Înapoi

Arhitectul Nicolae Ghika-Budești: restaurări – activitatea în cadrul Serviciului Tehnic al C.M.I.


Intervenții de conservare / restaurare realizate de arhitectul Nicolae Ghika-Budești

Inventar dosare din arhiva I.N.P. - fond C.M.I. care conţin documente întocmite de arhitectul Nicolae Ghika-Budești

 

Începând cu anul 1906, timp de peste treizeci de ani, arhitectul Nicolae Ghika-Budeşti a fost arhitect-şef al Serviciului Tehnic al Comisiunii Monumentelor Istorice - CMI, ocupând un rol important în desfăşurarea activităţii de conservare şi restaurare pe baze ştiinţifice şi coordonând activitatea corpului de specialişti de înalt profesionalism al acestei structuri.
Memorii, referate, devize şi antemăsurători, corespondenţă, ordine de şantier, condiţii speciale, schiţe, relevee, proiecte de restaurare, aflate în arhiva Institutului Naţional al Patrimoniului - Fondul CMI, documentează activitatea arhitectului Nicolae Ghika-Budeşti în cadrul Serviciului Tehnic al CMI.

Nr. crt. Denumire Localizare Datare Cod LMI Observaţii Album Legendă / surse
1 Biserica Domnească ”Adormirea Maicii Domnului” Calea Domnească nr. 181, Târgoviște, județ Dâmbovița 1907-1910 DB-II-m-A-17237.07  
 

01 Înainte de restaurare,1908, Arhiva I.N.P. – Fototeca Istorică
02-05 În timpul restaurarii, 1910, Arhiva I.N.P. – Fototeca Istorică
06, 07 După restaurare, 1911, Arhiva I.N.P. – Fototeca Istorică
08 1939, Arhiva I.N.P. – Fototeca Istorică
09 După restaurare, Arhiva I.N.P. – Fond C.M.I.
10 BCMI, 1910 – extras
11 BCMI, 1911 - extras

2 Mănăstirea Comana Sat Comana, comuna Comana, județ Giurgiu 1909 GR-II-a-A-14967     BCMI, 1908 - extras
3 Biserica ”Sf. Gheorghe” - Albă Baia, județ Suceava 1909 SV-II-m-A-05489  
 

01 Înainte de restaurare, 1909, Arhiva I.N.P. – Fototeca Istorică
02 Proiect restaurare, Arhiva I.N.P. – Fond C.M.I.
03 1955, Arhiva I.N.P. – Fototeca Istorică
04-09 foto Anca Filip
10 BCMI, 1909 – extras
11 BCMI, 1909 - extras

4 Mănăstirea Hurezi Sat Romanii de Jos, oraș Horezu, județ Vâlcea 1909 VL-II-a-A-09894 împreună cu arh. Ion D. Trajanescu
 

01 1908, Arhiva I.N.P. – Fototeca Istorică
02-05 1933, Arhiva I.N.P. – Fototeca Istorică
06, 07, 08, 09, BCMI, 1909 – extras

5 Mănăstirea Cetățuia Str. Cetățuia nr. 1, Iași, județ Iași 1910-1913 IS-II-a-A-03806 împreună cu arh. Gh. Lupu

01-06 Proiect restaurare Palatul Duca Vodă, Arhiva I.N.P. – Fond C.M.I.
07-10 foto Anca Filip
11 BCMI, 1913 - extras
12 BCMI, 1915 - extras

6 Biserica Vădeni, județ Gorj 1910-1911    
 

01, 02 Înainte de restaurare, Arhiva I.N.P. – Fond C.M.I.
03-07 După restaurare, Arhiva I.N.P. – Fond C.M.I.
08 BCMI, 1910 - extras

7 Biserica ”Sf. Voievozi” Str. Ion Heliade Rădulescu nr. 13, Târgoviște, județ Dâmbovița 1910 DB-II-m-A-17297  

01 Arhiva I.N.P. – Fond C.M.I.
02 BCMI, 1911 - extras

8 Biserica ”Sf. Gheorghe” Str. Victoriei nr. 34, Botoșani, județ Botoșani 1912

BT-II-m-A-01942.01

 
 

01 Înainte de restaurare, desen, arhiva arh. Mihai Tulbure
02 Înainte de restaurare, releveu, Arhiva I.N.P. – Fond C.M.I.
03 Proiect restaurare, Arhiva I.N.P. – Fond C.M.I.
04, 05 După restaurare, Arhiva I.N.P. – Fond C.M.I.
06 foto Mihai Tulbure
07-15 foto Anca Filip
16 BCMI, 1912 – extras

17 BCMI, 1912 - extras
9 Biserica ”Sf. Nicolae” a mănăstirii Dealu Aleea Mănăstirii Dealu, Sat Viforâta, comuna Aninoasa, județ Dâmbovița   DB-II-m-A-17757.01      
10 Mănăstirea Cotmeana Sat Cotmeana, comuna Cotmeana, județ Argeș  

AG-II-a-A-13622

 

01 Arhiva I.N.P. – Fond C.M.I.

02 BCMI, 1931 - extras
11 Mănăstirea Cozia Str. Calea lui Traian nr. 816,  Căciulata, oraș Călimănești, județ Vâlcea 1928-1940

VL-II-a-A-09697

Împreună cu arh. Iancu Atanasescu

01-03 Biserica mare înainte de restaurare, Arhiva I.N.P. – Fond C.M.I.
04 1938, înainte de restaurare, Arhiva I.N.P. – Fototeca Istorică
05, 06 1927, Biserica mare înainte de restaurare, Arhiva I.N.P. – Fototeca Istorică
07, 08 1940, Biserica mare după retaurare, Arhiva I.N.P. – Fototeca Istorică
09-13 foto Anca Filip
14 BCMI, 1938 – extras, 14 BCMI, 1938 – extras
16-18 Bolnița Coziei înainte de restaurare, Arhiva I.N.P. – Fond C.M.I.
19 1926, Bolnița Coziei înainte de restaurare, Arhiva I.N.P. – Fototeca Istorică
20 cca. 1958, Bolnița Coziei după restaurare, Arhiva I.N.P. – Fototeca Istorică

12 Biserica Mănăstirii Radu-Vodă Str. Radu Vodă nr. 24A, sector 4, București 1933 B-II-a-A-19498 împreună cu arh. V. Moisescu    

 

Inventar dosare din arhiva I.N.P. - fond C.M.I. care conţin documente întocmite de arhitectul Nicolae Ghika-Budești

 

5

ADAM, jud. Tutova - Mănăstirea Adam cu Biserica Adormirea Maicii Domnului: chestionar; corespondenţă, descriere, inventarul odoarelor, deviz reparaţii (inclusiv pictura); schițe releveu; descriere urmări cutremur. Biserica Sf. Voievozi (Adam), Biserică de lemn Adormirea Maicii Domnului (Caneşti), Biserica de lemn Intrarea în Biserică (Stieţeşti): chestionare. Semnatari: N. Ghika-Budeşti, Şt. Balş, H. Teodoru.

1921-1951

 

25

ALBA IULIA. Biserica catedrală romano-catolică. Corespondenţă, constatări. Starea monumentului, restaurare; financiare. Printre semnatari: N. lorga, Al. Lapedatu, C. Daicoviciu, V. Drăghiceanu, N. Ghika, St. Moller, episc. Carol Mailath.

1922-1938

 

29

ALBEM, corn. Cătunul, jud. Vlaşca. Bis. Cuv. Paraschiva. Chestionare, corespondenţă, memoriu, borderou, antemăsurători-deviz. Starea monumentului, reparaţii (acoperiş). N. Ghika, H. Teodoru.

1921-1948

 

35

ALBEŞTI Paleologu, jud. Prahova, Biserica Adormirea. Chestionar, cores­pondenţă, antremăsurători-devize, caiet de sarcini. Starea mon. (cutremur 1940). Reparaţii, restaurare. Semnatari: N. Ghika, V. Brătulescu, H,.Teodoru ş.a.

1921-1942

 

43

ALIMPEŞTI, jud. Gorj. Bis. Cuv. Paraschiva. Căt. Corşaru, bis. Sf. Nicolae. Căt. Luculeşti, bis. Cuv. Paraschiva. Căt. Nistoreşti, bis. Pogorârea Sf. Duh (reparaţii acoperiş). Chestionare, corespondenţă, devize. Semnatari (rezoluţii): D. Onciul, N. Ghika.

1921-1923

 

52

ALUNIŞUL, jud. Olt. Căt. Alunişul de Sus. Bis. Adormirea Căt. Alunişul de Jos. Bis. Cuv. Paraschiva. Căt. Optăşani, bis. Cuv. Paraschiva (Optaşi). Chestionar,   referat,  corespondenţă,  antemăsurători-deviz.  Starea mon. reparaţii. Semnatari: episc. de Argeş, Grigorie, arh. N. Ghika, H. Teodoru, V. Brătulescu, Emil Costescu etc.

1921-1942

 

57

AMĂRĂŞTII, jud. Romanaţi. Căt. Amărăştii de Jos, Bis.: Sf. Nicolae, Sf. loan, Sf. Voievozi. Căt. Amărăştii de Sus, Bis.: Sf. Voievozi, Sf. Nicolae. Cu referiri asupra bis. Sf. Treime, jud. Romanaţi. Com. Cepari şi bis. Urdari, jud. Gorj.     Chestionare,     corespondenţă,     procese-verbale,     memoriu, antemăsurători-devize, buget. Starea mon.: pericolul dărâmării, intervenţia CMI pentru conservare: Reparaţii. Semnatari: episcop., N. Ghika, V. Brătu­lescu, H. Teodoru ş.a.

1921-1938

 

61

ANINIŞU, jud. Gorj. Căt. Aninişu din vale, bis. Cuv. Paraschiva. Căt. Radoşiu, bis. Cuv. Paraschiva. Căt. Aninişu din Deal, bis. Sf. loan Botezătorul. Chestionare, corespondenţă. Semnatari: N. Ghika, V. Brătulescu.

1921-1934

 

65

M-rea ANINOASA - Muscel (hr. Sf. Nicolae). Corespondenţă, chestionar, măsurători-devize, procese-verbale, referate, buget, chitanţe, liste materiale, memorii, schiţe-releveu ansamblu. Starea monumentului, meşteri, reparaţii-restaurare, recepţie. Semnatari: D. Onciul, N. Ghika, V. Brătulescu, H. Teodoru, Alex. Lapedatu, V. Moisescu. Cu referiri şi asupra unei icoane de la Schitul Goleşti.

1920-1947

 

70

APOSTOLACHE - Prahova. Bis. Adormirea. Căt. Marlogea. Bis. Sf. Voievozi. Chestionar, corespondenţă, procese-verbale. Consolidări, reparaţii, bunurile bisericii. Semnatari: P. P. Panaitescu, N. Ghika, V. Brătulescu, H. Teodoru, E. Costescu.

1921-1942

 

80

ARDEAL. Monumente istorice. Paroh. Deda, Casa episcopală Răşinari, bis. din Rodna Veche. Castelul lui Minai Viteazul din com. Buia - Târnava Mare. Bis. din Ciumbrud. Bis. din Făgăraş (C. Brâncoveanu), Bis. din Curtea mitropolitană din Blaj. Castelul Huniade. Mon. Kossuth din Arad. Bis. Alba lulia (Mihai Viteazul). Corespondenţă, referate cereri. Starea mon., reparaţii. Buget. Activitatea Com. Mon. Ist. (secţiunea Transilvania). Referiri asupra Catalogului col. Teglas (obiecte patrimoniu). Semnatari: D. Onciul, Al. Lapedatu, N. Ghika, C. Daicoviciu, P. P. Panaitescu.

1921-1922

 

82

ARGETOAIA - Dolj. Bis. Sf. Nicolae, Chestionar, fişă, corespondenţă, devize. Stare, reparaţii. Semnatari: N. Ghica, V. Brătulescu, H. Teodoru.

1921-1947

 

89

ARNOTA - Vâlcea. Mănăstirea. Chestionare, corespondenţă, circulară, planuri-schiţe, desene, referate, procese-verbale, chitanţe, oferte, devize, caiet sarcini. Starea monumentului, incendiu 1922, consolidări, restaurare (construcţia, pictura, icoane, mobilier). Cu referire şi la: Cozia, Jitianu, Govora, Hurez. Semnatari: N. lorga, D. Onciul, mitropolitul Nifon, N. Ghika, Horia Teodoru, V. Brătulescu, Şt. Balş, E. Costescu, P. Antonescu, Al. Satmary.

1915-1947

 

90

ARONEANU –jud.laşi. Bis. Sf. Nicolae. Chestionare, corespondenţă, antemăsurători-devize. Starea mon., reparaţii (construcţie, pictură, catapeteasmă); condiţii pentru executarea reparaţiilor, schițe-releveu, descriere și reparații după avariile produse în timpul războiului. Cu referiri asupra: Căt. Şarogari, bis. Sf. Varvara. S. Rediu-Aldei (biserica). Semnatari: V. Brătulescu, Şt. Balş, P. Antonescu, N. Ghika-Budești, H. Teodoru, A. Sacerdoţeanu.

1921-1948

 

91

ARONEANU - laşi. Bis. Aron Vodă. Corespondenţă, deviz. Starea mon., reparaţii. Semnatari: D. Onciul, N. Ghika.

1921-1922

pdf

111

BACĂU.  Bis.  Precista.  Bis. Adormirea.  Bis.  Borzeşti.  Corespondenţă, oferte,   devize,  chestionar,   schiţe-releveu,   rapoarte,   procese-verbale,   referate, factură ş.a. restaurare (construcţii, pictură). Semnatari: D. Onciul, N. Ghika, Brădişteanu, P. Antonescu, Şt. Balş, G. Sterian, V. Brătulescu, H. Teodoru, Drăghiceanu, I. Mihail, CM. lonescu (pictori), E. Costescu.

1918-1945

 

116

BAIA- Fălticeni. Bis. Albă, Sf. Gheorghe. Bis. Catolică. Paroh. Petru Rareş, bis.  Adormirea.   Chestionar,   corespondenţă,   antemăsurătoare-devize, referate, schiţe, proces-verbal. Starea monumentelor, reparaţii (construcţii, tâmpla ş.a.). Semnatari: D. Onciul, V. Drăghiceanu, N. Ghika, H. Teodoru, V. Brătulescu, P. Antonescu, St. Balş, I. Mihail, E. Costescu, V. Moisescu.

1919-1948

pdf

117

BAIA   DE   ARAMĂ   -   Mehedinţi.   Biserica   parohială   Sf.   Voievozi, Corespondenţă, raport, devize, proces-verbal, plan. Reparaţii semnatari: D. Onciul, Al. Lapedatu, V. Brătulescu, I. Mihail (pictor), H. Teodoru, P. Antonescu, V. Moisescu, N. Ghika I. L. Atanasescu, episc. Sofronie. Un raport cu referiri asupra a 13 biserici din judeţ.

1915-1947

 

118

BAIA DE CRIŞ - Hunedoara. Biserica Unită. Corespondenţă, schiţă. Reparaţii. Semnatari: N. lorga, N. Ghica, H. Teodoru ş.a.

1929-1930

 

122

BALACI - Teleorman. Bis. Adormirea. Corespondenţă, chestionar, procese verbale,   apel   (tipărit,   ptr.   subscriere),   certificat,   caiet   de   sarcini, antemăsurători-devize,  situaţii etc.   reparaţii.  Semnatari:   D.  Onciul,  V. Drăghiceanu, Brădişteanu, N. Ghika, V. Brătulescu, E. Costescu, H. Teodoru, I. Mihail (pictor), P. Antonescu.

1919-1943

 

124

BALCIC. Geamia.Biserica. Baia turcească. Hanul vechi. Corespondenţă, reparaţii. Schițe-releveu geamie. N. Ghika-Budești, H. Teodoru, St. Balş ş.a. (semnatari).

1932-1945

pdf

125

BALAMUCI - Ilfov.  Schitul Popa Gheorghe.  Corespondenţă,  referate, declaraţii,   oferte,   antemăsurători-devize.  Acte  financiare.   Restaurare, construcţii, proprietăţi. Semnatari: N. lorga, N. Ghika, H. Teodoru, P. Antonescu, V. Brătulescu, V. Moisescu.

1933-1945

 

129

Satul Baldoveni, com. Rişculiţa - Hunedoara. Bis. de lemn, Sf. N-Iae. Corespondenţă. Stare. Semnatari: N. Ghika, V. Brătulescu, H, Teodoru, P. Antonescu.

1938

 

130

BALOTA - Dolj. Bis. Sf. Voievozi. Căt. Gaia de Sus, bis. Sf. D-tru. Căt. Crucile, bis. Înălţarea D-lui. Chestionar, fişă, corespondenţă, memoriu, deviz. Reparaţii. Semnatari: N. Ghika, V. Brătulescu, P. Antonescu, Şt. Balş, H. Teodoru.

1921-1947

 

132

BALOTEŞTI - Ilfov. Bis. Sf. N-Iae. Căt. Cacaleţi, bis. Izvorul Tămăduirii. Căt. Preoteşti,' bis. Sf. Apostoli. Căt. Petreşti, bis. Sf. Îngeri, Căt. Săftica. Bisericile: Sf. Treime şi Sf. C-tin şi Elena. Chestionare, corespondenţă (inclusiv cu ambasadele unor ţări străine de la Bucureşti) antemăsurători-devize, schiţe-planuri, caiet de sarcini, fragm, ziare „Neamul românesc" şi „Universul" (apr. 1940), referate, memoriu, procese verbale recepţie etc. Stare,   restaurări.   Semnatari:   N.   lorga,   N.   Ghika,  V.   Brătulescu,  V. Brătulescu, E. Costescu, H. Teodoru, P. Antonescu, V. Moisescu, I. Mihail (pictor), Şt. Balş, Gr. lonescu, mitropolit Veniamin ş.a.

1921-1953

 

133

BALOTEŞTI - Mehedinţi. Bis. Sf. Voievozi. Bis. Sf. N-Iae. Balvaneşti. Bis. Sf. loan Botezătorul. Căt. Pârlagele. Bis. Sf. Voievozi. Pitulaşi. Bis. de lemn. Chestionare, corespondenţă. Starea monumentelor. Semnatari: N. Ghika, Al. Bărcăcilă, V. Brătulescu.

1921-1933

 

134

BALŞ - Romanaţi. Bis. Cuv. Paraschiva. Bis. Sf. D-tru. Căt. Mâineşti. Bis. Sf.   Mihail   şi   Gavril.   Căt  Gorganaşi.   Bis.   Adormirea.   Chestionare, corespondenţă,  antemăsurători  devize,  procese  verbale,  planuri.   Stare, restaurare (şi pictura). Semnatari: V. Brătulescu, N. Ghika, I. L. Atanasescu, I. Mihail, H. Teodoru, E. Costescu, episc. Nifon Craioveanu.

1921-1945

 

137

BALTA VERDE - Dolj, căt.  Braniştea.  M-rea Jitianu,  bis.  Sf.  D-tru. Chestionar,   fişă,   ante-măsurători-devize,   planuri,   stat  salarii,   procese verbale, plan de sistematizare a municipiului Craiova, starea monumentului, consolidări, restaurare (construcţie, pictură). Semnatari: N. lorga, D. Onciul, N. Ghika, V. Drăghiceanu, I. Mihail, P. Antonescu, I. L. Atanasescu, V. Brătulescu, episc, şi apoi mitrop. Nifon Craioveanu, mitr. vicar Antim, arhie. Firmilian, H. Teodoru, E. Costescu.

1921-1949

 

148

BĂBENI - Rm.  Sărat.   Bis. Înălţarea Domnului.  Sat.   Drăghieşti.  Bis. Adormirea. Chestionare, corespondenţă, antemăsurători - devize, plan. Stare mon., restaurare. Semnatari: N. Ghica, V. Brătulescu, H. Teodoru, P. Antonescu, V. Moisescu, V. Drăghicescu. Cu referiri la N. lorga.

1921-1944

 

150

BĂBENI DE OLTEŢ - Vâlcea. Căt. Diculeşti. Bis. Intrarea în Biserică. Căt, Budeşti.   Bis.  Adormirea.   Chestionare,   corespondenţă,   schiţe,   planuri, memorii, antemăsurători-devize acte financiare etc. Starea monumentelor, reparaţii, restaurări (construcţii, pictura). Semnatari: N. lorga, N. Ghika, Şt, Balş, V. Brătulescu, I. L. Atanasescu, H. Teodoru ş.a.

1921-1943

 

151

BĂBENI - Vâlcea. Căt. Băbeni. Bis. Sf. N-Iae. Căt. Diculeşti. Bis. Sf. N-Iae. Chestionar, corespondenţă, deviz, caiet de sarcini. Starea monumentelor, restaurări. Semnatari: N. Ghica, P. Antonescu, H. Teodoru, I. Mihail (pictor) ş.a.

1921-1938

 

153

BĂBICIU - Romanaţi. Căt. Băbiciu - Moşteni. Bis. Sf. Voievozi. Căt. Băbiciu Episcopiei. Bis. Sf. D-tru. Chestionare, corespondenţă, măsurătoare-deviz, publicaţie (tipărită), contract, memoriu, proces-verbal. Semnatari: N. Ghika, V. Brătulescu, I. Mihail.

