de ani ai Școlii Superioare de Arhitectură din București, revista Arhitectura, 1925
s
s
 
Decret confirmare membrii CMI, Arhiva INP, Fond CMI, inv. 3862 Membrii ai CMI