Înapoi

Proiectul cultural

Restauratori români: arhitectul Nicolae Ghika-Budești (1869-1943)

 

Pentru a evoca, a aduce în actualitate şi a pune în valoare opera înaintaşilor arhitecţi, reprezentanţi de seamă ai şcolii româneşti de restaurare, care au activat în cadrul Comisiunii Monumentelor Istorice şi al Direcţiei Monumentelor Istorice, dar şi cu o importantă activitate de arhitecţi-proiectanţi, Institutul Naţional al Patrimoniului a iniţiat ciclul de proiecte culturale intitulat "Restauratori români", beneficiar al unei finanţări din partea Uniunii Arhitecţilor din România din Fondul "Timbrul Arhitecturii".
Ciclul a fost iniţiat în anul 2014, prin evocarea activităţii de restaurator a arhitectului Horia Teodoru (1894-1976), fiind urmat, în anul 2015, de proiectul cultural dedicat arhitectului Ion D. Trajanescu (1875-1964) şi în anul 2016, de cel dedicat arhitectului Ştefan Balş (1902-1994). www.restauratoriromâni.ro
Realizat pe structura proiectelor precedente, proiectul din acest an, intitulat RESTAURATORI ROMÂNI: ARHITECTUL NICOLAE GHIKA-BUDEŞTI (1869-1943) - 150 DE ANI DE LA NAŞTERE îşi propune să evoce, să aducă în actualitate şi să difuzeze activitatea arhitectului Nicolae Ghika-Budeşti, una din personalităţile marcante ale complexului domeniu al cercetării, protejării şi restaurării monumentelor istorice, arhitect proiectant, promotor al stilului neo-românesc şi profesor, care ilustrează într-un mod minunat multiplele valenţe ale profesiei de arhitect.
În cadrul proiectului s-a realizat o complexă cercetare şi documentare de arhivă şi pe teren asupra întregii activităţi arhitectului. În biblioteca şi fondurile arhivistice ale Institutului Naţional al Patrimoniului: Comisiunea Monumentelor Istorice - CMI şi Fototeca Istorică, numeroase publicaţii şi documente stau mărturie asupra activităţii arhitectului Nicolae Ghika. Aceste documente au fost cercetate, inventariate şi digitizate.
Prin înlesnirea accesului publicului specializat precum şi a publicului larg la documente de arhivă şi prin difuzarea bunelor practici în domeniul proiectării de arhitectură, al conservării şi restaurării monumentelor istorice, al cercetării istoriei arhitecturii, proiectul îşi propune să contribuie la sporirea interesului şi întărirea ataşamentului pentru valorile culturale.

Echipa proiectului este alcătuită din:
Anca FILIP - documentare, manager proiect
Ruxandra NEMŢEANU - documentare, consultant ştiinţific
Alin SAIDAC - documentare arhivă
Iuliu ŞERBAN - documentare arhivă
Vasile ANDREI - digitizare şi IT
Serioja BOCSOK - prezentare grafică