1921-1944

 

154

BĂBUEŞTI - Argeş. Bis. Sf. N-Iae. Căt. Dăeşti. Bis. Sf. N-Iae. Căt. Sâmbotin. Bis. Sf. Grigore Decapolitu. Chestionare, corespondenţă, deviz, memoriu. Stare. Semnatari: N. Ghika, P. Antonescu ş.a.

1921-1938

 

157

BĂCEŞTI - Roman. Căt. Tg. Băceşti. Bis. Sf. Voievozi. Căt. Băbuşa. Bis. Sf. Voievozi. Chestionare, proces-verbal, corespondenţă. Semnatari: N. Ghika, V. Brătulescu.

1921-1925

 

158

Căt. BĂDENI, com. Scobinţi - laşi. Bis. Buna Vestire. Căt. Zahorna, com. Rediu - laşi. Bis. Sf. N-Iae. Căt. Tipileşti, com. Rediu - laşi. Bis. Naşterea D-lui. Căt. Epureni, com. Rediu - laşi. Bis. Buna Vestire. Căt. Popricani, com.   Rediu   -   laşi.   Bis.   Sf.   N-Iae.   Chestionare,   corespondenţă, antemăsurători-devize. Stare, restaurare. Semnatari: N. Ghika, V. Brătulescu, H. Teodoru, I. Mihail.

1921-1942

 

159

Căt. BĂDENI - Muscel. Com. Stoieneşti. Bis. Adormirea. Căt. Stoineşti. Bis.  Adormirea.   Căt.   Coteneşti.   Com.   Stoieneşti.   Bis.   Sf.  Voievozi. Chestionare, corespondenţă etc. Stare restaurare. Semnatari: N. Ghika, V. Brătulescu, I. Mihail, H. Teodoru.

1921-1946

 

163

BĂEŞTI - Buzău. Bis. Sf. Voievozi. Căt. Poponeţi. Bis. Sf. N-Iae. Sat. Aldeni. Bis. Sf. N-Iae. Chestionare, corespondenţă. Starea mon. reparaţii. Semnatari: N. Ghika-Budeşti ş.a,

1921-1924

 

165

BĂICENI - laşi. Bis. Sf. Treime. Căt. Săcăreşti. Bis. Sf. Mihail şi Gavril, Căt. Cucuteni. Bis, Sf. N-Iae. Căt. Dădeşti. Com. Buznea, laşi. Bis. Sf. N-Iae. Chestionare, corespondenţă. Starea monumentelor.

Biserica Sf. Împărați (Gănești-Buznea):schițe releveu, descriere, foto. Semnatari: N. Ghika, V. Brătulescu, Ștefan Balș.

1921-1939

 

172

Satul BĂLĂCEANCA- Ilfov. Bis. Adormirea. Sat. Bobeşti. Bis. Sf. Treime, Căt. Glina. Bis. Adormirea. Chestionare, corespondenţă, ofertă, măsurători-devize, planuri. Stare, reparaţii. Semnatari: N. Ghika, V. Brătulescu, H. Teodoru.    .

1921-1945

 

175

Căt. BĂLĂNEASA, com. Valea Rea- Bacău. Bis. Învierea Maicii Domnului. Căt. Oraşa Avram, com. Sănduleni. Bis. Trei Ierarhi. Căt. Oraşa Mare (V. Rea), Bis. Adormirea. Căt. Poiana (V. Rea), Bis. Sf. D-tru. Chestionare, corespondenţă, antemăsurători-devize. Stare, reparaţii. Semnatari: N. Ghika, Şt. Balş, H. Teodoru, V. Brătulescu.

1921-1942

 

181

Căt. Bălăşoieni - Ilfov, Bis. parohială. Com. Ogrezeni, Bis. Sf. D-tru. Căt. Hobaia, Bis. Sf. Gheorghe. Chestionare, corespondenţă, deviz. Stare. Reparaţii şi repictări succesive, defectuoase. Semnatari: V. Brătulescu, H. Teodoru, N. Ghika.

1921-1942

 

182

BĂLENI  -  Dâmboviţa,   Bis.   Sf.   Nicolae; Băleni-Români: biserică. Chestionar,   corespondenţă, antemăsurători-deviz. Starea bisericii. Despre vizita lui N. lorga. Semnatari: N. Ghika, V. Brătulescu, H. Teodoru, Şt. Balş, P. Antonescu, V. Moisescu.

1921-1946

 

184

BĂLCUŢA - Putna,   Bis.  Adormirea.   Căt.   Sascut.   Bis.   Sf.   Nicolae. Chestionare, corespondenţă, schiţă în creion, antemăsurătoare-deviz. Stare (construcţie, pictură); reparaţii. Semnatari: D. Onciul, N. lorga, N. Ghika, H. Teodoru, V. Moisescu, I. Mihail, V. Brătulescu.

1921-1939

 

185

BĂLEŞTI - Gorj, Bis. Naşterea Maicii Domnului. Căt. Spineşti, Bis. Sf. loan Botezătorul. Căt. Seciu, Bis. Buna Vestire. Căt. Raşova, Bis.: Sf. Vasile, Adormirea. Căt. Arhonţi, Bis, Sf. Voievozi. Chestionare, corespondenţă, antemăsurători-devize,  proces-verbal,   schiţe-planuri.   Cercetări,   Stare. Restaurare. Semnatari: V. Brătulescu, E. Costescu, H. Teodoru, N. Ghika, episcopii Nifon Craioveanu şi Varlaam,

1921-1946

 

186

BĂLEŞTI - Rm. Sărat, Bis. Sf. Nicolae. Chestionar, corespondenţă. Semnatari: N. Ghika.

1921-1930

 

191

BĂLTENI - Ilfov, Bis. Sf. Nicolae. Com. Cocioc, căt. Pisc, Bis. Izvorul Tămăduirii.  Chestionare,  corespondenţe,  schiţe-planuri,  antemăsurători-devize, procese-verbale recepţie, alte acte financiare. Stare, restaurare. Semnatari: N, Ghika, V. Brătulescu, P. Antonescu, Şt. Balş, E. Costescu.

1921-1944

 

200

Judeţul BĂLŢI,  Biserici,  mon., troiţă, obiecte istorice.  Com. Gălăşeni, Biserică. Sat. Gaşpar, Troiţă. Com. Glingeni, Bis. Adormirea. Sat Oişeni-Musteaţa, Bis. de lemn. Com. Rădenii Vechi, Mon. lui Potemkin. Com. Răcea. Cerinţă listă monumente, piese cu valoare istorică; construcţii. Semnatari: episc. Visarion, N. Ghika, Şt. Balş, H. Teodoru, V. Brătulescu.

1924-1938

 

201

BĂLUŞENI - Botoşani, Bis. Sf. Nicolae, Schitul Zosin. Căt. Buzeni, Bis. Naşterea Maicii Domnului. Căt. Ducăini, Bis. Sf. Voievozi. Căt. Tulbureni, Bis. Sf. Mina şi Gheorghe. Căt. Zăiceşti, Bis. Sf. Nicolae. Chestionare, corespondenţă, antemăsurători-devize. Stare, reparaţii. Semnatari: N. Ghika, V. Brătulescu, P. Antonescu, H. Teodoru, Şt. Balş.

1921-1946

 

202

BĂLUŞEŞTI - Roman, Bis. Adormirea. Căt. Băluşeştii Mici, Bis. Sf. loan. Intenţia construirii unei biserici în parohia Vovrieşti, pe locul unei biserici vechi, în ruină. Chestionar, corespondenţă, referat. Starea monumentelor, construcţii. Semnatari: N. Ghika, V. Brătulescu, H. Teodoru.

1921-1934

 

203

BĂNEASA   -   Ilfov,   Bis.   Sf.   Nicolae.   Chestionar,   corespondenţă, antemăsurători-devize,   referate,   planuri-schiţe.   Starea  monumentului, restaurare, construcţii (turlă), pictura. Semnatari: N. lorga, N. Ghika, P. Antonescu, H. Teodoru, V. Brătulescu, I. Mihail.

1921-1946

 

204

BĂNEASA - Bucureşti  (Şos.  Kiseleff),   Mogoşoaia,   Palatele  Bibescu. Corespondenţă, planuri. Cercetări, stare, restaurare, semnatari: N. Ghika, V. Brătulescu, A. G. Davidescu.

1928-1948

 

208

Căt. Băneşti - Dâmboviţa, Bis. Sf. Treime. Com. Bolovani, Bis. Sf. Nicolae. Chestionare, corespondenţă, deviz. Stare, restaurare. Semnături: V. Brătulescu, N. Ghika.

1921-1927

 

210

Căt. BĂNEŞTI, com. Gorneni - Vlaşca, Bis. Sf. Mihail şi Gavril. Chestionare, corespondenţă, antemăsurători-devize, stare, restaurare. Semnatari: H. Teodoru, N. Ghika.

1921-1938

 

214

Căt. Bărăşti - Romanaţi, Bis. Sf. Nicolae. Căt. Morunglav, Bis. Sf. Treime. Căt.   Moruneşti,   Bis.   Cuv.   Paraschiva.   Căt.   Poiana  Mare,   Bis.   Cuv. Paraschiva. Toate cătunele fac parte din com. Morunglav. Chestionar, corespondenţă,   devize,   memoriu,   planuri.   Cercetări,   stare,   reparaţii, consolidări (inclusiv pictura). Semnatari: episc. Nifon Craioveanu, N. Ghika, I. Mihail, H. Teodoru, V. Brătulescu, P. Antonescu.

1921-1941

 

215

BĂRBĂTEŞTI - Gorj,  Bis.  Cuv.  Paraschiva.  Naşterea născătoarei de Dumnezeu. Chestionare, corespondenţă, planuri. Cercetări, stare. Semnatari: V. Brătulescu, N. Ghika, episc. Varlaam.

1921-1933

 

216

BĂRBĂTEŞTI - Vâlcea. Căt. Poeni, Bis. Sf. Nicolae. Căt. Vătăşeşti, Bis. Sf. Nicolae. Căt. Măleni, Bis. Cuv. Paraschiva, Buna Vestire. Căt. Mierleşti, Bis. Intrarea în Biserică. Căt, Predeşti, Bis. Buna Vestire. Chestionare, corespondenţă, antemăsurători-devize, caiet de sarcini. Stare, lucrări de întreţinere, consolidare, reparaţii (inclusiv pictura). Semnatari: P. Antonescu, N. Ghika, episcopii Nifon Craioveanu şi Varlaam, P. P. Panaitescu, V. Brătulescu, I. Mihail.

1921-1938

 

217

BĂRBĂTEŞTI - Vâlcea, Schit Pătrunsa. Bis. Cuv. Paraschiva. Chestionar, corespondenţă, deviz, referate, borderou, schiţe - planşe. Cercetări, stare, reparaţii. Cu referiri şi asupra terenului din preajma schitului. Semnatari: N. Ghika, S. Brădişteanu, V. Brătulescu, Şt. Balş, P. Antonescu, H. Teodoru.

1921-1949

 

218

BĂRBUCEANU  -  Dâmboviţa.  Căt.   Butimanu  Mic,   Bis de lemn Adormirea. Corespondenţă, schiţă, antemăsurători-deviz, referat. Stare. Semnatari: E. Costescu, H. Teodoru, N. Ghika, P. Antonescu, V. Brătulescu.

1938-1939

 

224

BĂRCĂNEŞTI  - Olt,   Bis.   Sf.   Voievozi.   Căt.  Vâlcelele  de  Jos,   Bis. Adormirea. Căt. Vâlcelele de Sus, Bis. Sf. Nicolae. Căt. Greci, Schit; Bis. Sf. Nicolae. Chestionare, corespondenţă. Stare. Descoperirea unor vechi pietre cu inscripţii. Semnatari: N. lorga (transcrierea şi traducerea unei inscripţii ş.a.). N. Ghika ş.a.

1921-1929

 

229

BĂSEŞTI - Bacău, Bis. Sf. Dumitru. Căt. Schitul Frumoasa, Bis. Naşterea Sf. loan Botezătorul. Căt. Răteni, Bis. Sf. Gheorghe. Căt. Câmpeni, Bis. Schimbarea  la Faţă.   Căt.   Ludaşi,   Bis.   Sf.  Voievozi.  Chestionare, corespondenţă. Stare (construcţie, pictură). Reparaţii. Semnatari: N. Ghika, V. Brătulescu, I. Mihail.

1921-1924

 

235

BĂTĂŞANI -Vâlcea. Căt. Tortoeşti, Bis. Sf. Nicolae. Căt. Drăganu, Bis. Sf, Voievozi. Căt. Blăjani, Bis. Sf. Voievozi. Căt. Peleşti, Bis. Sf. Nicolae. Căt. Glugeşti, Bis. Sf. Gheorghe. Chestionare, corespondenţă. Semnatari: D. Onciul, N. Ghika, V. Drăghiceanu.

1920-1921

 

236

Căt. BĂTEŞTI, com. Brazi - Prahova. Bis. Sf. Treime, Sf. Vasile, Naşterea Maicii Domnului. Chestionare, corespondenţă, măsurătoare-deviz, procese-verbale, referat, caiet de sarcini, stare: reparaţii. Semnatari: H. Teodoru, N. Ghika, V. Brătulescu, P. Antonescu, E. Costescu.

1921-1942

 

248

BÂLTANALE - Mehedinţi, Bis. Sf. Treime. Căt. Blidaru, Bis. Sf. Gheorghe. Căt. Sălătruc, Bis. Adormirea. Chestionar, corespondenţă, memorii, proces-verbal. Stare, restaurare. Semnatari: V. Brătulescu, H, Teodoru, N. Ghika,

1921-1948

 

251

BÂRLA - Teleorman, Bis. Adormirea. Căt. Boreţu, Bis. Cuv. Paraschiva. Căt. Podişoru, Bis. Sf. Nicolae, Chestionare, corespondenţă. Stare, reparaţii. Semnatari: N. Ghika, V. Drăghiceanu.

1921-1922

 

253

BÂRLOGU -  Argeş, Bis. Cuv. Paraschiva. Chestionar, corespondenţă, proces-verbal,   antemăsurători-devize,   caiete  sarcini,   referate,   situaţie instrucţiuni ş.a. Stare, reparaţii (construcţia, pictura). Semnatari: N. Ghika, V. Brătulescu, P. Antonescu, H. Teodoru, E. Costescu, I. Mihail, Şt. Balş, episcopii Argeşului (Nichita etc).

1921-1945

 

254

BÂRNOVA,   com.   Bucium   -   laşi,   Mănăstirea Bârnova.   Chestionar, corespondenţă,    inventar    cărţi    vechi,    procese-verbale,    referate, antemăsurători-devize, situaţii ş.a. Stare, reparaţii. Semnatari: N. Ghika-Budești, P. Antonescu, H. Teodoru, V. Drăghiceanu, Şt. Balş, V. Brătulescu, E. Costescu.

1921-1951

 

257

BÂRZA - Dolj, Bis. Sf. Dumitru. Căt. Ţugureşti, Bis. Sf. Dumitru, Sf. Nicolae.   Cât.   Valea  Stanciului,   Bis.   Sf.   Voievozi.   Chestionare,   fişe, corespondenţă, antemăsurători-devize. Starea monumentelor, reparaţii, modificări. Semnatari: V. Brătulescu, H. Teodoru, N. Ghika.

1921-1945

 

258

BÂRZA - Romanaţi, Bis. Sf. Nicolae. Căt. Teişiu, Bis. Cuv. Paraschiva. Chestionare, corespondenţă, deviz. Stare, întreţinere, refaceri. Semnatari: N. Ghika, P. Antonescu.

1921-1934

 

265

Căt. Becheni - Gorj, Bis. Sf. Voievozi. Căt. Prigoria, Bis. Sf. Nicolae. Căt. Zorleşti, Bis. Sf. Nicolae. Toate cătunele fac parte din com. Zorleşti. Chestionare, corespondenţă, memorii, devize. Stare, reparaţii. Semnatari: N. lorga, N. Ghika, V. Brătulescu, P. Antonescu, H. Teodoru. Stare de conservare a filelor - nefericită.

1921-1939

 

269

BECŞANI - Vâlcea, Bis. Sf. Nicolae. Căt. Nisipii, Bis. Sf. Voievozi. Căt. Dejoiu, Bis. Sf. Voievozi. Chestionare, corespondenţă. Semnatari: V. Brătulescu, N. Ghika.

1921-1939

 

280

BENGEŞTI - Gorj.  Casa (conacul) Bengescu. Bis. Sf. Voievozi,  Căt. Bengeştii   de   Mijloc,   Bis,   Sf,   D-tru.   Chestionare,   corespondenţă, antemăsurători,   devize,   referate,   planuri  relevee.   Stare  (degradare) -conacul. Repararea celor două biserici din comună. Dorinţa proprietarului (Valeria Bădescu) de a vinde conacul. Semnatari: V. Brătulescu, N. Ghika, H, Teodoru.

1921-1944

 

286

BERCENI - Prahova. Bis. Sf. N-Iae, Com. Corlăteşti. Bis. Izvorul Tămăduirii, Căt. Corlăteşti, Bis. Sf. N-Iae. Chestionare, corespondenţă, antemăsurători devize, referat, caiet de sarcini. Starea monumentelor. Reparaţii. Semnatari: V. Brătulescu, N. Ghika, H. Teodoru.

1921-1943

 

287

BERCIOIU - Argeş. Căt. Bercioiu, Bis. Duminica Tuturor Sfinţilor, Căt. Bârsăneşti Bis. Adormirea. Chestionare, corespondenţă, raport, deviz, plan-releveu. Stare, reparaţii. Semnatari: N. Ghika, H. Teodoru, E. Costescu, P. Antonescu, V. Brătulescu.

1921-1943

 

293

Schitul   BERISLĂVEŞTI  - Argeş,   Căt.   Robaia,   Bis.   Sf.   N-Iae.   Căt. Sălătrucelu, Bis. Sf. Voievozi (Veche şi Nouă). Căt. Scăuani, Fostul schit şi mitoc   al   m-rii   Cozia;   Bis.   Buna  Vestire   Sf.   N-Iae.   Chestionare, corespondenţă,   referat,   raport,   devize,   memoriu,   planuri.   Construcţii, restaurări. Semnatari: D. Onciul, Şt. Balş, V. Brătulescu, N. Ghika, P. Antonescu, H. Teodoru.

1919-1949

 

294

BERTEA - Prahova. Bis. Sf. Apostoli, Berta II Bis. Sf. Treime. Chestionare, stare. Pictura, semnatari: D. Onciul, N. Ghika, V. Brătulescu, H. Teodoru.

1921-1941

 

297

BERZUNȚI, jud .Bacău. biserica Adormirea Maicii Domnului: chestionar; corespondență; descriere; cercetare (1924); descriere tâmplă; deține icoane nvaloroase ce se vor restaura în atelierul CMI; deviz restaurare (1930); deviz consolidare și aurire tâmplă; schițe releveu; semnatari : I. Mihail, P.P.Panaitescu, N. Ghika – Budești.

Schitul Sava cu hramul Schimbarea la Faţă. Chestionar, corespondenţă.

1921-1939

 

298.

BEŞTEPE - Tulcea. Bis. Sf. D-tru. Chestionar, corespondenţă. Semnatari: N. Ghica ş.a.

1921-1924

 

300

BEZDEADU - Dâmboviţa. Bis. Sf. N-Iae, Corespondenţă, deviz. Semnatari: D. Onciul, N. Ghika.

1919

 

307

BIHAREA - Bihor. Monument cu inscripţie ungurească. Corespondenţă, Semnatari: N, Ghika, V. Drăghiceanu.

1922-1923

 

313

M-rea  BISERICANI  -  Neamţ.   Căt.   Pângărăcior,   Bis.   Buna Vestire, Sanatoriul. Chestionar, corespondenţă, ofertă, devize, instrucţiuni speciale, stare (zidăria,  pictura,  acoperişul).  Reparaţii.  Semnatari:  D.  Onciul,  V. Drăghiceanu, N. Ghika, V. Brătulescu, H. Teodoru, St. Balş. Cu timbrele: de autor (1929) şi al „asistenţei sociale" (1922).

1921-1951

 

    320

BISTRIŢA – jud. Neamţ, Mănăstirea, Bis. Adormirea. Paraclise: Sf. loan cel Nou Sf. N-Iae. Clopotniţă, Ştefan cel Mare. Schitul Tarcău, clădirea dinspre apus a m-rii.   Chestionare,  corespondenţă,   referat,  procese-verbale,  devize,  Stare. Reparaţii. Construcţie, pictură. Descoperiri (frescă), Semnatari: N. lorga, St. Balş, N. Ghika, V. Drăghiceanu, Pimen mitropolitul Moldovei, V. Brătulescu, H, Teodoru, Cu referiri asupra cercetărilor întreprinse de prof. arheolog Tafrali.

1921-1946

 

326

BÂRLAD - Tutova,  Bis. şi capela Sf. Trei Ierarhi.  Bis.  Sf.  Mucenici Haralambie şi Mina, Bis. Vovidenia. Bis. Sf. Spiridon, Bis. Sf, Ilie, Bis. Adormirea (Domnească), Bis. Sf. Dumitru, Bis. Sf. Gheorghe, Bis. Sf. loan, Bis. Sf. N-Iae şi Pantelimon, Bis. Sf. N-Iae şi Theodor, Bis. Sf. Voievozi. Căt.  Crâng,  Bis.:  Sf.  N-Iae, Sf. Treime.  Chestionare, corespondenţă, referate, antemăsurători-devize, planuri, schiţe, procese-verbale, fragmente presa vremii („Universul"), caiete de sarcini ş.a. Stare. Lucrări de consolidare şi reparaţii. Construcţii. Pictură. Semnatari: N. lorga, V. Brătulescu, H. Teodoru, St. Balş, I. Mihail, E. Costescu, N. Ghika.

1921-1943

 

         336

BLEAJOI - Prahova, Căt. Cocoşeşti, Bis. Naşterea Maicii Domnului. Chestionar, corespondenţă. Semnatari: N. Ghika ş.a.

1921-1923

 

345

Căt.  BOCŞA - Vâlcea,  Bis.:  Intrarea în biserică,  Sf.  loan Sf.  N-Iae (Cuvioasa),'Căt. Botorani, Bis. Sf. N-Iae. Căt. Popeşti. Bis. Sf. N-Iae. Toate căt. fac parte din com. Măciuca. Com. Fârtăţeşti, Bis. Sf. Treime (Schitu). Chestionare,   corespondenţă,   memoriu,   deviz.   Starea  monumentelor (construcţie, pictură). Consolidări. Restaurare. Semnatari: N. Ghika, V. Brătulescu, I. Mihail.

1921-1936

 

346

Căt. Bocăniţa - Argeş, Referat. Stare (ruină). Semnatari: V. Brătulescu, N. Ghika.

1929

 

347

BODĂEŞTI - Dolj, Bis. Schimbarea la Faţă. Căt. Ohaba, Bis. Cuv. Paraschiva, Căt. Valea Muierii, Bis. Sf. loan. Chestionare, fişe, corespondenţă. Starea monumentelor. Semnatari: N. Ghika, E. Costescu.

1921-1929

 

352

M-rea şi Schitul BOGDANA –jud.  Bacău. Chestionare, corespondenţă, devize, schiţe, referate, caiet sarcini, memoriu. Stare, restaurare. Semnatari: D. Onciul, N. Ghika, H. Teodoru, V. Brătulescu, Şt. Balş.

1921-1942

 

354

BOGDANA - Tutova. Căt. Bogdana de Jos, Bis. Trei Ierarhi. Căt. Bogdana de Sus, Bis. Trei Ierarhi. Căt. Bogdana, Bis. Sf. Nicolae. Căt. Similişoara, Bis.    Schimbarea   de   Faţă.    Chestionare,   corespondenţă,    referat, antemăsurători-deviz. Stare, reparaţii. Semnatari: V. Brătulescu, Şt. Balş, H. Teodoru, N. Ghika.

1921-1945

 

355

BOGDĂNEŞTI, Oituz - Bacău. Căt. Bogdăneşti, Bis. Naşterea Sf. loan Botezătorul. Căt. Teţcani, Bis. din 1790. Bacău, Bis. Precista. Chestionar, corespondenţă,   referat,   proiect,   antemăsurători-devize,   caiet  sarcini, memoriu, proces-verbal. Descriere, stare, reparaţii. Semnatari: V. Brătulescu, N. Ghika, H. Teodoru.

1921-1942

 

358

BOGDĂNEŞTI - Vâlcea, Bis. Sf. Arhangheli. Sat Gura Văii, Bis. Sf. Gheorghe. Corespondenţă, antemăsurătoare-deviz, memoriu. Consolidare, restaurare; spălarea picturii. Semnatari: N. Ghika, V. Brătulescu, I. Mihail.

1928-1949

 

359

BOGDĂNIŢA - Tutova, Schitu Sf. Nicolae, Bis. Întâmpinarea D-lui. Căt. Rădăeşti, Bis. Sf. Nicolae. Căt. Coroeşti, Bis. Trei Ierarhi. Căt. Tunseşti, Bis. Sf. Voievozi. Căt. Cernaţi, Bis. Trei Ierarhi. Căt. Cărtibaşi, Bis. Sf. Nicolae. Chestionare, corespondenţă, proiect, caiet sarcini, măsurători şi deviz. Reparaţii. Semnatari: N. Ghika, V. Brătulescu, H. Teodoru.

1921-1943

 

362

Căt. Bogeşti - Tutova, Bis. Adormirea. Căt. Pogana, Bis. Adormirea. Sf. Nicolae. Căt. Perieni, Bis. Sf. Mihail şi Gavril. Căt. Carjoani, Bis. Adormirea. Căt. Tomeşti, Bis. Sf. Nicolae. Toate căt. fac parte din com. Pogana. Chestionare, corespondenţă. Semnatari: V. Brătulescu, N. Ghika.

1921-1940

 

364

BOHOTIN - Fălciu, Bis. Parohială. Corespondenţă, Se solicită reparaţii. Semnatari: N. Ghika ş.a.

1935

 

365

BOIŞOARA - Argeş, Bis. Sf. Treime. Căt. Bumbeşti, Bis. Buna Vestire. Căt. Găujani, Bis. Sf. Nicolae. Chestionare, corespondenţă. Consolidare, reparaţii. Semnatari: N. Ghika ş.a.

1921-1927

 

368

Căt. Bolboceşti - Gorj, Bis. Sf. Gheorghe. Căt. Pruneşti, Bis. Sf. loan. Căt. Albeni - Moşteni, Bis. Adormirea. Căt. Cojani, Bis. Sf. Nicolae. Căt. Hârnea, Bis. Intrarea în Biserică. Căt. Albeni, Bis. Sf. Nicolae. Căt. Albeni - Birnici, Bis. Sf. Nicolae. Căt. Mirosloveni, Bis. Intrarea în Biserică. Căt. Dealu Magheru, Bis. Cuv. Paraschiva. Toate căt. fac parte din com. Albeni. Chestionare,  corespondenţă,  deviz estimativ,  antemăsurătoare - deviz, memoriu. Stare, reparaţii, restaurare. Semnatari: N. Ghika, V. Brătulescu, E. Costescu, H. Teodoru, episc. Nifon Craioveanu.

1921-1952

 

370

BOLDEŞTI - Prahova, Bis. Sf. Voievozi. Căt. Seciu, Bis. Sf. Treime. Căt. Şipotu, Bis. Adormirea. Chestionare, corespondenţă, procese-verbale, memoriu justificativ, măsurători şi devize, caiet de sarcini, planuri. Stare, Construcţii, pictură. Reparaţii. Semnatari: N. lorga, V. Brătulescu, H. Teodoru, E. Costescu, N. Ghika.

1921-1942

 

371

BOLDUR - Rm. Sărat, Bis. Sf. Împăraţi Constantin şi Elena. Chestionar, corespondenţă. Starea monumentului (ruină). Reparaţii şi construirea unei turle (se solicită aviz). Semnatari: N. Ghika ş.a.

1921-1922

 

380

BORDEŞTI - Rm. Sărat, Bis. Adormirea. Chestionar, corespondenţă, deviz. Starea monumentului (inclusiv pictura). Reparaţii. Noua biserică. Semnatari: N. Ghika, H. Teodoru.

1921-1952

pdf

385

BOROAIA - Suceava, Bis. Adormirea. Căt. Giuleşti, Bis. Sf. Nicolae. Căt. Bărăşti, Bis. Buna Vestire. Căt. Groşi, Bis. Sf. Voievozi. Paroh, Moişa -Fălticeni, Bis. Sf. Nicolae. Paroh. Râşca - Baia, Bis. Veche. Chestionare, corespondenţă, proces-verbal. Transferul obiectelor de cult şi a unor biserici.

Presă de ulei (1906): descriere, schițe releveu.

 Semnatari: N. Ghika, V. Brătulescu, H. Teodoru, Ștefan Balș

1921-1946

 

386   

BOROŞANI - Putna, Bis. Pogorârea Sf. Duh. Chestionar, corespondenţă, referat. Se solicită executarea unor lucrări de reparaţii. Semnatari: H. Teodoru, N. Ghika, V. Brătulescu.

1921-1937

 

387

BORZEŞTI –jud.  Bacău. Biserica Adormirea Maicii Domnului (Ștefdan cel Mare)  Bis.  Buna Vestire, Adormirea.  Monumentului lui Donici, Călugăra, Schitul Frumoasa: Chestionare, corespondenţă, procese-verbale; referate, antemăsurători - devize, schiţă, planuri, condiţii speciale, contract,   oferte,   licitaţii.   Starea  monumentelor  (construcţie,   pictură, mobilier), refaceri, reparaţii, consolidări, restaurare. Se solicită construirea unei şcoli pe lângă biserica lui Ştefan cel Mare. Pierderea unor obiecte de cult. Descoperiri (urne, podoabe). Meşteri. Donaţii. Semnatari: N. lorga, N. Ghika-Budești, Şt. Balş, H. Teodoru, V. Brătulescu, E. Costescu. (Autografe): N. lorga, C. Argetoianu, V. lamandi, Andrei Rădulescu, Vaida Voevod, Nicolae Lupu, Nicodim, P. Andrei.

1921-1952

 

392

BOTENI - Ilfov, Bis. Sf. Mihail şi Gavril. Căt. Matara, Bis. Sf. Constantin şi Elena. Căt. Măriuţa, Bis. Sf. Gheorghe. Căt. Hagieşti, Bis. Sf. Nicolae. Chestionare, corespondenţă, referate, antemăsurătoare - deviz, fotografii. Lucrări de întreţinere şi reparaţii. Semnatari: E. Costescu, N. Ghika.

1921-1936

 

394

BOTEŞTI - Roman, Bis. Sf. Nicolae. Chestionar, corespondenţă. Starea mon.; necesitatea unor reparaţii. Semnatari: N. Ghika, V. Brătulescu.

1921-1926

 

398

BOTOŞANI, Bis. Uspenia (Adormirea). Chestionar, corespondenţă, referat, devize.   Starea  mon.   nec.   reparaţii  (construcţie,   pictură).   Restaurare. Executarea unui zid în imediata apropiere a monumentului. Semnatari: V. Brătulescu, N. Ghika, Şt. Balş, I. Mihail, H. Teodoru.

1921-1937

 

401

BOTOŞANI,   Bis.   Sf.   Gheorghe.   Chestionar,  corespondenţă,   schiţă, antemăsurători-deviz.   Lucrări   la:   clopotniţă,   acoperiş;   împrejmuiri. Restaurare. Cu timbre din 1915. Semnatari: dr. CI. Istrati, Al. Lapedatu, N. Ghika, Şt. Balş, H. Teodoru, E. Costescu.

1921-1951

pdf

402

BOTOŞANI, Bis. Sf. loan Botezătorul. Chestionar, corespondenţă, procese-verbale,   certificate,   deviz.   S-a  hotărât executarea  picturii  interioare. Reparaţii. Semnatari: V. Drăghiceanu, N. Ghika, Al. Lapedatu, V. Brătu­lescu, H. Teodoru.

1921-1938

 

405

BOTOŞANI, Bis. Sf. Nicolae Popăuţi (1496). Chestionar, corespondenţă, referate,   devize,   memoriu,   condiţii  speciale  pentru   reparaţii.   Starea monumentului (construcţie, pictură). Reparaţii. Restaurare, Cu ştiri despre întemeierea bibliotecii parohiale Popăuţi şi organizarea unui muzeu într-o clădire nouă din curtea bisericii. Semnatari: N. Ghika, I. Mihail, V, Brătu­lescu, H. Teodoru, Şt. Balş, Gr. lonescu.

1921-1947

pdf

407

BOTOŞANI, Bis. Sf. Trei Ierarhi. Chestionar, corespondenţă, proces-verbal. Starea monumentului, necesitatea executării lucrărilor de reparaţii. Semnatari: V. Brătulescu, N. Ghika.

1921-1930

 

412

BEREASA - Vaslui, Bis. Sf. Voievozi. Căt. Baţoea, Bis. Sf. Nicolae. Chestionare, corespondenţă, devize, memoriu, condiţii speciale, instrucţiuni pentru mutarea bisericilor de lemn, referat. Restaurare (bis. Sf. Voievozi). Semnatari: H. Teodoru, V. Brătulescu, N. Ghika.

1921-1943

 

415

BOZ - Sibiu, Bis. Evanghelică luterană, Casa naţională. Corespondenţă, referat. Starea monumentului şi interdicţia de a se ridica vreo construcţie în preajma sa. Semnatari: N. Ghika, V. Brătulescu.

1931-1939

 

418

BRABOVA - Dolj, Biserica, Cetatea dacică. Căt. Răchita, Bis. Sf. Nicolae (de lemn). Chestionare, corespondenţă, fişă. Starea monumentelor. Semnatari: V. Brătulescu, H. Teodoru, N. Ghika.

1921-1947

 

419

BRADU - Vâlcea, Schitul Bradu. Chestionar, corespondenţă. Stare (ruină), reparaţii. Semnatari: N. Ghika, mitrop. Nifon.

1921-1940

 

420

BRADURILE - Argeş, Bis. Sf. Ilie. Căt. Bradu de Jos, Bis. Duminica Tuturor Sfinţilor. Căt. Bradu de Sus, Bis. Buna Vestire, Sf. Voievozi. Chestionare, corespondenţă, proces-verbal, referat. Starea monumentelor, reparaţii. Semnatari: N. Ghika.

1921-1922

 

424

BRALOSTIŢA - Dolj, Bis. Sf. Nicolae, Sf. Voievozi. Căt. Bâlta, Bis. Sf. Voievozi. Căt. Schitu, Bis. Sf. Nicolae. Căt. Stârcea, Bis. Sf. Voievozi. Chestionare,  corespondenţă,  fişă,   memoriu  explicativ,  procese-verbale, devize.  Cu timbre,  /1923/.  Starea monumentelor, cercetări,   reparaţii, consolidări (construcţie, pictură). Semnatari: V. Brătulescu, N. Ghika, I. Mihail.

1921-1938

 

428

BRANIŞTEA - Dolj, Bis. Sf. Nicolae. Căt. Brabeţi, Bis. Cuv. Paraschiva. Căt. Daneţi, Bis. Sf. loan Botezătorul. Căt. Locuşteni, Bis. Adormirea. Chestionare,  corespondenţă, fişă, caiet sarcini,  referate,  deviz.  Starea monumentelor, reparaţii (construcţii, pictură). Semnatari: Al. Lapedatu, H. Teodoru, N. Ghika, I. Mihail, V. Brătulescu.

1921-1942

 

434

BRAŞOV, Bis. Neagră. Corespondenţă, acte financiare, Necesitate reparaţii; restaurare. Semnatari: N. Ghika, H. Teodoru.

1937-1951

 

447

BRAZI - Prahova,  Bis.  Sf. Treime, sat Boteşti,  Bis.  Naşterea Maicii Domnului.   Com.   Ogretin,   Biserica  istorică.   Com.   Sângeru,   Biserica. Corespondenţă, devize, proces-verbal. Stare, reparaţii (inclusiv pictura). Semnatari: D. Onciul, V. Drăghiceanu, N. Ghika,

1919-1920

 

448

Căt. BRĂDĂŢEL - Baia, Bis. Sf. Haralambie. Căt. Boteşti, Bis. Sf. Gheorghe. Căt. Horotniceni, Bis. Pogorârea Sf. Duh. Toate căt. fac parte din com. Horotniceni. Chestionare, corespondenţă, devize, condiţii speciale. Stare. Reparaţii. Consolidări. Restaurare. Semnatari: V. Drăghiceanu, N. Ghika, V. Brătulescu, H. Teodoru, Şt. Balş. File pătate; pe alocuri înscrisul ilizibil.

1921-1942

 

450

BRĂDEŞTI –Bătrâni, jud.  Dolj- Bis. Sf. Voievozi (Arh. Mihail şi Gavril). Căt. Morăreşti: Bis. Sf. loan Botezătorul. Chestionare, corespondenţă, devize, referate, memorii,    procese-verbale,    caiet    sarcini,    ofertă,    planuri.    Starea monumentelor,   lucrări  de   reparaţii  şi   restaurare  (construcţii,   pictură): gropniţă. Semnatari: D. Onciul, N. Ghika, N. Drăghiceanu, V. Brătulescu, H. Teodoru, I. Mihail, Şt. Balş, E. Costescu, episcop Nifon Craioveanu.

1915-1950

 

452

BRĂDETU - Argeş, Bis. Înălţarea Domnului, Chestionar, corespondenţă, deviz, proces-verbal cu timbre. Starea monumentului. Reparaţii Clopotul (deteriorat) depus în Muzeul Mănăstirii Argeş. Semnatari: D. Onciul, V. Drăghiceanu, Şt. Balş, N. Ghika,

1921-1949

 

459

Căt. BRĂNEŞTI - Bacău, Bis. Tăierea Capului Sf. loan Botezătorul. Căt. Podurile, Bis. Sf. Nicolae, Căt. Rusăeşti, Bis. Sf. Voievozi. Chestionare, corespondenţă, procese-verbale, referate, antemăsurătoare-deviz. Starea monumentelor, necesitate reparaţii; restaurare. Semnatari: V. Brătulescu, H, Teodoru, N. Ghika.

1921-1939

 

480

BREAZA DE SUS - Prahova, Bis. Sf. Nicolae, Schimbarea la Faţă. Căt. Podul Vadului, Bis. Naşterea Sf. loan Botezătorul. Căt. Breaza de Jos, Bis. Sf. Gheorghe. Chestionare, corespondenţă, raport, deviz, reparaţii. Semnatari: D. Onciul, N. Ghika, H. Teodoru, V. Brătulescu.

1921-1936

 

483

BREBU - Prahova, Bis. Sf. Voievozi (fostă m-re). Sat Periceanca, Bis. Sf. Treime.  Chestionare,  corespondenţă,  referate,  devize,  procese-verbale, memoriu, caiet de sarcini, acte financiare, schiţe-planuri. Stare, lucrări de reparaţii, restaurare. Semnatari: N. lorga, D. Onciul, N. Ghika, H. Teodoru, Şt. Balş, E. Costescu, V. Brătulescu.

1921-1949

 

485

BREZOAELE - Dâmboviţa,  Bis. Adormirea. Căt.  Brăiloiu,  Bis.  Sf. Nicolae. Căt. Cluceru, Bis. Adormirea. Chestionar, raport de constatare, corespondenţă,   antemăsurători-devize,   procese-verbale,   caiet  sarcini, schiţe. Starea monumentelor, reparaţii. Semnatari: V. Brătulescu, H. Teodoru, E. Costescu, N. Ghika. File deteriorate (pătate).

1921-1947

 

491

M-rea BRÂNCOVENI - Romanaţi, Bis.  Sf.  Nicolae (Adormirea). Căt. Mărgheni, Bis. Sf. Gheorghe. Cu succinte referiri asupra mănăstirilor Cozia şi Gura Motrului şi bisericii din com. Mihăeşti - Vâlcea. Chestionare, corespondenţă, antemăsurători-devize, schiţe, proces-verbal de recepţie, transcriere inscripţii. Cu timbre (1924) etc. Semnatari: V. Brătulescu, N. Ghika, I. Mihail, H. Teodoru, C. Nicolăescu-Plopşor.

1921-1952

 

500

BROŞTENI - Putna, Bis. Sf. Nicolae. Căt. Şindilari, Bis. Sf. Gheorghe. Căt. Arva, Bis. Sf. loan. Chestionare, corespondenţă, condiţii speciale, planuri, antemăsurători-deviz,   caiet  de  sarcini.   Semnatari:   H.   Teodoru,   V. Brătulescu, Gr. lonescu, N. Ghika, St. Balş, I. Mihail. Starea monumentelor. Reparaţii. Spălarea şi refacerea picturii. Fonduri.

1921-1923

 

511

BUCIUMENI - Ilfov, Bis. Adormirea. Căt. Herăşti, Bis. Sf. Voievozi (Sf. Troiţă,   Sf.  Arhangheli   Mihail  şi  Gavril).  Casa  parohială.   Chestionar, corespondenţă, referat, schiţe, deviz. Reparaţii, noi construcţii. Semnatari: N. Ghika, V. Drăghiceanu, E. Costescu, mareşalul Curţii Regale, Veniamin mitropolitul, V. Brătulescu.

1921-1941

 

512

BUCIUMENI - Tecuci, Schitul Sihastru (Sf. Dimitrie, Sf. Apostoli Petru şi Pavel), Bis. Sf. Treime. Căt. Argeanu, Bis. Sf. Dumitru. Căt. Vizureşti, bis. Cuv. Paraschiva. Căt. Cătucelu, Bis. Sf. Voievozi. Căt. Braniştea, Bis. Sf. Voievozi. Căt. Hănţeşti, Bis. Sf, Gheorghe. Chestionare, corespondenţă, antemăsurători-devize.   Cu timbre,   (1922) etc.   Starea monumentelor, reparaţii, restaurare fonduri. Semnatari: V. Drăghiceanu, V. Brătulescu, N. Ghika, H. Teodoru Sf. St. Balş.

1921-1946

 

515

BUCOVĂŢ - Dolj, Bis. Sf. Nicolae. Sat Mofleni, Biserică, sec. XVI, M-rea Polovragi, M-rea Tismana, Bis. Călui. Căt. Palilula, Bis. Sf. Nicolae. Chestionare, fişe, corespondenţă, măsurători-deviz, ofertă, proces-verbal. Cu timbre, (1922) etc. Stare, reparaţii, restaurare. Construcţie, pictură. Semnatari: D. Onciul, N. Ghika, V. Drăghiceanu, H. Teodoru, V. Brătulescu, E. Costescu, St. Balş.

1915-1951

 

516

BUCOVĂŢ- Severin, Bis. veche. Corespondenţă. Declarare monument istoric. Semnatari: N. Ghika ş.a.

1931

 

530

BUCŞANI - Vlaşca, Bis. Sf. Nicolae. Căt. Podişoru, Bis. Sf. Dumitru. Chestionare, corespondenţă, deviz, stare, reparaţii, lucrări pictură. Semnatari: V. Drăghiceanu, I. Mihail, V. Brătulescu, N. Ghika.

1921-1934

 

534

BUCUREŞTI,  Arhivele  Statului.   Biserica  Mihai  Vodă.   Corespondenţă, planuri,   referat,   deviz.   Reparaţii.   Restaurare  (construcţie împrejmuire, pictură). Semnatari: N. Ghika, V. Brătulescu, C. Moisil (dir), H. Teodoru, g-ral I. Răşcanu (primar), Al. Lapedatu, A. Sacerdoţeanu (dir).

1929-1943

 
 

„Femeilor Române"). Repararea candelelor vechi. Se solicită executarea unor copii de pe fresca bisericii (familia Cantacuzino). Obiecte de cult. Semnatari: N. Ghika, V. Drăghiceanu, I. Mihail, E. Costescu.

1919-1947

 

544

BUCUREŞTI,  Bis.  Batişte.  Corespondenţă, chestionar, deviz,  procese-verbale, contracte (pentru pictură, caiet sarcini). Starea monumentului, restaurare. Îmbrăcarea cu argint a icoanelor împărăteşti din tâmpla bisericii. Semnatari: V. Drăghiceanu, E. Costescu, N. Ghika, Şt. Balş, I. Mihail, Arthur Verona.

1912-1940

 

547

BUCUREŞTI, Bis. Bradu - Boteanu (Tăierea Capului Sf. loan Botezătorul, Sf. Gheorghe, Sf. Voievozi). Chestionar, corespondenţă, oferte, proces-verbal. Starea monumentului. Încastrarea în zidul exterior al bisericii a vechii pisanii. Semnatari: N. Ghika, H. Teodoru.

1921-1931

 

548

BUCUREŞTI. Bis. Bradu Staicu (Intrarea în biserică, Duminica Tuturor Sfinţilor, Sf. Apostoli). Chestionar, corespondenţă, devize, antemăsurători, memoriu, plan, caiet sarcini, proces-verbal. Restaurare (construcţie, pictură). Semnatari: N. Ghika, V. Brătulescu, I. Mihail, H. Teodoru, Şt. Balş.

1927-1948

 

549

BUCUREŞTI, Bis. Bucur. Corespondenţă, antemăsurători-devize, schiţe, planuri, norme, oferte, caiet sarcini, referate, nr. 1 din 1 Decembrie 1918 al „Cuvântului bun",  miniatură. Restaurare (construcţie, zidul împrejmuitor, pictură). Clopotul existent la Muzeul Naţional. Semnatari: D. Onciul, dr. I. Istrati, N. Ghika. Al. Lapedatu, R. Caracaş, G. Cerchez, H. Teodoru, E. Costescu, Şt. Balş, I. Mihail.

1913-1950

pdf

554

BUCUREŞTI,   Bis.   Cişmeaua  Mavrogheni  (hramul   Izvorul  Tămăduirii). Chestionar, corespondenţă, devize, planuri, schiţe, referate, note de calcul. Cu timbre, reparaţii, consolidări, spălarea picturii. Semnatari: I. Mihail, N. Ghika, H. Teodoru. Filele deteriorate (pătate),

1921-1947

 

555

BUCUREŞTI,   Bis.   Colţea   (Trei   Ierarhi).   Corespondenţă,   referate, antemăsurători-devize, planuri, schiţe, memorii, reparaţii. Clădirea afectată de bombardament (1941). Restaurare. Refacerea turlelor. Semnatari: H. Teodoru, N. Ghika, V. Brătulescu, Şt. Balş, C. Daicoviciu.

1922-1952

 

556

BUCUREŞTI, Bis. Sf. Constantin şi Elena (Calea Plevnei). Corespondenţă, referat, chestionar, deviz, planuri. Cu timbre. Consolidare, reparaţii, restaurare. Semnatari: D. Onciul, V. Drăghiceanu, N. Ghika, H. Teodoru.

1919-1938

 

562

BUCUREŞTI, Bis. Sf. Dumitru (Poşta), str. (fostă) Carol I. Chestionar, corespondenţă, ordin g-ral (18 apr. 1926, tipărit; cu referiri la clerul militar), devize, cereri. Cu timbre. Consolidări, reparaţii, restaurare. Rolul lui I. C. Filitti. Semnatari: V. Brătulescu, N. Ghika, I. C. Filitti, Şt. Balş

1921-1942

 

563

BUCUREŞTI, Bis. Sf. Ecaterina (fostă mănăstire închinată M-lui. Sinai). Chestionar, corespondenţă, deviz, reparaţii. Scurt istoric. Semnatari: N. Ghika, El. Brătulescu.

1921-1927

 

564

BUCUREŞTI,   Bis.   Sf.   Elefterie-Vechi  (str.   Elefterie   15).   Chestionar, corespondenţă, devize, „Buletinul" bisericii (2 ex. 1930) procese-verbale, contract, schiţe, planuri, fotocopii. Cu timbre. Istoric, stare, restaurare (construcţie, pictură, mobilier, obiecte de cult din metal preţios). Semnatari: dr. C. I. Istrati, Al. Lapedatu, N. Ghika, Şt. Balş, I. Mihail, Arthur Verona, V. Drăghiceanu, V. Brătulescu, E. Costescu.

1915-1934

 

565

BUCUREŞTI, Bis. Enei (Sf. Nicolae), b-dul Brătianu 7. Corespondenţă, chestionar, ofertă, antemăsurători-devize, caiet sarcini, referate, schiţe, planuri. Cu timbre. Stare. Consolidări, restaurare (construcţie, pictură). Neînţelegeri în legătură cu o nouă construcţie în imediata apropiere a bisericii. Semnatari: N. lorga, Al. Lapedatu, N. Ghika, V. Drăghiceanu, E. Costescu, H. Teodoru, I. Mihail, Şt. Balş, V. Brătulescu.

1915-1943

 

566

BUCUREŞTI, Bis. Flămânda (Săracă) cu hramul Schimbarea la Faţă a Domnului. Chestionar, corespondenţă, deviz, pr.-v. Restaurare. Spălarea picturii. Semnatari: N. Ghika, I. Mihail.

1921-1925

 

567

BUCUREŞTI,   Bis.   Foişor  (Naşterea   Maicii   Domnului).   Chestionar, corespondenţă, devize, proces-verbal, caiet sarcini, memoriu. Reparaţii (construcţie, pictură). Semnatari: V. Brătulescu, N. Ghika, I. Mihail.

1921-1943

 

568

BUCUREŞTI, Bis. Fundenii Doamnei (Sf. Eftimie). Referiri şi asupra Bis. Spiridon  Vechi,   Scaune  şi  Snagov.   Chestionar,   antemăsurători-deviz, corespondenţă, proces-verbal, planuri. Cu timbre. Restaurare (construcţie, pictură). Semnatari: N. lorga, N. Ghika-Budești, H. Teodoru, I. Mihail, V. Brătulescu, St. Balş.

1921-1953

 

571

BUCUREŞTI,   Bis.   Sf.   Gheorghe   Nou -  Brâncoveanu.   Chestionar, corespondenţă, oferte, deviz, planuri, proces-verbal,  memoriu, inventar (materiale). Cu timbre. Reparaţii, spălarea picturii, amenajări. Restaurare. Semnatari: N. Ghika, V. Brătulescu, Şt. Balş, H. Teodoru, Al. Lapedatu, E. Costescu.

1915-1949

 

572

BUCUREŞTI, Bis. Sf. Gheorghe Nou - Brâncoveanu. Corespondenţă, arbore genealogic (Brâncoveanu), act de danie, Safta Kreţulescu. Cu timbre. Cercetări. Descoperirea mormântului lui C. Brâncoveanu, Reacţii. Semnatari: Dr. CI. Istrati, V. Drăghiceanu, Al. Lapedatu, N. Ghika.

1914-1941

 

    573

BUCUREŞTI, Bis. Sf. Gheorghe –Nou ( Brâncoveanu). Corespondenţă, planuri, schiţă. Monumentul Km 0. Grădina din jurul bisericii. Statuia lui C. Brâncoveanu. Semnatari: N. lorga, H. Teodoru, N. Ghika, E. Costescu.

1936-1938

 

578

BUCUREŞTI. Bis. lancu Vechi (Adormirea). Chestionar, corespondenţă, referat, procese verbale, deviz estimativ, memoriu. Stare, reparaţii, renovare pictură. Semnatari: N. Ghika, H. Teodoru, V. Brătulescu.

1921-1946

 

580

BUCUREŞTI, Bis. Sf. Ilie Gorgani. Chestionar, corespondenţă, caiet sarcini, proces-verbal,   referat,  planuri.   Lucrări  reparaţii,  consolidări,  amenajări. Construirea unei scări din piatră de Bucova. Cerere (neaprobată) ptr. construirea unei clădiri în preajma bisericii. Semnatari: N. lorga, D. Onciul, N. Ghika, H. Teodoru, V. Brătulescu, St. Balş.

1921-1944

pdf

584

BUCUREŞTI, Bis. Sf. loan Nou (str. Carol 57). Chestionar, corespondenţă. Necesitate reparaţii, consolidare. Semnatar: N. Ghika.

1921-1934

 

585

BUCUREŞTI, Bis. Sf. loan Moşi. Chestionar, corespondenţă, proces-verbal. Stare, reparaţii, consolidări. Semnatari: H. Teodoru, V. Brătulescu, N. Ghika.

1921-1941

 

586

BUCUREŞTI, Bis. Sf. Ionică (Moldoveni), str. Ionică nr. 13. Chestionar, corespondenţă,   planuri,   referate.   Istoric.   Declasată  (decret  regal), Întocmirea proiectelor pentru  restaurarea sau  reconstruirea  bisericii. Conservarea elementelor lapidare (inscripţii etc.) Semnatari: N. lorga, V. Brătulescu, H. Teodoru, N. Ghika, Carol II, Al. Lapedatu.

1921-1938

 

587

BUCUREŞTI,   Bis.   Izvorul  Nou  (Şos.   Mihai  Bravu  311).   Chestionar, corespondenţă,   referate,   proces-verbal,   devize,   memoriu.   Se  solicită restaurarea bisericii (construcţie, pictură). Demolarea clopotniţei. N. Ghika, H. Teodoru, St. Balş.

1921-1948

 

590

BUCUREŞTI. Bis. Kreţulescu (Calea Victoriei 45). Vol. I. Corespondenţă, cercetări,   descriere.   Devize,   schiţe,   procese-verbale,   caiet  sarcini, convenţie, oferte,  memorii. Cu timbre. File deteriorate (pătate,  rupturi marginale). Reparaţii, restaurări. Construcţie, pictură. Semnatari: N, lorga, N. Ghika, I. Mihail, Emil Kreţulescu efor, St. Balş, H. Teodoru, primarul Capitalei, Arthur Verona.

1932-1948

 

593

BUCUREŞTI,   Bis.   Manea  Brutaru   (Sf.   N-Iae).   Chestionar,   referate, corespondenţă, procese-verbale, planuri, schiţă. Cu timbre. Deteriorat (file pătate). Stare, reparaţii, consolidări. Urmările bombardamentului. Semnatari: N. Ghika, I. Mihail, H. Teodoru, V. Brătulescu.

1921-1947

 

596

BUCUREŞTI, Bis. Mântuleasa (Sf. Arhangheli Mihail şi Gavril). Chestionar, corespondenţă,  devize,  planuri,  schiţe,  referate,  memorii,  oferte, caiet sarcini, procese-verbale. Cu timbre.  Reparaţie,  restaurare. Construcţie, pictură. Semnatari: N. lorga, N. Ghika, St. Balş, E. Costescu, I. Mihail, V. Brătulescu.

1921-1944

 

600

BUCUREŞTI, Bis. Sf. N-Iae Dintr-o zi, str. Academiei, dată în folosinţă provizorie  comunităţii  albaneze.   Corespondenţă,   chestionar,   procese-verbale,   memoriu  tehnic,  antemăsurători-devize,   caiet  sarcini.   Istoric. Urmările cutremurului  şi  ale  bombardamentelor.   Reparaţii.  Consolidări. Restaurare. (Cu unele modificări „care alterează caracterul istoric şi artistic al   monumentului")  CMI   nu îngăduie  dărâmarea bisericii,   precum   şi nerespectarea condiţiilor de restaurare. Semnatari: D. Onciul, dr. C. I. Istrati, Al. Lapedatu, V. Drăghiceanu, N. Ghika, Şt. Balş, H. Teodoru.

1914-1951

 

602

BUCUREŞTI, Bis. Sf. Nicolae Şelari. Chestionare, corespondenţă, deviz. Reparaţii. Semnatari: N. Ghika ş.a.

1921-1925

 

607

BUCUREŞTI, Bis. Sf. loachim şi Ana - Oborul Vechi, str. Traian 204. Chestionar,   corespondenţă,   memoriu,   antemăsurătoare-deviz,   planuri. Istoric. Stare. Restaurare (construcţie, pictură). Semnatari: I. Mihail, N. Ghika.

1921-1940

 

608

BUCUREŞTI, Bis. Adormirea - Olari, Calea Moşilor 141. Corespondenţă, antemăsurători-devize,   referate,   proces-verbal,   caiet  sarcini,   schiţe, notificare. Stare. Reparaţii. Spălarea picturii. Instalarea luminii electrice, furtul argintăriei bisericii. Expropriere, lucrări de pavaje. Semnatari: D. Onciul, V. Drăghiceanu, N. Ghika, I. Mihail, H. Teodoru, V. Brătulescu, Şt. Balş.

1921-1943

 

609

BUCUREŞTI, Bis. Sf. N-Iae Popescu. Corespondenţă, proces verbal de recepţie. Stare, reparaţii şi îmbunătăţiri. Semnatari: N. Ghika ş.a.

1925-1928

 

610

BUCUREŞTI, Bis. Sf. Voievozi - Oţetari. Chestionar, corespondenţă. Restaurare (pictură). Semnatari: N. Ghika, V. Brătulescu.

1921-1926

 

617

BUCUREŞTI, Bis. Popa Rusu (Chiţu). Corespondenţă, schiţă, memorii, devize, referate, procese-verbale, analiza preţurilor, convenţie. Cu timbre, reparaţii (construcţie, pictură). Semnatari: N. Ghika, D. Brăescu, I. Mihail, V. Drăghiceanu, Arthur Verona, H. Teodoru.

1921-1943

 

618

BUCUREŞTI, Bis. Popa Soare (Adormirea şi Sf. N-Iae), str. Zefirului 5. Chestionare,    corespondenţă,    devize,    memoriu,    procese-verbale, antemăsurători-devize, planuri, referate. Consolidare. Restaurare. Lucrări de: canalizare, pavare, încălzire centrală, îndepărtarea umezelii. Semnatari: V. Brătulescu, N. Ghika, H. Teodoru, I. Mihail.

1921-1948

 

620

BUCUREŞTI,   Bis.   Precupeţii   Noi  (Sf.   N-Iae).   Str.   G-ral  Broşteanu. Chestionar, corespondenţă, proces-verbal, antemăsurătoare-deviz, planuri. Stare. Acoperirea bisericii. Transformări. Consolidare. Urmările cutremurului 1940. Semnatari: N. Ghika, V. Brătulescu, Şt. Balş, H. Teodoru.

1921-1948

 

625

BUCUREŞTI. Bis. Scaune (str. Teilor; V. Lascăr; Bolintineanu 1). Vol. I. Corespondenţă,   schiţă,   rapoarte,   chestionar,   plan,   schiţe,   inventarul obiectelor de cult ale bisericii, sec. XVIII - XIX, deviz. Cu timbre. File deteriorate. Cercetarea monumentului. Istoric. Descriere. Lucrări necesare. Amenajări.   Construirea palatului  societăţii  „Astra"  (b-dul  Carol   16)  şi închirierea terenului bisericii. Începerea construcţiei unui imobil în vecinătatea bisericii. Semnatari: V. Drăghiceanu, N. Ghika, D. Onciul, Gr. Cerkez, V. Brătulescu, E. Costescu, H. Teodoru, Șt. Balș, Angela Scheletti.

1916-1939

 

627

BUCUREŞTI.   Bis.  Darvari  (paraclisul;   metohul  monahilor),  str.   Schitul Darvari (Păcii). Referat. „Transformări radicale" (efectuate fără acordul CMI). Semnatari: V. Brătulescu, N. Ghika.

1933

 

630

BUCUREŞTI.   Bis.   Cu   Sfinţi   (Intrarea în   Biserică),   Calea   Moşilor. Corespondenţă, chestionar, oferte, contract, referate, procese verbale, antemăsurători-devize,   plan.   Starea  monumentului.   Primăria hotărăşte dărâmarea bisericii; s-au opus Mitropolia şi CMI. Restaurare (construcţie, pictură). Semnatari: N. lorga, Al. Lapedatu, Dr. C.I. Istrati, N. Ghika, Gr. Cerkez, V. Drăghiceanu, I. Mihail, Arthur Verona, mitropolitul Platon, V. Brătulescu, H. Teodoru. Cu timbre.

1913-1945

 

632

BUCUREŞTI. Bis. Slobozia (Naşterea Maicii Domnului, str. Leon Vodă. Chestionar, planuri, corespondenţă, proces-verbal, devize, caiet sarcini. Lucrări executate (unele fără acordul CMI). Semnatari: N. Ghika, V. Drăghiceanu, E. Costescu, I. Mihail, V. Brătulescu.

1921-1953

 

633

BUCUREŞTI. Bis. Sf. Sofia. Parcul Negroponte. Floreasca. Corespondenţă, planuri, deviz. Stare. Lucrări (construcţie, pictură). Semnatari: N. Ghika, I. Mihail, V. Brătulescu.

1926-1940

 

634

BUCUREŞTI. Bis. Spirea Nouă (Adormirea) Chestionar, corespondenţă antemăsurători-devize, caiet sarcini, procese verbale, oferte. Cu timbre. Dărâmarea clopotniţei, curăţirea şi repararea picturii. Recuperarea clopotului luat de către germani. Semnatari: St. Balş, N. Ghika, H. Teodoru, I. Mihail, V. Brătulescu, Arthur Verona.

1919-1943

 

637

BUCUREŞTI.   Bis.   Sf.   Spiridon   Vechi   (lângă   str.   Sf.   Apostoli). Corespondenţă, oferte, schiţe, antemăsurători-devize, proces-verbal. Cu timbre. Istoric. Stare. Pericolul de a fi dărâmată. Reparaţii, restaurare (construcţie, pictură). Semnatari: D. Onciul, dr. C.I. Istrati, N. Ghika, V. Drăghiceanu, E. Costescu, St. Balş, V. Brătulescu.

1914-1951

 

638

BUCUREŞTI. Bis. Stavropoleos. Vol. I. Corespondenţă, referate, deviz, proces-verbal. Inventarul obiectelor de cult cu valoare istorico - artistică aflate la muzeul bisericii. Chestionar, planuri, condiţii g-le. Trei fotografii. Cu timbre. File deteriorate. Restaurare (construcţie, pictură, obiecte de cult). Deteriorarea unei coloane. Semnatari: D. Onciul, Al. Lapedatu, dr. CI. Istrati, N. Ghika, V. Drăghiceanu, H. Teodoru, V. Brătulescu.

1913-1940

 

641

BUCUREŞTI. Bis. Sf. Ştefan (Str. Călăraşi 83). Corespondenţă, referate, chestionar, planuri-schiţe, procese-verbale, caiet sarcini, devize. Financiare. Cu timbre. Istoric. Reparaţii. Restaurare (construcţie, pictură). Semnatari: D. Onciul, V. Drăghiceanu, N. Ghika, H. Teodoru, Arthur Verona.

1915-1951

 

642

BUCUREŞTI. Bis. Cuibul cu Barză (Sf. Ştefan) str. Ştirbei Vodă. Chestionar, corespondenţă, procese verbale, antemăsurătoare-deviz. Reparaţii. Curăţirea picturii. Semnatari: I. Mihail, N. Ghika, V. Brătulescu, H. Teodoru.

1921-1941

 

643

BUCUREŞTI. Bis. Târca - Vitan (Înălţarea Domnului). Corespondenţă, procese verbale, angajament, antemăsurători-devize, caiete sarcini, oferte, referate, plan, schiţă, copii ale unor acte din 1870, 1900 etc. (B. St. Delavrancea, Carol I). Cu timbre. Stare (înainte şi după cutremur). Reparaţii (construcţie, pictură). Proprietate. Semnatari: N. lorga, V. Drăghiceanu, N. Ghika, I. Mihail, V. Brătulescu, H. Teodoru.

1870-1945

 

644

BUCUREŞTI.    Bis.    Sf.   Treime   (Crucea   de   Piatră).    Chestionar, corespondenţă, oferte, tablou (oferte). Reparaţii. Semnatari: N. Ghika ş.a. File deteriorate.

1921-1927

 

645

BUCUREŞTI.  Bis. Sf. Treime - Ghencea. Chestionar, corespondenţă, schiţe, plângerea locuitorilor. Cu timbre. Intenţia preotului de a dărâma biserica; se opun locuitorii şi CMI.

Biserica Crângași: schițe releveu. Semnatari: N. lorga, N. Ghika, mitrop. Veniamin, V. Brătulescu., Sterie Becu.

1921-1936

 

651

BUCUREŞTI. Bis. Visarion (Sf. Împăraţi C-tin şi Elena). Corespondenţă, chestionar, planuri, schiţe, referate, antemăsurători-devize, caiet sarcini, memoriu. Stare. Refaceri. Consolidări, restaurare. Semnatari: V. Drăghi­ceanu, N. Ghika, V. Brătulescu, H. Teodoru, St. Balş.

1921-1953

 

653

BUCUREŞTI.  Bis. Zlătari (Naşterea Maicii Domnului).  Calea Victoriei. Chestionar, corespondenţă, schiţe, plan. Stare. Proprietate. Pasagiul ptr. pietoni din preajma monumentului. Semnatari: N. Ghika, V. Brătulescu, H. Teodoru.

* Ptr.case,cruci, pivnițe  vezi şi dosar. nr. 613

1921-1945

 

663

BUCUREŞTI. Casa Moruzi - Cantacuzino - Creţulescu, Calea Victoriei nr. 117. Corespondenţă, referate, planuri, memorii. Muzeul Municipiului, Comisia Istorico - Artistică. CMI se opune demolării şi reconstruirii în alt spaţiu. Cercetări arheologice. Dărâmare. Semnatari: D, Onciul, N. Ghika, V. Brătulescu, H. Teodoru, Al. Lapedatu.

1921-1943

 

671

BUCUREŞTI. Bis. Curtea Veche. Vol. I. Corespondenţă, deviz, chestionar, anteproiect, referate, oferte. Fotocopii (3). Cu timbre. File deteriorate. Restaurare. Clopote vechi (unul transferat la Muzeul Etnografic). Reparaţii. Semnatari: Al. Lapedatu, Dr. C.I. Istrati, N. Ghika, V. Drăghiceanu, D. Onciul, Gr. Cerkez, H. Teodoru.

1913-1931

 

673

BUCUREŞTI. Bis. Curtea Veche. Vol. III. Corespondenţă, schiţe, planuri, antemăsurători-devize, referate, oferte, procese-verbale,  fragm. ziar. Cu timbre. Restaurare (construcţie, pictură). N. lorga - ctitor. Semnatari: H. Teodoru, N. Ghika, V. Drăghiceanu, V. Brătulescu, I. Mihail.

1929-1932

 

674

BUCUREŞTI. Bis. Sf. Anton, Curtea Veche vol. VI. Antemăsurători devize, referate, corespondenţă,  schiţe, desene,  oferte cu timbre.  Restaurare (construcţie, pictură), reparaţii. Semnatari: N. lorga, N. Ghika, H. Teodoru, I. Mihail, V. Drăghiceanu.

1934-1937

 

677

BUCUREŞTI.  Bis.  Curtea Veche VIII.  Corespondenţă,  antemăsurători-devize, caiet sarcini, referate, procese verbale. Ordinul 13360/23 XI 33 al Patriarhiei către protopopiate în privinţa construcţiilor şi reparaţiilor. Cu timbre. Constatări, instalaţii, reparaţii. Construirea clopotniţei, subzidirea caselor vecine bisericii. Semnatari: N. lorga, H. Teodoru, V. Brătulescu, N. Ghika, I. Mihail, Şt. Balş.

1933-1947

 

680

BUCUREŞTI. Geamia din parcul Carol. Corespondenţă, antemăsurători-devize, procese-verbale, ataşamente, situaţie definitivă. Cu timbre. Reparaţii. Legaţia Egiptului. Semnatari: H. Teodoru, N. Ghika.

1937

pdf

681

BUCUREŞTI.   M-rea Antim vol.   I.   Corespondenţă,   antemăsurători-devize,   procese-verbale,   financiare,   schiţe.   Cu   timbre.   Reparaţii, restaurare. Reamplasarea pietrelor cu inscripţii. Semnatari: D. Onciul, N. Ghika, V, Drăghiceanu, patriarhul Miron, N. lorga.

1913-1935

 

682

BUCUREŞTI.   M-rea Antim vol.   II.   Referate,  corespondenţă,  procese-verbale,  oferte,  antemăsurători-devize,   memoriu,  caiet sarcini,  planuri, fragm. ziar. Cu timbre. Unele file deteriorate. Starea monumentului. Proiect ptr, construirea unui „cămin episcopal" în grădina m-rii. Consolidări, reparaţii, restaurare (biserică, chilii) Casa Pimen din incinta m-rii. Semnatari: N. lorga, H. Teodoru, V. Drăghiceanu, E. Costescu, N. Ghika, patriarhul Miron, V. Brătulescu, George Brătianu, St. Balş.

1931-1949

 

684

BUCUREŞTI. M-rea Cotroceni vol. I. Corespondenţă, chestionar, memorii, devize,   oferte,   referate,   contract,   caiet   sarcini,   proces-verbal, antemăsurători, planuri; financiare. Cu timbre. Consolidare, restaurare (construcţie, pictură, faţadă). Semnatari: N. Ghika, V. Drăghiceanu, I. Mihail, V. Brătulescu, St. Balş, Veniamin, mitrop.

1921-1942

 

686

BUCUREŞTI.   M-rea   Mărcuţa.   Corespondenţă,   antemăsurători-devize, chestionar, referate, planuri, schiţe; financiare. Cu timbre. Stare. Reparaţii, restaurare. Semnatari: Dr. C.I. Istrati, V. Drăghiceanu, D. Cantacuzino, Al. Lapedatu, N. Ghika, H. Teodoru, N. lorga.

1911-1952

 

687

BUCUREŞTI. M-rea Mihai Vodă vol. I. Corespondenţă, chestionar, memorii, referate, antemăsurători-devize, schiţe, oferte, tabele financiare. Cu timbre. Stare. Restaurare. Arhiva. Semnatari: D. Onciul, V. Drăghiceanu, N. Ghika, C, Moisil, V. Brătulescu, I. Mihail, Emanoil Costescu

1913-1931

 

688

BUCUREŞTI.  M-rea Mihai Vodă vol.  II. Corespondenţă, antemăsurători-devize, procese-verbale, schiţe, planuri, desene, memorii, referate; financiare, Cu timbre. Cercetări (sondaje). Amenajări, reparaţii (clopotniţă). Restaurare (construcţie, pictură). Arhiva. Semnatari: N. Ghika, C. Moisil, V. Drăghiceanu, I. Mihail, H. Teodoru, V. Brătulescu.

1932-1940

 

692

BUCUREŞTI.   M-rea   Radu   Vodă.   Corespondenţă,   oferte,   schiţă, antemăsurători-devize. Cu timbre. Unele file deteriorate, reparaţii (biserica). Clădirea internatului teologic. Semnatari: Al. Lapedatu, D. Onciul, N. Ghika, V. Drăghiceanu, H. Teodoru, St. Balş.

1914-1951

pdf

693 -

BUCUREŞTI,   M-rea Văcăreşti.   Corespondenţă,   oferte,   schiţe,   plan, chestionar,   referate,   antemăsurătoare,   deviz,   procese-verbale,   desene (obiecte  de  cult),   instrucţiuni  de   restaurare;  financiare.   Cu  timbre. Constatări. Reparaţii. Consolidări. Restaurare. Semnatari: V. Drăghiceanu, D. Onciul, N. Ghika, Al. Lapedatu, N. lorga, H. Teodoru.

1911-1937

 

694

BUCUREŞTI. M-rea Văcăreşti. Corespondenţă, financiare, antemăsurători-devize, procese-verbale, schiţe, condiţii speciale, fragm. ziar, Liberalul 1. oct. 1946, memorii, referate. Cu timbre. Consolidare, reparaţii, îmbunătăţiri. Semnatari: N. Ghika, V. Brătulescu, H. Teodoru, St. Balş, C. Daicoviciu.

1936-1952

 

699

BUCUREŞTI. Patriarhia vol. I. Corespondenţă, schiţă, planuri, desene, antemăsurători-devize,   referate,   proces-verbal,  financiare.   Cu  timbre. Reparaţii, restaurare (construcţie, pictură). Semnatari: Dr. I. C. Istrati, Al. Lapedatu, Konon, Miron şi Veniamin, mitropoliţi, V. Drăghiceanu, Paul Popescu Molda, pictor, N. Ghika, D. Onciul, N. lorga, Arthur Verona, H. Teodoru, V. Brătulescu.

1914-1948

 

700

BUCUREŞTI.   Patriarhia vol.   II.   Palatul  şi  Paraclisul.   Corespondenţă, referate,  devize,  oferte,  raport,  schiţe, desen,  memorii,  proces-verbal, expunere  de   motive  (statut  BOR).   Cu  timbre.   Consolidarea dealului mitropoliei. Reparaţii. Vopsirea faţadelor. Locuinţa patriarhului. Semnatari: N. Ghika, Al. Lapedatu, V. Drăghiceanu, Gr. Cerkez, V. Brătulescu, H. Teodoru, Veniamin (patriarh).

1914-1949

 

701

BUCUREŞTI.   Patriarhia vol.  III. Turnul clopotniţă şi clădirile alăturate. Corespondenţă,   referate,  antemăsurători-devize,  oferte,  schiţe,  planuri, memoriu, procese-verbale. Cu timbre. Reparaţii, restaurare. Semnatari: N. lorga, N. Ghika, H. Teodoru, Veniamin (mitropolit), V. Brătulescu, Nicodim (patriarh). Al. Lapedatu, Vaida Voievod, C. Argetoianu, V. lamandi, Andrei Rădulescu, P. Andrei (ultimii cinci, cu specimene de semnături).

1925-1946

 

714

BUDENI - Lespezi, jud. Suceava. Biserica de lemn Sf. Gheorghe. Corespondenţă, memoriu, antemăsurătoare, deviz pentru reparaţii. Semnatar: N. Ghika-Budeşti.

1922-1934

 

-738

BUMBEŞTI DE GALBENI, com. Poenari, jud. Gorj. Bisericile Sf. Nicolae, Sf. Voievozi, Sf. Paraschiva. Chestionare, corespondenţă, deviz reparaţii, restaurare. Semnatari: N. Ghika-Budeşti, V. Brătulescu.

1921-1935

 

762

BUZĂU. Biserica Buna Vestire (Banu). Chestionar, adrese, referate despre stare, istoric, antemăsurătoare, deviz reparaţii, recepţie lucrări. Semnatari: D. Onciul, N. Ghika-Budeşti, P. P. Panaitescu, V. Brătulescu, I. Mihail, H. Teodoru.

1921-1948

 

763

BUZĂU, Biserica Duminica Tuturor Sfinţilor, Sf. Împărați (Gârlaşi). Corespondenţă, referate despre stare, istoric, text pisanie, caiet sarcini, devize restaurare arhitectură şi pictură, recepţie lucrări. Semnatari: V. Brătulescu, N. Ghika-Budeşti, H. Teodoru, I. Mihail.

1933-1944

 

764

BUZĂU. Episcopia, vol. I. Corespondenţă, referate, lista antreprenorilor calificaţi, caiet sarcini, contract, deviz reparaţii, restaurare, plan. Semnatari: N. lorga, N. Ghika-Budeşti, V. Brătulescu, H. Teodoru, Şt. Balş.

1930-1939

 

768

BUZĂU. Biserica Sf. Nicolae. Chestionar, corespondenţă, reparaţii. Semnatari: N. Ghika-Budeşti, V. Brătulescu.

1921-1933

 

774

BUCUREŞTI. Bisericile: Curtea Veche, Sf. Nicolae - Şelari, Stavropoleos, Antim, Doamnei, Colţea, Sf. Împăraţi, Cotroceni, Spirea Veche, Mărcuţa, Sf. Ştefan, Olari, Mitropoliei, Scaune, Bucur, Mihai Vodă, Armenească, Snagov, Floreasca, Văcăreşti. Corespondenţă generalităţi, starea monumentelor, reparaţii, întreţinere, închiriere teren, demolări la Arhivele Statului, achiziţii cărţi. Semnatari: C. I. Istrati, D. Onciul, N. Ghika-Budeşti, V. Drăghiceanu, I. Mihail.

1920

pdf

792

BASARABIA - Chilia Nouă. Cetatea lui Ştefan cel Mare. Adrese şi referate despre oprire deteriorare ziduri, construire siloz în zonă, dărâmare de către bolşevici a unor ziduri din cetate. Semnatari: N. Ghika-Budeşti, N, lorga, H. Teodoru, V. Brătulescu.

1930-1942

 

809

BASARABIA - Hotin. Cetatea. Adrese, referate despre refacere, instituire pază militară, articol din ziarul „Universul" cu starea monumentului, deviz pentru executare porţi la intrare, procese verbale recepţie reparaţie capelă, cerere date despre minaretul demolat, planşe cu porţile cetăţii. Semnatari: N. Ghika-Budeşti, P. Gore, Şt. Ciobanu, Em. Costescu.

1922-1943

 

811

BASARABIA — schitul Rugi, jud. Soroca. Adrese, referate, istoric, traducere inscripţii, deviz, antemăsurătoare pentru restaurare. Semnatari: P.Gore, V. Drăghiceanu, N. Ghika-Budeşti, ministrul Cultelor şi Artelor (C. Banu), Şt. Balş.

1922-1944

 

812

BASARABIA - Orhei, catedrala Sf. Dumitru (ctitor Vasile Lupu). Adrese, referate, deviz, antemăsurătoare pentru reparaţii curente şi construire cafas, deviz-ofertă pentru pictare interior, proces verbal recepţie lucrări. Semnatari: N. Ghika-Budeşti, N. V. Ţiganco, H. Teodoru, Em. Costescu, I. Mihail.

1930-1943

 

825

CALIACRA, jud. Teche - geamia. Deviz reparaţiii, procese verbale; Caragealîc - biserica Sf. Troiţă - referate. Semnatari: N. Ghika, Şt. Balş.

1921-1939

 

866

CAŞIN, jud. Bacău. Biserica Sf. Voievozi a fostei m-ri Caşin. Adrese, referate, deviz, antemăsurătoare restaurare şcoală veche, biserica, turn clopotniţă, date despre incendiul din 1920, procese verbale recepţie lucrări. Semnatari: N. Ghika-Budeşti, St. Becu, Gh. Sterian.

1920-1928

 

867

CAŞIN, jud. Bacău, biserica Sf Voievozi a fostei m-rii Caşin. Adrese, referate pentru executare mobilier şi catapeteasmă, antemăsurătore, deviz, schiţa turn  clopotniţă,   deviz,   antemăsurătoare  consolidare  din   1940. Semnatari: Gh. Sterian, Şt. Becu,N. Ghika-Budeşti, H. Teodoru, Şt. Balş.

1929-1944

 

891

CĂLIMĂNEŞTI, jud. Vâlcea - schitul Ostrov. Corespondenţă, descriere stare, chestionar, inventar cu bunuri dispărute în timpul ocupaţiei germane, pr. reparaţii (cu relevee, 1920). Biserică şi stăreţie, adresă cu „credite extraordinare speciale" acordate de Min. Lucrărilor Publice pentru reparaţii în urma cutremurului din 1940, deviz consolidare biserică, deviz restaurare pictură, ptr. refacere case stăreţie (cu planşe), adrese şi hotărâri juridice în legătură cu proprietatea terenului, proiect restaurare ferestre biserică (cu planşe, 1948). Semnatari: N. Ghika-Budeşti, Al. Referendaru, P. P. Panaitescu. I. L. Atanasescu, H. Teodoru, I. Mihail.

1920-1949

 

903

CĂLUGĂRENI, jud. Vlaşca - monumentul lui Mihai Viteazul - corespondenţă, deviz reparaţii (cu planşe, 1930), deviz reparaţii (1938), semnalarea găsirii unor obiecte (secure, suliţă, lance, ghiulea) lângă monument, deviz amenajare vitrină pentru obiecte găsite (1942); biserica Sf. Nicolae -chestionar; Uzunu - biserica Sf. Nicolae - chestionar. Semnatari: Şt. Becu, N. Ghika-Budeşti, H. Teodoru, Iulian Peter (rezident regal), Em. Costescu.

1921-1942

 

908

CĂLUIU, jud. Romanaţi - mănăstirea Căluiu (cu biserica Sf. Nicolae) -chestionar, descriere stare, deviz reparaţii curente (1922), referat despre stare pictură, deviz restaurare arh. şi pictură (1933), deviz acoperire biserică cu olane (1941), acte financiare, cu timbre, adrese despre deshumarea osemintelor fraţilor Buzeşti, din curte, şi înhumarea în interiorul bisericii, deviz consolidare biserică (1941), plan-reveleu, proiect de uşă la biserică (1941), deviz restaurare învelitoare (1949). Semnatari: Al. Referendaru, V. Brătulescu, N. lorga, N. Ghika-Budeşti, H. Teodoru, I. L. Atanasescu.

1921-1949

 

917

CĂSCIOARELE, jud. Vlaşca - bis. Intrarea în Biserică - chestionar, referat despre pictură, deviz restaurare arh. şi pictură, caiet de sarcini, corespondenţă. Semnatari: I. Mihail, N. Ghika-Budeşti, Em. Costescu.

1921-1944

 

937

CELAR, jud. Romanaţi - biserica Sf. Nicolae - chestionar, corespondenţă, descriere, deviz restaurare; biserica Intrarea în Biserică - chestionar. Semnatari: N. Ghika-Budeşti, I. L.Atanasescu.

1921-1933

 

962

CERNEŢI, jud. Mehedinţi - biserica Sf. Treime - chestionar, descriere stare deplorabilă, deviz reparaţii; biserica Adormirea Maicii Domnului - deviz reparaţii şi întreţinere (cu planşe), corespondenţă. Semnatari: N. Ghika-Budeşti, Em. Costescu.

1921-1951

 

976

CHEIA, jud. Vâlcea - schitul Iezer (cu biserica Intrarea în Biserică) -corespondenţă, chestionar, referat cu descriere, deviz restaurare (1946); schitul Pahomie (ruine) - corespondenţă, cerere cercetare, stare; bis. Sf. Voievozi - chestionar, corespondenţă, deviz întreţinere şi consolidare, caiet de sarcini pentru restaurare pictură. Semnatari: P. Demetrescu, N. Ghika-Budeşti, I.L. Atanasescu, Şt. Balş, I. Mihail.

1921-1946

 

1061

CIUTURA, jud, Dolj - Bis. Sf. Voievozi: chestionar, corespondenţă, deviz restaurare; semnatari: I. L. Atanasescu, N. Ghika-Budeşti

1921-1938

 

1065

CÂINENI, jud. Rm. Sărat - Bis. Sf. Nicolae; Stăvărăşti - Bis. Sf. Voievozi: chestionare.

1921

 

1080

CÂMPULUNG, jud. Muscel - Bis. Şubeşti (Sf. Împăraţi): chestionare; corespondenţă, referate, deviz restaurare (1927); deviz restaurare ferestre (1943); norme pentru refacere învelitoare (1948); Bis. Sf. Gheorghe, deviz restaurare pictură (1930); deviz reparaţii (1931-1933); recepţie lucrări, corespondenţă; Bis. Fundeni, deviz reparaţii şi împrejmuire (1932-1933); corespondenţă, deviz restaurare pictură (1934); semnatari: I. Mihail, S. Becu, N. Ghika-Budeşti, N. lorga, H. Teodoru.

1921-1948

 

1091

CÂMPULUNG, jud. Muscel - Mănăstirea Negru Vodă: corespondenţă, deviz pentru canalizare ape pluviale (cu schiţe, 1926), controverse privind ridicarea unei clădiri în zonă; semnatari: V. Drăghiceanu, N. Ghika-Budeşti, N. Iorga.

1926

 

1095

CÂMPULUNG, jud. Muscel - Mănăstirea Negru Vodă - istoric (de preot Isbăşescu, la 1905), situaţie cu restaurarea casei administraţiei pentru folosire ca orfelinat (1920); deviz restaurare turlă clopotniţă (cu un plan, 1944), sesizare cu dispariţia unor odoare din patrimoniul mănăstirii, inventar cu obiecte lipsă faţă de inventarul din 1902, adrese despre incendiu (1934); urmări, deviz reparaţii clopotniţă (1934), recepţie lucrări, deviz reparaţii muzeu (1936), referate pentru mobilier muzeu, deviz restaurare foişor, casa-muzeu, paraclis (1938), releveu clopotniţă, contract pentru restaurare foişor, referate despre urmările cutremurului (1940), referat pentru restaurare pictură paraclis (1948); semnatari: P. Demetrescu, N. Ghika-Budeşti, V. Drăghiceanu, mitropolia Ungro-Vlahiei, S. Becu, H. Teodoru, Şt. Balş, N. lorga, Al. Lapedatu.

1905-1948

 

1141

COBIA, jud. Dâmboviţa - Schitul Cobia (cu Bis. Sf. Nicolae): corespondenţă, starea critică, deviz reparaţii biserică şi clopotniţă (1935), schiţe case schit, referat despre lucrări neaprobate de CMI, deviz pictură (1936), deviz consolidare biserică şi clopotniţă (1941); Copăcei - Bis. de lemn Cuvioasa Paraschiva: chestionar; Frăsinei - Bis. de lemn Cuvioasa Paraschiva: chestionar, semnatari: N. Ghika-Budeşti, Şt. Balş, H. Teodoru, I. Mihail.

1921-1941

 

1176

COLUN, jud. Făgăraş - Bis. Ortodoxă: corespondenţă, descriere, deviz restaurare (cu releveu); semnatari: S. Becu, Șt. Balș

1943-1944

 

1177

COMANA, jud. Constanţa- Bis. de lemn: corespondenţă.

1938

 

1178

COMANA, jud. Vlaşca - Mănăstirea Comana: chestionar, corespondenţă, descriere stare, constituire (1923) „Asociaţiune pentru restaurarea mănăstirii Comana", (preşedinte - deputatul Nic. Bălănescu), deviz restaurare (1924-1925); referate despre cripta amenajată sub paraclis, deviz reparaţii biserică (1932-1936), controverse pentru teren, starea jalnică a mănăstirii (1935), istoric cu lucrările de restaurare la biserică (1935-1936), recepţie lucrări (1937), caiet ataşament restaurare casa domnească (1939); semnatari: N. Ghika-Budeşti, P. Demetrescu, S. Becu, Prefectura Vlaşca, V. Brătulescu, N. lorga.

1920-1939

 

1266

COTMEANA, com. Săpunari, jud. Argeş - Mănăstirea Cotmeana (cu Bis. Buna Vestire): chestionar, corespondenţă, descriere stare, deviz restaurare biserică (1922-1923), deviz reparaţii zid incintă şi clopotniţă (1924-1926); semnatari: Gr. Cerchez, N. Ghika-Budeşti, V. Drăghiceanu.

1919-1930

 

1285

COZIA, jud. Vâlcea - Mănăstirea Cozia şi ruine Cozia veche: corespondenţă, releveu, schiţă, inscripţie cu piatră tombală Mircea cel Bătrân, istoricul mănăstirii, descrierea restaurărilor până la 1936 (cu bibliografie), recepţie

   
 

lucrări, „Programul" reînhumării osemintelor lui Mircea cel Bătrân şi ale Teodorei (mama lui Mihai Viteazul) - tipizat, 1938, referate, deviz restaurare consolidare bolniţă (cu 1 plan, 1940-1943), paraclise, fântână, stăreţie, chilii (1941-1943), adrese pentru înfiinţarea unui colegiu militar de copii orfani din războiul de reîntregire în clădiri ale mănăstirii (1942), condiţii speciale şi 2 planuri pentru executare mobilier în biserica mare şi bolniţă (1944); Cozia veche: corespondenţă, deviz restaurare (cu 2 planuri), referate, condiţii speciale pentru restaurare, 3 planşe pentru conservare ruine (1944); semnatari: N. lorga, I. L. Atanasescu, N. Ghika-Budeşti, P. Antonescu, H. Teodoru, Min. Apărării Naţionale.

1935-1944

 

1289

CRAIOVA, jud. Dolj - Bis. Adormirea Maicii Domnului (Oota): chestionar, referate, releveu, deviz restaurare (1928), deviz reparaţii pictură, deviz confecţionare tâmplă, recepţie lucrări; semnatari: I. Mihail, I. L. Atanasescu, N, Ghika-Budeşti.

1921-1931

 

1300

CRAIOVA, jud. Dolj - Bis. Sf. Dumitru - listă cu proprietari şi clădiri de expropriat pentru sistematizare străzi în jurul bisericii (1903), corespondenţă, deviz-ofertă pentru executare tâmplă (1922)0 referate, apeluri pentru fonduri de restaurare, deviz executare pardoseală şi uşă principală (1933), deviz executare tâmplă (1935); semnatari: N. Ghika-Budeşti, Senatul şi Camera Deputaţilor, Gr. Cerchez, primărie Craiova, H. Teodoru, I. L. Atanasescu.

1903-1940

 

1327

CRAIOVA, jud. Dolj - CMI (sediul regionalei Oltenia): corespondenţă, acte administrative, conflicte cu primăria privind sediul, semnalarea arderii arhivei primăriei (documente de valoare, datate începând cu 1830), plan de situaţie, istoric ansamblu Bis. Sf. Dumitru, descoperirea unor vestigii arheologice; semnatari: I. L. Atanasescu, N. Ghika-Budeşti, Arhivele Statului (Craiova), primar C. Potârcă, C. S. Nicolăescu-Plopşor.

1932-1943

 

1341

CREŢULEŞTI-FĂLCOIANU*jud. Ilfov - Bis. Sf. Nicolae. Mănăstirea (Rebegeşti): corespondenţă, referate, descriere importanţă, pericolul distrugerii datorită amenajărilor lacului Buftea şi a râului Colentina, planuri de situaţie, cerere pentru protejarea capelei Ştirbei (Buftea), caiet de sarcini pentru ridicarea verticală a bisericii (1935), recepţie lucrări (1936), referate despre consolidare şi extragere pictură, articol din presa vremii, deviz restaurare pictură (1936), recepţie lucrări, deviz consolidare şi reparaţii (1941), deviz confecţionare uşi împărăteşti (1942); semnatari: N. Ghika-Budeşti, Em. Prager H. Teodoru, I. Mihail, N. lorga.

1934-1942

 

1396

CURTEA  DE ARGEŞ, jud.  Argeş - Bis.   Episcopală:  corespondenţă, descriere reparaţii executate în 1915, planşe pentru reparaţii învelitoare (1939), proces verbal al Comisiei de pictură bisericească (constatări şi propuneri, 1923), referat despre reparaţii învelitoare, recepţie lucrări, adresă cu dorinţa CMI de a transforma mănăstirea Curtea de Argeş în necropolă domnească (1938), referat despre frescele bisericii aflate în muzeul de artă religioasă (1938), devize pentru restaurarea vechii uşi laterale, înlocuire baldachin, reparaţii învelitoare şi reparaţii curente (1938), deviz restaurare pictură (1939), licitaţie pentru obţinerea restaurării, listă cu antreprenori specializaţi (1939), caiet de sarcini pentru restaurare; semnatari: N. Ghika-Budeşti,  N.   lorga,  episcopii Argeşului (Visarion,  Nichita,  Grigorie),  H. Teodoru, Gr. Crechez, A. Verona, Em. Costescu, secretarul Casei regale (G. Stavăr).

1916-1939

 

1399

CURTEA DE ARGEŞ, jud. Argeş - Bis, Sânnicoară (ruine): corespondenţă, deviz întreţinere; semnatar: V. Moisescu, N. Ghika - Budeşti

1920-1938

 

1451

DEZROBIŢI, com. Frânceşti, jud. Vâlcea - Mănăstirea „Dintr-un lemn" cu Bis. Naşterea Maicii Domnului: corespondenţă, necesitatea reparaţiilor urgente; deviz reparaţii biserică, bolniţă, străreţie, chilii (1920); deviz construire dig ptr. apărare incintă (1920); Cella Delavrancea donează 25 000 lei pentru reparaţii (1922); recepţie lucrări (1922), acte financiar-contabile, deviz reparaţii ziduri şi învelitoare chilii (cu un plan - 1924), devize reparaţii biserică (demolare pridvor, desfundare timpane, reamplasare pisanie) şi stăreţie (cu 2 planuri biserică şi 5 planuri stăreţie - 1928), deviz lucrări de întreţinere şi restaurare (1927-1934); semnatari: N. Ghika -Budeşti, I. D. Trajanescu, colonelul Casei regale (Rădescu), V. Drăghiceanu, Al. Referendaru, I. L. Atanasescu.

1919-1935

 

1499

DOMNEŞTI, jud. Muscel - Bis. Buna Vestire: chestionar, Bis. Sf. Nicolae (Domneştii de Sus): chestionar; corespondenţă, descriere; devize restaurare (1932, 1935); deteriorare poartă veche din faţa bisericii (1948); Bis. Sf. Nicolae (Slănic): chestionar; semnatari: S. Becu, N. Ghika-Budeşti, H. Teodoru, mitropolit Veniamin, P. Antonescu.

1921-1948

 

1533

DRĂGHICENI, jud. Romanaţi - Bis. Sf. Nicolae, Bis. Sf. Gheorghe (Grozăveşti): chestionare; Bis. Adormirea Maicii Domnului (Liiceni): chestionar; corespondenţă, deviz restaurare (1928), semnatari. I. Atanasescu, N. Ghika-Budeşti.

1921-1928

 

1579

FĂGĂRAŞ, jud. Făgăraş - Bis. Sf. Nicolae - Brâncoveanu: corespondenţă, solicitări restaurare, referiri la Palatul Brâncoveanu din Sâmbăta de Sus (descriere - 1921); deviz consolidare biserică (cu schiţă), copii documente (1914-1916) în care se argumentează necesitatea restaurării; oferte restaurare tâmplă, strane şi paviment; deviz restaurare icoane împărăteşti, semnatari: V. Drăghiceanu, D. Onciul, N. Ghika-Budeşti, mitropolitul V. Suciu, Al. Lapedatu, C. Daicoviciu, C. Petrescu - Dragoe, I. Mihail, Ștefan Balș.

1919-1948

 

1586

FĂLCOIU, jud. Romanaţi - Bis. Sf. Nicolae: chestionar; corespondenţă, deviz reparaţii (1927), caiet de sarcini pentru restaurare pictură (1940); semnatari: I. L. Atanasescu, N. Ghika-Budeşti, I. Mihail.

1921-1946

 

1593

FĂURENI, com. Budeştii Ghicăi, jud. Neamţ - Bis. de lemn Sf. Dumitru, Bis. de lemn Sf. Nicolae (Tatomireşti): chestionare; Bis. Sf. loan Botezătorul (Budeştii Ghicăi): chestionar; corespondenţă; deviz reparaţii (1931-1932); semnatari: Şt. Balş, N. Ghika-Budeşti.

1921-1943

 

1596

FĂUREŞTI, jud. Vâlcea - Bis. Sf. Voievozi: chestionar; Bis. Sf. loan Botezătorul (Miteşti): chestionar;corespondenţă, descriere; istoric; deviz reparaţii (1935); semnatari: I. L. Atanasescu, N. Ghika-Budeşti.

1921-1944

 

1635

FOCŞANI, jud, Putna - Bis. Sf. Dumitru; chestionar; corespondenţă, necesită reparaţii, devize reparaţii (1923 şi 1936); semnatari: P. Demetrescu, N. Ghika-Budeşti, H. Teodoru.

1921-1946

 

1646

FOCŞANI, jud. Putna - Bis. Ovidenia din Armeni (Intrarea Maicii Domnului în Biserică): chestionar; stare precară, descriere; deviz reparaţii (1928) şi refacere clopotniţă; semnatari; V. Drăghiceanu, S. Becu, N. Ghika-Budeşti.

1921-1928

 

1647

FOCŞANI, jud. Putna - Bis. Precista (a fostei mănăstiri Adormirea Maicii Domnului): chestionar; nominalizarea ctitorilor: descriere ruine mănăstire; deviz reparaţii casă parohială (1937); deviz reparaţii interioare la biserică, CMI cere desfiinţarea depozitului; deviz consolidare ziduri de sub turlă (cu 1 schiţă - 1938); deviz restaurare după cutremur; deviz reparaţii casă parohială; 1 planşă turlă, arcade pridvor, deviz restaurare biserică (1950); semnatari: N. Ghika-Budeşti, Şt. Balş, primăria Focşani (A. Rădulescu), S. Becu, Em   Costescu, H. Teodoru, V. Moisescu.

1921-1950

 

1660

FRASIN, jud. Dâmboviţa - Bis. Sf. Nicolae (Băltiţa): chestionar; deviz reparaţii, corespondenţă, descriere arhitectură şi pictură; cerere reparaţii; deviz restaurare după cutremur (cu 2 pl. - faţadă şi secţiune - 1942); Bis. Sf. Haralambie: chestionar; semnatari: S. Becu, N. Ghika-Budeşti, V. Moisescu.

1921-1943

 

1730

GHEBOAIA, jud. Dâmboviţa - Bis. Sf. Dimitrie: chestionar.

1921

 

1731

GHEBOENI, jud. Dâmboviţa - Bis, Sf. Gheorghe: chestionar,

1921

 

1732

GHELMEZOAIA, jud. Mehedinţi - Bis. Sf. Apostoli, Bis. Sf. Ilie, Bis. Sf. Gheorghe (Garniţa): chestionare,

1921

 

1733

GHERĂSENI, jud, Buzău - Bis. Adormirea Maicii Domnului: chestionar.

1921

 

1734

GHERĂEŞTI, jud. Roman - Bis, Adormirea Maicii Domnului: chestionar,

1921

 

1735

GHERCEŞTI, jud. Dolj - Bis. Cuvioasa Paraschiva, Bis. Înălţarea Domnului (Gârleşti): chestionare.

1921

 

1752

GHIRODA, jud. Timiş - Bis. Veche: corespondenţă, se cere demolare şi reconstruire biserică mai mare; descriere, stare precară, CMI aprobă reconstruirea cu condiţia de a se păstra clopotniţa; semnatari: N. Ghika-Budeşti, V. Drăghiceanu.

1935

 

1779

GÂRBEŞTI, com. Ţibana, jud. Vaslui - Bis. Sf. Împăraţi, Bis. Sf. Adormire (Palanca): chestionare; Bis. de lemn Sf. Voievozi (Mironeasa): chestionar; descriere, deviz reparaţii şi construire clopotniţă (1923); semnatari: V. Ursăcescu, N. Ghika-Budeşti.

1921-1924

 

1821

GOLEŞTII BADII, jud. Muscel - Bis. Sf. Visarion şi Cuvioasa Paraschiva: chestionar, corespondenţă, descriere, deviz reparaţii (1925); deviz consolidare şi reparaţii (1938); Bis Adormirea Maicii Domnului: chestionar; semnatari: P. Demetrescu, N. Ghika-Budeşti.

1921-1938

 

1834

GOVORA, jud. Vâlcea - Mănăstirea Govora cu Biserica Adormirea Maicii Domnului: corespondenţă, cerere materiale pentru reparaţii chilii sud; situaţie cu lucrări la chilii (1920); prezentare inscripţii clopote; chestionar; recepţie lucrări (1922); deviz reparaţii învelitoare clopotniţă (1922); descriere degradări; oferte pentru construire clopote; deviz consolidare zid incintă (1923); deviz lucrări întreţinere la biserică şi stăreţie (1930); deviz refacere învelitori chilii nord (1934); recepţie lucrări stăreţie (1940); acte financiar-contabile; descriere degradări după cutremur; deviz consolidare biserică şi clopotniţă (1941-1942), lucrări la stăreţie fără aprobare CMI; deviz refacere pavaj curte şi balcon chilii (1941); 5 planşe chilii; recepţie lucrări (1943); deviz reparaţii vechea trapeză, împrejmuire, clopotniţă (1943); deviz reparaţii turn clopotniţă (1945-1946), semnatari: N. Ghika-Budeşti, V. Drăghiceanu, I. Trajanescu, Al. Referendaru, I. L. Atanasescu, H. Teodoru, episcop Nifon Craioveanu, N. lorga, P. Antonescu, Em. Costescu, V. Brătulescu.

1920-1947

 

1837

GRĂDINARI, jud. Ilfov- Bis. Adormirea Maicii Domnului: chestionar; Bis. Sf. Nicolae (Fălcoinca): chestionar; descriere pictură şi reparaţii necesare; deviz reparaţii şi restaurare pictură (1922); semnatari: I. Mihail, N. Ghika-Budeşti.

1921-1922

 

1845

GRĂMEŞTI, jud. Dorohoi - Bis. de lemn Sf. Nicolae, Bis. Sf. Nicolae (Verpalea). chestionare; Bis. de lemn Adormirea Maicii Domnului (Rudeşti). chestionar; corespondenţă; deviz restaurare (1934); parohia cere demolarea bisericii şi construirea uneia mai mare, CMI propune restaurarea; semnatari: Şt. Balş, N. Ghika-Budeşti.

1921-1938

 

1878

GURA MOTRULUI, jud. Mehedinţi - Mănăstirea Gura Motrului cu Biserica Cuvioasa Paraschiva: corespondenţă; date istorice; alunecări de teren şi deteriorare biserică (1915); mănăstirea este jefuită (1921); CMI cere trimiterea obiectelor cu valoare arheologică la muzeul Comisiunii; chestionar; pomelnic cu ctitori mănăstirii; cerere instalare Şcoală de meserii în fosta stăreţie; 2 planuri releveu ansamblu şi 2 planuri amenajare (1928), deviz consolidare şi reparaţii biserică (cu 2 planuri - 1931), proces verbal cu rezultatele cercetărilor arheologice (1934), 11 planşe cu restaurare biserică şi mobilier (1944-1945); deviz restaurare clădiri aripă sud (cu 2 planşe-1945), deviz reparaţii urgente la biserică chilii (1946-1947), semnatari: Al. Lapedatu, N. Ghika-Budeşti, Min. Cultelor şi Artelor, V. Drăghiceanu, I. L. Atanasescu, episcop Nifon Craioveanu, Em. Costescu, C. Rădulescu -Motru.

1915-1948

 

1900

HADÂMBU, com. Mogoşeşti, jud. laşi - Schitul Hadâmbu cu biserica Naşterea Maicii Domnului: chestionar, corespondenţă, stare precară (1924); cercetare, devize restaurare (1928-1941); date istorice; oferte restaurare; licitaţie pentru adjudecare lucrări reparaţii; semnatari: V. Ursăcescu, H. Teodoru, G. Balş, N. Ghika-Budeşti, Şt. Balş.

1921-1941

 

1927

HERŢA, jud. Dorohoi - Bis. Domnească Sf. Gheorghe: chestionar; corespondenţă, descriere reparaţiilor necesare; deviz reparaţii interioare şi exterioare (1928-1931); semnatari: A. Verona, N. Ghika-Budeşti, H. Teodoru.

1921-1937

 

1967

HUŞI, jud. Fălciu - Biserica şi Palatul (Episcopia): corespondenţă; deviz modificare faţadă sud palat, deviz lucrări la beciul domnesc (1936); recepţie lucrări (1937); deviz eliminare umezeală pivniţă şi terminare lucrări cerdac palat (1937); descriere pivniţe; deviz construire capelă pe locul vechiului schit; recepţie lucrări (1939); referat cu stadiul lucrărilor de reparaţii la biserică (1943); deviz pictură din nou în pronaos şi pridvor (1943); listă materiale; acte financiar-contabile; recepţie lucrări pictură (1943), I. Mihail constată: „picturile lui Gh. Tattarescu au fost dărâmate complet de pe pereţi", contrar Caietului de sarcini (1943); recepţie lucrări pictură (1945); semnatari: Şt. Balş, episcop Nifon, N. Ghika-Budeşti, H. Teodoru, V. Brătulescu, Al. Lapedatu, I. Mihail, A. Verona.

1936-1945

 

1980

IAŞI - Bis. Barboi (Sf. Apostoli): chestionar; corespondenţă; deviz refacere acoperiş (1923); recepţie lucrări (1926); deviz-ofertă refacere ferestre (1926); deviz consolidare după cutremur: deviz reparaţii turn clopotniţă (1943 şi 1949); deviz reparaţii şi restaurare biserică după bombardament (1944); semnatari: N. Ghika-Budeşti, H. Teodoru, mitropolit Valeriu Boto­şăneanu, N. lorga, Şt. Balş, Al. Lapedatu.

1921-1949

 

1982

IAŞI - Bis. Barnovschi (Adormirea Maicii Domnului): chestionar; corespondenţă; listă cu obiecte din patrimoniul bisericii luate de Casa Bisericii în timpul evacuării din primul război mondial; cereri returnare; deviz restaurare terasă de lângă turnul bisericii (1923); deviz electrificare, referiri asupra bisericilor Trei Ierarhi şi Nicoriţa (lucrări necesare - 1926); descriere degradări pictură (1926 -1927); pictarea bisericii, apreciată „pe la 1850"; deviz restaurare pictură (1928); cercetare (1941); descriere după cutremur (biserică, turn, beci, ruine); deviz reparaţii biserică, turn clopotniţă, casă parohială (1942); descriere degradări după bombardament (1944); deviz intervenţii urgente (19450; deviz refacere acoperiş (1946 şi 1948); semnatari: V. Drăghiceanu. N. Ghika-Budeşti, I. Mihail, H. Teodoru, Şt. Balş, V. Brătulescu, Min. Cultelor.

1921-1948

 

1991

IAŞI - Bis. Sf. Gheorghe (Mitropolia veche): corespondenţă; deviz refacere învelitoare (1921); deviz restaurare (faţade, soclu, cornişă, trotuar- 1935); cercetare după cutremur, deviz reparaţii şi consolidare (cu 1 planşă- 1943); semnalarea existenţei policandrelor de pe vremea lui Vasile Lupu; CMI cere inventar cu obiecte de patrimoniu (1943); deviz reparaţii urgente (1947) în urma bombardamentului din 1944; Mitropolia cere (1948) returnarea a 25 lăzi cu obiecte de patrimoniu ce fuseseră evacuate la biserica domnească din Curtea de Argeş; deviz reparaţii şi amenajări (1952); semnatari: I. D. Trajanescu, P. Demetrescu, mitropoliţii Pimen, Irineu şi Valerie, N. Ghika-Budeşti, Şt. Balş, Em. Costescu.

1921-1952

 

'1992

IAŞI - Bis. Sf. Gheorghe (Mitropolia veche) şi Catedrala întâmpinarea Domnului (ansamblu Mitropolia): corespondenţă; descriere degradări biserici (1935); cerere reparaţii; cerere desfiinţare cocioabe din faţa Mitropoliei şi amplasarea statuilor Carol I şi Ferdinand; semnatari: N. Ghika-Budeşti, mitropolit Nicodim, N. lorga, Min. de Interne.

1923-1939

 

1994

IAŞI - Bis. Sf. Ilie (1718): corespondenţă; lucrări fără aprobare CMI; deviz reparaţii (cu schiţe - 1929); degradări produse de cutremur (1940) şi bombardament (1941); deviz reparaţii şi consolidare (1942-1943); date istorice; deviz reparaţii urgente (1948); biserica este în ruină (1950), Administraţia ieşeană o consideră un „focar de infecţie" şi cere refacerea sau dărâmarea totală; semnatari: Societatea Clerului „Ocrotirea", N. lorga, H. Teodoru, N. Ghika-Budeşti, Şt. Balş, C. Daicoviciu, mitropolit Valeriu Botoşăneanu, ministerul Cultelor.

1929-1950

 

1998

IAŞI - Bis. Sf. Nicolae - Ciurchi: corespondenţă; cercetare; istoric; descriere (lucrările din   1842):  propunere  restaurare  pictură;  contract restaurare pictură; semnatari: S. Zotta, N. Ghika-Budeşti, A. D. Atanasiu (pictor restaurator). Al. Lapedatu.

1924-1925

 

1999

IAŞI - Bis. Sf. Nicolae Domnesc: chestionar; corespondenţă; recepţie lucrări (trotuar, amplasare pisanie, întreţinere - 1930); conflict între CMI şi Mitropolia Moldovei (cu extrase din presă - „Universul" şi „Opinia"), privind folosirea bisericii; controverse privind proprietăţile din jurul bisericii; executare săpături pentru construcţii în vecinătatea bisericii, profanare oseminte găsite (1932), proteste ale Mitropoliei şi ale CMI; memoriu (cu date istorice, patrimoniu, importanţa culturală şi   religioasă  a  bisericii);   cercetare; prezentare tabel cu lucrări necesare (împrejmuire, instalaţii electrice şi apă -1941); deviz consolidare şi restaurare pictură după cutremur. CMI cere păstrarea vechiului zid de incintă cu urme de metereze şi dărâmare cocioabe din apropierea curţii (1942); semnalarea depozitării frescelor de pe pereţii bisericii la Curtea de Argeş (evacuate în timpul războiului); semnatari: H. Teodoru, mitropolit Pimen, N. Ghika-Budeşti, V. Drăghiceanu, Primăria laşi, N. lorga, V. Brătulescu, I. Mihail, Şt. Balş, S. Zotta, G. Balş, Comitetul pentru Artă.

1921-1951

 

2000

IAŞI - Bis. Sf. Nicolae Domnesc: corespondenţă; deviz restaurare trotuar şi amplasare pisanie veche (cu 1 plan - 1929); deviz reparaţii de întreţinere (jgheaburi, învelitoare, coş pe acoperiş - cu  1  plan); cercetare în urma lucrărilor din jurul bisericii, găsirea unui bolţar de profil gotic (presupunerea că face  parte din  uşa principală a bisericii);  date  despre  Planul  de sistematizare pentru zona bisericii; semnatari: H. Teodoru, N. Ghika-Budeşti, G. Balş.

1929

 

2001

 IAŞI - Bis. Sf. Nicolae „de sus", str. V. Conta: deviz pentru construire; detalii explicative.

1916

 

2002

IAŞI - Bis. Nicoriţa (Sf. loan cel Nou): chestionar; istoric; copii după inscripţii;   corespondenţă;   deviz  reparaţii  şi  consolidare  (1926);   deviz electrificare (1934); deviz reparaţii (1934); cercetare; deviz reparaţii turle şi învelitoare (1936-1937); descriere degradări după cutremur; deviz reparaţii şi consolidare (1941-1943); deviz construire cafas (1942). CMI nu aprobă; semnatari: N. Ghika-Budeşti, P. Demetrescu, Şt. Balş, H. Teodoru, Al. Lapedatu.

1921-1943

 

2005

IAŞI - Bis. Sf. Sava (a fostei mănăstiri): chestionar; corespondenţă; stare precară; descriere; date istorice; deviz reparaţii (1926); controverse în legătură cu casele din jurul bisericii; semnatari: N. Ghika-Budeşti, D. Onciul, mitropolitul lacov Bârlădeanu, G. Balş.

1921-1943

 

2006

IAŞI - Bis.  Sf.  Sava:  corespondenţă;  cerere  reparaţii;  deviz reparaţii (învelitoare, canalizare) şi consolidare (1933); cercetare galerii înzidite şi subteran turn; recepţie lucrări învelitoare turn clopotniţă; licitaţie pentru adjudecare lucrări restaurare; deviz restaurare turn clopotniţă (1935-1936); recepţie lucrări (1936); deviz restaurare biserică (1936); exproprieri pentru punere în valoare biserică (1937); controverse în legătură cu imobilul de pe str. Sf. Sava nr. 20; o furtună dezveleşte parţial biserica; deviz reparaţii învelitoare  (1937);   recepţie  lucrări;  deviz continuare  lucrări  restaurare (zidărie, ferestre, acoperiş, 1938-1940); recepţie parţială lucrări (1939); semnatari: Şt. Balş, N. Ghika-Budeşti, mitropoliţii Pimen şi Nicodim, N. lorga, H. Teodoru, V. Drăghiceanu, V. Brătulescu, Min. Cultelor şi Artelor, Societatea „Prietenii Universităţii".

1930-1940

 

2013

IAŞI - Bis. Toma Cozma (1807): corespondenţă; cercetare; transformări radicale în 1847; parohia cere declasarea din rândul mon. istorice, CMI nu acceptă; deviz restaurare (1931); semnatari: S. Zotta, H. Teodoru, N. Ghika-Budeşti.

1926-1945

 

2015

IAŞI - Ans. Bis. Trei Ierarhi - Sala Gotică: corespondenţă; descriere urmări incendiu din 1917; evaluare pagube (1 000 000 lei); Mitropolia cere reparaţii şi înfiinţarea unui muzeu de odoare bisericeşti; apeluri insistente pentru acoperirea Sălii Gotice; descriere degradări; semnatari: V. Drăghiceanu, H. Teodoru, N. Ghika-Budeşti, mitropolit Pimen, P. Antonescu, D. Onciul.

1919-1922

 

2016

IAŞI - Ans. Bis. Trei Ierarhi: a) Biserica - corespondenţă; deviz restaurare trotuar curte (1928); deviz reparaţii (calorifer, împrejmuire - 1928); recepţie lucrări (1930); expropriere case din zonă (3 foto - 1937) pentru sistematizare; descriere degradări după cutremur; caiet de sarcini pentru reparaţii pictură (1943); b) Sala Gotică - descriere stare (ruină); corespondenţă; deviz pentru mutare pietre sculptate din curte în Sala Gotică (1928-1929); cereri insistente pentru refacere; referiri la biserica din Dobrovăţ (corespondenţă şi deviz reparaţii urgente - 1931); semnatari: V. Drăghiceanu, N. Ghika-Budeşti, mitropoliţii Pimen şi Nicodim, H. Teodoru, P. Antonescu, N. lorga, Primăria laşi, Şt. Balş,

1925-1943

 

2018

IAŞI - Ans. Bis. Trei Ierarhi: a) Biserica - corespondenţă; CMI primeşte fragmente de pictură murală salvate înainte de restaurarea lui Lecomte du Nouy; b) Sala Gotică - adrese; corespondenţă; deviz reparaţii (învelitoare, şarpantă, zidărie sub cornişă, jgheaburi - 1927); recepţie lucrări (1928 şi 1940); descriere lucrări necesare pentru reconstituire (1940); semnatari: N. Ghika-Budeşti, mitropolit Pimen, V. Drăghiceanu, H. Teodoru, Muzeul Naţional de Antichităţi.

1924-1940

 

2013

IAŞI - Bis. Toma Cozma (1807): corespondenţă; cercetare; transformări radicale în 1847; parohia cere declasarea din rândul mon. istorice, CMI nu acceptă; deviz restaurare (1931); semnatari: S. Zotta, H. Teodoru, N. Ghika-Budeşti.

1926-1945

 

2030

IAŞI - Casa General Berthelot, str. Gen. Berthelot, nr. 18: corespondenţă; date istorice; foto; semnatari: N. lorga, N. Ghika-Budeşti, V. Drăghiceanu.

1923

 

2038

IAŞI - Mănăstirea Cetăţuia: corespondenţă; deteriorări cauzate de unităţile militare cazate în mănăstire în timpul primului război mondial; devize reparaţii de întreţinere (casele domneşti, sala gotică, chilii noi, turn clopotniţă -1921-1928); deviz restaurare (acoperiş biserică, sala gotică, chilii, turn clopotniţă - cu schiţe, 1929); recepţie lucrări (1930); cercetare pictură (1929); descriere text de pe placa de marmură de pe peretele nordic al Sălii gotice (1930); obiecte găsite în urma săpăturilor arheologice din pridvorul bisericii (1933); deviz şi caiet de sarcini pentru restaurare biserică, chilii nord, turn clopotniţă, cuhnie, case domneşti (cu schiţe releveu la biserică şi turn clopotniţă- 1950-1951); semnatari: V. Drăghiceanu, mitropolit Pimen, I. D. Trajanescu, P. Demetrescu, N. Ghika-Budeşti, H. Teodoru, I. Mihail, G. Balş, Şt. Balş, Em. Costescu, V. Moisescu.

1921-1951

 

2041

IAŞI  -  Mănăstirea Galata:  corespondenţă;   starea precară a turnului clopotniţă; deviz restaurare turn clopotniţă; referiri la mănăstirea Hurezi (descriere  degradări);   referiri   la schitul   Gorovei   (descoperirea  unor documente vechi); semnatari: Al. Lapedatu, C. I. Istrati, N. Ghika Budeşti, Min. de Război, Gr. Pişculescu (Gala Galaction).

1916

 

2042  

IAŞI - Mănăstirea Galata: corespondenţă; descriere degradări; o parte din clădiri sunt folosite ca închisoare; date istorice; turnul clopotniţă este pe cale de a se prăbuşi (1927); semnatari: Min. Justiţiei, N. Ghika-Budeşti.

1925-1927

 

2044

IAŞI - Mănăstirea Golia: corespondenţă; cerere continuare lucrări reparaţii  începute în 1906; cerere instalare post telegrafic în turn clopotniţă (1924), CMI aprobă; propunerea de a se folosi biserica de către clerul militar (1930); cercetare (1932); deviz restaurare ferestre biserică (1935); recepţie lucrări; cercetare (1937); deviz restaurare-consolidare (biserică şi turn clopotniţă, 1937-1939); deviz restaurare pictură (1939); listă antreprenori; oferte restaurare; deviz reparaţii la clădirea atribuită Arhivelor Statului (1939); semnatari: N. Ghika-Budeşti, Al. Lapedatu, mitropolit Pimen, V. Brătulescu, V. Drăghiceanu, Societatea „Cultul Eroilor", H. Teodoru, G. Balş, Min. Apărării Naţionale, N. lorga, I. Mihail, arhivele Statului (laşi).

1922-1942

 

2067

IONEŞTI, jud. Argeş - Bis. Adormirea Maicii Domnului: chestionar; Bis. Cuvioasa Paraschiva: chestionar; corespondenţă; stare precară; descriere; ruinare (1934); 2 planuri din 1945; deviz reconstituire capelă peste altarul bisericii ruinate (1948); date istorice; semnatari: Em. Costescu, N. Ghika-Budeşti, H. Teodoru, Fundaţia Culturală Regală „Regele Mihai I".

1921-1949

 

2069

IONEŞTI, jud. Gorj - Bis. Sf. Voievozi: chestionar; corespondenţă; deviz reparaţii (19340; cercetare pictură; deviz restaurare pictură (1935); recepţie lucrări; Bis. Sf. Dumitru: chestionar; semnatari: I. Mihail, N. Ghika-Budeşti.

1921-1937

 

2070

IONEŞTI,   jud.   Vâlcea  -   Bis.   Buna   Vestire   (Bucşani):   chestionar; corespondenţă; deviz reparaţii şi consolidare (1923); descriere; prezentare inscripţii chirilice; schiţă plan de situaţie; Bis. Sf. Voievozi (Obeni), Bis. Sf. Îngeri (Fişcălia), Bis. de lemn Sf. Îngeri (Răşcăieţi), Bis. de lemn Sf. loan Botezătorul (Scajoşi): chestionare; semnatari: Al. Referendaru, N. Ghika-Budeşti.

1921-1924

 

2072

IPATELE, jud. Vaslui - Bis. Sf, Nicolae (Bâcu): chestionar; corespondenţă; cerere reparaţii; deviz reparaţii (1927); proiect reparaţii şi consolidare după cutremur; caiet de sarcini (tipizat); Bis. de lemn Sf. Nicolae: chestionar; semnatari: N. Ghika-Budeşti, H. Teodoru.

1921-1942

 

2080

ISTRIA, jud. Constanţa - Cetatea Histria: corespondenţă; deviz pentru construire muzeu şi casa gardianului (cu 4 planuri - 1930); acte financiar-contabile; semnatari: V. Pârvan, N. Ghika-Budeşti, G. Simotta.

1919-1921

 

2083

ISVORNA, com. Pocruia, jud. Gorj - Bis. Sf. Gheorghe, Bis. Sf. Voievozi (Sohodol), Bis. Sf. Voievozi (Pocruia): chestionare; Bis. de lemn. Sf. Andrei (Pocruia): chestionar; corespondenţă; cercetare; descriere; deviz reparaţii (1933); recepţie lucrări (1939); semnatari: I. L, Atanasescu, N. Ghika-Budeşti.

1921-1939

 

2093

IZVOARELE, jud. Prahova - Schitul Crasna: chestionar; corespondenţă; descriere; deviz reparaţii biserică şi clopotniţă (1927); schiţă plan de situaţie; deviz refacere pardoseală (1946); Bis. Sf. Voievozi, Bis. Trei Ierarhi (Costeni): chestionare; semnatari: N. Ghika-Budeşti, N. lorga, V. Brătulescu, S. Becu.

1921-1946

 

2100

IZVORUL DE SUS, jud. Argeş -Bis. Sf. Nicolae (1701): chestionar; corespondenţă; descoperire pictură de valoare; date istorice; descriere; deviz lucrări de întreţinere (1937); deviz lucrări de întreţinere (1937); deviz restaurare pictură (1939); copia unui hrisov din 1712 în care se fac referiri la biserică şi ctitorii ei; descriere urmări cutremur (1940); recepţie lucrări pictură (1940); deviz reparaţii şi consolidare după cutremur; deviz restaurare pictură (1942); proiect confecţionare uşă (cu 2 planuri - 1943); Bis. Adormirea Maicii  Domnului (Izvorul de Jos): chestionar; semnatari: V. Drăghiceanu, N. Ghika-Budeşti, Em. Costescu, I. Mihail, A. Verona, Min. Cultelor şi Artelor, H. Teodoru, P. Antonescu.

1921-1946

 

108

JIBLEA, jud.  Argeş - Mănăstirea Stânişoara cu  Bis.  Sf.   Gheorghe: chestionar; corespondenţă; date istorice; legende despre constituire; Bis. Sf. Voievozi (Păuşa): chestionar; referiri la castrul Arutela (săpăturile arheologice din 1887); semnatari: N. Ghika-Budeşti, V. Brătulescu.

1921-1946

 

2123

LAINICI, jud. Gorj - Schitul Lainici: chestionar; corespondenţă; descriere urmări (degradări şi profanări) din timpul primului război mondial; deviz reparaţii (biserică, clopotniţă, chilii, stăreţie - cu o schiţă şi întreţinere biserică (1934-1936); recepţie lucrări (1936); semnatari: N. Ghika-Budeşti, I. D. Trajanescu, V. Drăghiceanu, G. Balş, N. lorga, I. L. Atanasescu.

1919-1944

 

2160

LIPOVA, jud. Timiş - Bis. Adormirea Maicii Domnului: corespondenţă; deviz restaurare pictură murală şi iconostas (1926); deviz lucrări de întreţinere (1927); descriere lucrări pictură, descoperire strat de pictură valoroasă, propunere restaurare; deviz restaurare (1929);  recepţie lucrări (1931); referiri la biserica ortodoxă din Herendeşti (date istorice, descriere - 1930); semnatari: N. Ghika-Budeşti, V. Drăghiceanu, A. Verona, I. Miloia, Min. Instrucţiunii şi al Cultelor (I. Dumitru).

1922-1932

 

2162

LIPOVĂŢ, jud. Vaslui - Bis. Sf. Gheorghe: chestionar; corespondenţă; descriere;  necesită reparaţii  după cutremur;  proiect de consolidare  şi reparaţii (cu 6 planşe); Bis. de lemn Sf. Gheorghe şi Biserica Naşterea Maicii Domnului (Kiţoc): chestionare; semnatari: N. Ghika-Budeşti, Prefectura Vaslui, H. Teodoru., Ștefan Balș.

1921-1942

 

2169

LOGREŞTI-BIRNICI, jud. Gorj - Schitul Logreşti cu biserica Sf. Împăraţi: chestionar; corespondenţă; deviz reparaţii biserică (1938); biserica este reparată cu ajutorul donaţiei lui Magdalena Mihai Săvoiu; descriere după cutremur; deviz reparaţii ansamblu (1944). Bis. Sf. Nicolae (1779), Bis. de lemn Adormirea Maicii Domnului (Tăudăteşti): chestionare; semnatari: N. Ghika-Budeşti, I. L. Atanasescu, H. Teodoru, Şt. Balş.

1921-1945

 

2180

LUICA, jud. - Bis. Sf. Nicolae: chestionar.

1921

 

2181

LUMNICU, jud.   Mehedinţi  -  Bis.   de   lemn  Sf.   Nicolae:   chestionar; corespondenţă; stare de ruină, CMI aprobă demolarea. Bis. Sf. Nicolae (Degeraţi): chestionar.

1921-1928

 

2182

LUNCA, jud. Dorohoi - Bis. Adormirea Maicii Domnului (1834): chestionar; Bis. Adormirea Maicii Domnului (Oroftiana de Sus): chestionar; corespon­denţă; deviz reparaţii; recepţie lucrări.

1921-1922

 

2189

LUNGEŞTI, jud. Vâlcea - Mănăstirea Mamu cu biserica Sf.  Nicolae; chestionar; corespondenţă; date istorice; deviz restaurare clădiri incintă (1920); cercetare; degradări incintă (1933); deviz consolidare biserică (1941); cerere îndiguire contra inundaţiilor (1942); cercetare (1946); deviz restaurare chilii vest (cu 1 plan de situaţie şi 3 planuri proiect - 1946); semnatari: I. D. Trajanescu, V. Drăghiceanu, D, Onciul, I. L. Atanasescu, episcop Nifon Craioveanul, N. Ghika-Budeşti, H. Teodoru, Em. Costescu, P. Antonescu.

1919-1947

 

2253

MĂLUŞTENI, jud. Covurlui - Bis. Sf. Nicolae: chestionar; corespondenţă; deviz   reparaţii  (1923).   Bis.   Sf.   Gheorghe   (Ghireasca):   chestionar; corespondenţă; deviz reparaţii (1929); deviz consolidare (1942): o schiţă; semnatari: V. Drăghiceanu, N. Ghika-Budeşti.

1921-1945

 

2283

MĂTEŞTI, jud. Buzău - Bis. Sf. Împăraţi: corespondenţă; CMI constată degradarea picturilor cu ctitori în urma reparaţiilor; deviz reparaţii (1927); descriere; deviz reparaţii (1936); recepţie lucrări; deviz pictură din nou (1938); descriere urmări cutremur; deviz consolidare (1941); semnatari: N. Ghika-Budeşti, S. Becu, I. Mihail, N. lorga, V. Moisescu.

1927-1943

 

2292

MERA, jud. Putna - Mănăstirea Mera: chestionar; corespondenţă; istoric; descrieri amănunţite (ctitori, danii, degradări, reconstituiri, inscripţii); deviz restaurare biserică (cu un plan releveu şi un detaliu uşă - 1929); CMI cere cercetare pentru găsirea presupusului mormânt al lui Cantemir Vodă; descriere degradări după cutremur; deviz restaurare biserică şi incintă (cu un plan de situaţie, 2 planuri releveu biserică - 1942); devizul este reactualizat în 1951; semnatari: C. I. Istrati, N. Ghika-Budeşti, H. Teodoru, V. Moisescu.

1915-1951

 

2299

MESENTEA, Jud. Alba - Bis. ortodoxă: descriere; restaurarea făcută de arh. Wagner este criticată de CMI; desene (detalii uşi şi ferestre); semnatari: H. Teodoru, N. Ghika-Budeşti, Al. Lapedatu.

1929-1938

 

2348

MĂNĂSTIREA, Jud. Ilfov - Bis. Sf. Dumitru şi Sf. Nestor: chestionar; corespondenţă;   Casa  Regală finanţează  lucrările  de   reparaţii;   deviz restaurare (1937); schiţe releve; semnatari: N. Ghika-Budeşti, H. Teodoru, V. Moisescu.

1921-1937

 

2382

MOSCU, jud. Covurlui - Bis. Sf. Arhangheli, Bis. Adormirea Maicii Domnului (Golăşei), Bis. Sf. Gheorghe (Puţuchioaia), Bis. Sf. Dimitrie (Umbrăreşti): chestionare.

1921

 

2383

MOŞNA, jud. Dolj - Bis. de lemn Cuvioasa Paraschiva: chestionar; corespondenţă; biserica este demolată, CMI cere sancţiuni.

1921-1946

 

2396

MUEREŞTILE, jud. Vâlcea - Bis. Adormirea Maicii Domnului, Bis. Cuvioasa Paraschiva (Muereasca de Sus): chestionare. Bis. Sf. Nicolae (Muereasca de Jos):   chestionar;  corespondenţă;  deviz reparaţii  (1931):   referiri la demolarea bisericii din Muereasca de Sus; propunere reparaţii pictură; recepţie lucrări (1933); deviz reparaţii după cutremur; semnatari: I. Mihail, N. Ghika-Budeşti, episcop Nifon Craioveanu.

1921-1947

 

2423

NEDELEA, jud. Prahova- Bis. Sf. Voievozi: chestionar; corespondenţă; descriere; cerere reparaţii; semnatari: P. P. Panaitescu, N. Ghika-Budeşti.

1921-1928

 

2426

NEGOEŞTI, jud. Ilfov - Bis. Sf. Voievozi (a fostei mănăstiri Negoeşti): corespondenţă; deviz reparaţii clopotniţă (1916); chestionar: date istorice; descriere; deviz reparaţii (1939); cercetare ruine chilii; deviz refacere zid incintă  (1946);   deviz  consolidare  şi   modificare  pridvor (1940);   deviz restaurare pictură (1937); semnatari: I. D. Trajanescu, V. Moisescu, V. Drăghiceanu, I. Mihail, S. Becu, N. Ghika-Budeşti.

1916-1946

 

2450

NICOREŞTI,   jud.   Tecuci   -   Bis.    Sf.    Nicolae-Banu:    chestionar; corespondenţă; descriere; cerere reparaţii; ofertă restaurare pictură; deviz reparaţii (1933); descrierea urmărilor cutremurului (1940) la bisericile din parohie; deviz consolidare şi refacere turlă pantocrator (1941); schiţă (plan-releveu); desen; semnatari: N. Ghika-Budeşti, S. Becu, I. Mihail, P. Anto­nescu.

1921-1947

 

2495

ODOBEŞTI, jud. Putna - Bis. Sf. Gheorghe: chestionar; corespondenţă; necesită reparaţii; semnatari: N. lorga, N. Ghika-Budeşti.

1921-1938

 

2507

OLĂNEŞTI, jud.  Vâlcea - Bis.   Sf.  Voievozi  (Sf.  Îngeri):   chestionar; corespondenţă; stare precară (1921); date istorice; descriere; deviz reparaţii (cu 2 planşe-releveu, 1922-1924); semnatari: Al. Referendaru, N. Ghika-Budeşti.

1921-1938

 

2519

ONEŞTI,   com.   Plugari,  jud.   laşi   -   Bis.   Sf.   Spiridon:   chestionar; corespondenţă; deviz reparaţii (cu 2 planuri, releveu - 1932 şi 1943); semnatari: N. Ghika-Budeşti, Şt. Balş, H. Teodoru

1921-1943

 

2550

OTETELIŞU, jud. Vâlcea - Bis.  Sf. Voievozi (Sf. Îngeri): chestionar; descriere; deviz reparaţii (1923); recepţie lucrări (1931); semnatari: Al. Referendaru, N. Ghika-Budeşti.

1921-1931

 

2572

PAŞCANI, jud. Baia - Bis. Sf. Voievozi: corespondenţă; lucrări reparaţii fără aprobare CMI (1925); deţine un clopot vechi valoros (descriere şi inscripţie); parohia cere topirea clopotului, CMI nu aprobă şi cere reparaţie; cerere mărire biserică (1943). Bis. Adormirea Maicii Domnului (Brăteşti), Bis. Pogorârea Sf. Duh (Blăjeşti), Bis. Sf. Gheorghe (Lunca), Bis. Sf, Apostoli (Sodomeni): chestionare; semnatari: I. Mihail, N. Ghika-Budeşti, mitropolit Irineu.

1921-1943

 

2589

PĂTRĂUŢI, jud. Suceava - Bis. Înălţarea Sfintei Cruci: corespondenţă; cerere lucrări de întreţinere (1927); 2 planşe; semnatari: V. Drăghiceanu, N. Ghika-Budeşti.

1922-1937

 
 

(1934); deviz pictură din nou (1939); recepţie lucrări; deviz consolidare după cutremur; 1 planşă şarpantă. Bis. filială (Potlogeni Vale), Bis. Sf. Treime  (Baloteasca):   chestionare;  semnatari:   N.   Ghika-Budeşti,   V. Brătulescu, Şt. Balş, I. Mihail, S. Becu, mitropolit Veniamin, Ministerul de Justiţie, P. Antonescu.

1921-1946

 

2596

PĂUŞA, jud. Vâlcea - Mănăstirea Turnu: chestionar; corespondenţă; deviz reparaţii curente (1919); deviz reparaţii învelitori chilii (1922); un incendiu afectează în 1932 mănăstirea (în special biserica şi chiliile vechi); cercetare; referiri la chiliile din peşteri; semnatari: Al. Referendaru, N. Ghika-Budeşti, episcop Nichita, N. lorga, Em. Costescu, V. Brătulescu.

1919-1935

 

2625

PIATRA NEAMŢ, jud. Neamţ - Bis. Sf.Ioan - Domnească: corespondenţă; deviz - ofertă reparaţii învelitoare (1919); chestionar; cercetare (1926); deviz reparaţii acoperiş şi alte reparaţii curente (cu 3 planşe - 1926); propunere demolare pridvor; deviz restaurare (1931); acte şantier restaurare (descriere lucrări,  schiţe-relevee,  detaliii -  1937);  situaţie cu  lucrările executate (1937); recepţie lucrări (1937 şi 1939); caiet de sarcini pentru restaurare  catapeteasmă (1938);   polemici în   legătură cu   restaurarea (articole din presa anului 1939 - „Neamul Românesc", „Avântul", „Poporul Românesc"); cercetare turn clopotniţă; deviz restaurare turn clopotniţă (1942); semnatari: D. Onciul, P. P. Panaitescu, N. Ghika-Budeşti, G. Balş, V. Drăghiceanu, mitropolit Pimen, P. Demetrescu, G. Sterian, Şt. Balş, Prefectura Neamţ, 1. Mihail, H. Teodoru, V, Brătulescu, V. Moisescu,

1919-1943

 

2652

PITARU, jud. Dâmboviţa - Bis. Adormirea Maicii Domnului: chestionar; descriere;   deviz   reparaţii   (1934).   Bis.   Adormirea   Maicii   Domnului (Strâmbeanu): chestionar; corespondenţă; stare precară (1932); semnatari: Şt. Balş, N. Ghika-Budeşti.

1921-1939

 

2668

PĂNGĂRAŢI, jud. Neamţ - Mănăstirea Pângăraţi: corespondenţă; cerere reparaţii cupolă biserică (1919); cercetare (1921); lucrări fără aprobare CMI (1921); chestionar; date istorice; descriere; o parte din incintă folosită ca penitenciar şi apoi ca spital de tuberculoşi (din 1872 până în 1923); deviz reparaţii biserică (1937); descriere lucrări necesare; anchetă care evidenţiază starea de degradare a incintei (cu 12 foto - 1939); extras din presă („Universul" din 16.07.1938); deviz reparaţii acoperiş biserică şi turn clopotniţă (cu 3 planşe turn clopotniţă - 1940-1943); deviz reparaţii clădiri incintă (cu un plan de situaţie şi schiţe-relevee, 1945); semnatari: V. Drăghiceanu, G. Balş, N. lorga, Şt. Balş, N. Ghika-Budeşti, patriarhul Nico­dim, H. Teodoru.

1919-1952

 

2682

PÂRVULEŞTI, jud. Dâmboviţa - Biserica fostei mănăstiri Radu Vodă; corespondenţă; deviz reparaţii (cu un plan - 1928); semnatari: N. Ghika-Budeşti, V. Brătulescu.

1928

 

2735

POIANA MĂRULUI, jud. Braşov - Bis. Naşterea Sf. loan Botezătorul: corespondenţă; presupunerea că ar fi ctitorie brâncovenească; descriere; cerere reparaţii; semnatari: N. Ghika-Budeşti, Al. Lapedatu, C. Moisil, I. Clopoţel (preşedintele Sindicatului ziariştilor din Ardeal şi Banat).

1931-1932

 

2744

POLOVRAGI, jud. Gorj - Mănăstirea Polovragi: chestionar; corespondenţă; deviz reparaţii curente (1925); Situaţie definitivă cu lucrări executate la biserica Adormirea Maicii Domnului, bolniţa Sf. Nicolae şi clopotniţă; deviz reparaţii şi restaurare foişorul fântânii vechi (1934); deviz reparaţii de întreţinere la biserică, chilii, stăreţie şi clopotniţă (1934-1939); 2 planşe restaurare foişorul fântânii vechi (1953); semnatari: Al. Referendaru, V. Drăghiceanu, I. L. Atanasescu, N. Ghika-Budeşti, P. Antonescu.

1921-1953

 

2796

PROBOTA, jud. Baia - Mănăstirea Probota: chestionar; corespondenţă; deviz reparaţii curente şi refacere învelitoare (1920-1922); situaţie definitivă cu lucrările executate; cercetare pictură (1926); oferte restaurare biserică (1928); acte financiar-contabile; deviz restaurare biserică (soclu, pietrărie, contraforţi, parament pridvor, nivelare teren - cu 25 planşe, 1929); recepţie lucrări (1930); situaţie definitivă cu lucrări executate (1931); deviz restaurare biserică (ferestre pronaos şi pridvor, timpane - cu schiţe, detalii şi desene, 1931-1943); recepţie lucrări (1931, 1933, 1935, 1936); cercetare (1943); schiţe casa domnească (1943); deviz reparaţii urgente (la biserică, turn clopotniţă, turn intrare, casa domnească, 1946-1951) în urma degradărilor din timpul războiului; descoperire obiecte şi oseminte în urma săpăturilor din nord-vestul curţii (1952); referiri la ruinele bisericii Sf. Nicoale din Poiană (descriere, degradări produse de săteni, deviz conservare, 1922-1941); semnatari: N. Ghika-Budeşti, P. P. Panaitescu, mitropolit Pimen, I. Mihail, H. Teodoru, V. Drăghiceanu, Şt. Balş, N. lorga, V, Brătulescu, Em. Costescu.

1921-1952

 

2809

PUFEŞTI, jud. Putna - Bis. Înălţarea Domnului: chestionar. Bis. Sf. Nicolae (Ciorani): chestionar; corespondenţă; cercetare (1934); deviz reparaţii şi consolidare (1934); descriere degradări; deviz construire turn clopotniţă (1936). Bis. Adormirea Maicii Domnului (Prahuda): chestionar; semnatari: Şt. Balş, N. Ghika-Budeşti.

1921-1936

 

2820

RACOVIŢA, jud. Muscel - Bis. Sf. Nicolae: chestionar; corespondenţă; CMI preia 2 icoane împărăteşti pentru colecţiile proprii (1929); deviz reparaţii (1935). Cula Racoviţa: corespondenţă; părăsită (1946); descriere lucrări necesare; decret regal pentru clasare monument istoric (1947). Bis. Sf. Gheorghe (Mioveni), Bis. Sf. Voievozi (Valea Stânei): chestionare; semnatari: V. Brătulescu, S. Becu, N. Ghika-Budeşti, H. Teodoru, C. Daicoviciu, regele Mihai.

1921-1949

 

2857

RĂZBOIENI, jud. Neamţ - Mănăstirea Războieni: chestionar; corespondenţă; cercetare pictură (1928); întrerupere lucrări la pictură (începute fără aviz CMI, 1928); desen fragment pictură; deviz reparaţii boltă naos biserică (1928); descriere lucrări reparaţii necesare (1940); Bis. de lemn Sf. Arhangheli (Arămoaia), Bis. Sf. Gheorghe (Borşeni), Bis. de lemn Sf. Nicolae (Totoeşti), Bis. de lemn Sf. Gheorghe (Poeni), Bis. de lemn Sf. Nicolae (Marginea), Bis. de lemn Sf. Apostoli (Uscaţi): chestionare; semnatari: N. Ghika-Budeşti, G. Balş, A. Verona, H. Teodoru, V. Drăghiceanu.

1921-1940

 

2876

RÂFOV, jud. Prahova - Bis, Sf. Nicolae: chestionar; corespondenţă; transcriere inscripţie; date istorice; descriere degradări (1922); deviz reparaţii (1922); deviz restaurare pictură (1926); caiet de sarcini pentru restaurare pictură (1939); Bis. Sf. Nicolae (Goga): chestionar; corespondenţă; descriere; stare precară; aprobare demolare (1948); Bis. Intrarea în Biserică (Mălăeşti): chestionar; semnatari: V. Drăghiceanu, P. Demetrescu, N. Ghika-Budeşti, I. Mihail, Em. Costescu.

1921-1949

 

2882

RÂMNICU VÂLCEA, jud. Vâlcea - Bis. Buna Vestire: chestionar; corespondenţă; descriere; date istorice; deviz reparaţii (1922); cercetare pictură (1926); deviz restaurare-consolidare (1936-1937); recepţie lucrări (1937-1938); deviz refacere acoperiş (1942); semnatari: N. Ghika-Budeşti, Al. Referendaru, I. Mihail, H. Teodoru, Al. Lapedatu.

.   1921-1942

 

2883

RÂMNICU VÂLCEA, jud. Vâlcea - Bis. Cuvioasa Paraschiva: chestionar; corespondenţă; transcriere inscripţii; deviz reparaţii (1931); un plan casa parohială (1932); deviz reconstituire faţadă biserică (1933); cercetare pictură (1933); deviz restaurare pictură (1940); situaţie cu lucrările executate; istoric; recepţie lucrări pictură (1941); semnatari: N. Ghika-Budeşti, I. Mihail, I. L. Atanasescu.

1921-1941

 

2884

RÂMNICU VÂLCEA, jud. Vâlcea - Bis. Sf. Dumitru: corespondenţă; descriere; deviz lucrări de întreţinere (1936); deviz restaurare pictură (1943); semnatari: I. L. Atanasescu, N. Ghika-Budeşti, I. Mihail.

1935-1943

 

2886

RÂMNICU VÂLCEA, jud. Vâlcea - Bis. Toţi Sfinţii: chestionar; situaţie cu lucrări reparaţii (1921); deviz pentru dublare ferestre (cu un plan, 1924); deviz reparaţii curente (1928); recepţie lucrări (1932); descriere - lucrări executate la pictură (1940); deviz consolidare pridvor (1940); semnatari: I. Mihail, I. D, Trajanescu, N. Ghika-Budeşti, Al. Referendaru.

1921-1941

 

2887

RÂMNICU VÂLCEA, jud. Vâlcea - Bis. Sf. Treime (Buda): corespondenţă; descriere; date istorice; deviz lucrări de întreţinere; semnatari: I. L. Atanasescu, N. Ghika-Budeşti.

1931-1933

 

2893

RÂŞCA, jud. Baia - Bis. de lemn Sf, Voievozi: chestionar; corespondenţă; deviz reparaţii (cu schiţe-relevee şi una foto, 1938-1939), stare precară (1941); deviz reparaţii (1943-1946); semnatari: Şt. Balş, N. Ghika-Budeşti, mitropolit Irineu, H. Teodoru.

1921-1946

 

2894

RÂŞCA, jud. Baia - Mănăstirea Râşca cu biserica Sf. Nicolae: chestionar; corespondenţă; deviz reparaţii curente la stăreţie şi trapeză (1921);  un incendiu degradează biserica şi clădirile din incintă (1922); deviz reparaţii curente la cerdac chilii şi la biserică (1929); cerere conservare pietre de mormânt şi capitele rămase în urma ruinării arhondaricului; descriere stare (1943); deviz reconstruire arhondaric (cu un plan, 1943); descriere urmări cutremur; deviz restaurare-consolidare biserică, stăreţie, chilii (cu 2 planuri de situaţie,   2 planuri  stăreţie,  schiţe-relevee ansamblu,   1943-1946); memoriu al arh. Şt. Balş (cu date istorice, inscripţii, pisanii, descriere, bibliografie); semnatari: V. Drăghiceanu, N. Ghika-Budeşti, Ministerul Cul­telor şi Artelor, mitropolit Pimen, Şt. Balş, H. Teodoru, V. Moisescu.

1921-1948

 

2920

ROMANII   de  JOS,  jud.   Vâlcea  -   Mănăstirea   Hurezi:   chestionar; corespondenţă; memoriu despre starea mănăstirii (1922); deviz reparaţii învelitoare palat domnesc (1924); cercetare tâmple biserică, paraclis, bolniţă (1925); deviz amenajare cuhnie şi spălătorie (cu 2 planuri, 1925); odoarele mănăstirii nu sunt bine conservate (1925); unele obiecte din patrimoniul mănăstirii provin de la C. Brâncoveanu; lucrări fără aprobare CMI (amenajare paraclis în una din sălile palatului domnesc, 1928); deviz construire gropniţă (cu 16,planşe, 1929); deviz reparaţii curente la bolniţă (1929); referiri la bisericile Dintr-un lemn,  Surpatele,  Polovragi, Crasna (devize reparaţii, 1929); Schitul Sf. Apostoli: chestionar; deviz reparaţii curente (1929); Schitul Sf. Ştefan: chestionar; deviz reparaţii curente (1929); semnatari: D. Onciul, V. Drăghiceanu, Al. Referendaru, N. Ghika-Budeşti, G. Balş, P. Antonescu, I. L. Atanasescu, episcop Nifon Craioveanu.

1921-1929

 

2921

ROMANII de JOS, jud. Vâlcea - Mănăstirea Hurezi: corespondenţă; deviz reparaţii pardoseală biserică (1930); oferte reparaţii; descoperire morminte în pronaosul bisericii (cu un plan, 1930); tâmpla bisericii este transportată la atelierul CMI pentru restaurare (1930); articol din ziarul „Epoca" (1930); deviz reparaţii biserică (pardoseală, pridvor, învelitoare aramă, 1931-1932) şi tâmplă bolniţă; unele odoare au fost preluate (1916) de Tzigara Samurcaş pentru Muzeul Etnografic; situaţie cu lucrările executate în 1932; cercetare pictură (1934); deviz consolidare tencuieli şi pictură biserică şi bolniţă (1934); articol din ziarul „Dimineaţa" (1934); Schiturile Sf. Apostoli şi Sf. Ştefan: corespondenţă; cerere reparaţii; intenţia de a fi aduse maici (1930); semnatari: I. L. Atanasescu, V. Drăghiceanu, episcop Nifon Craioveanu, N. Ghika-Budeşti. în dosar apar şi documente de la bisericile Căluiu, Polovragi, Strâmba, Cărbuneşti, Dintr-un lemn, Slătioarele, Sărăcineşti, Ciutura (devize reparaţii curente, 1930).

1930-1934

 

2922

ROMANII de JOS, jud.  Vâlcea - Mănăstirea Hurezi:  corespondenţă; memoriu despre lucrările executate în anii 1927-1935 (la biserică, bolniţă, stăreţie, paraclis, chilii, fântână); deviz restaurare învelitoare olane la stăreţie, chilii şi paraclis (cu un plan - 1935-1937); deviz reparaţii pictură soclu biserică (1935); recepţie lucrări acoperiş stăreţie (1936); cercetare (1936); deviz restaurare şi întreţinere la biserică, chilii, foişor bolniţă (învelitoare şi şarpantă, 1937); lucrări executate neconforme cu devizul (folosirea tablei galvanizate în locul tablei de aramă la învelirea bisericii); CMI protestează şi cere sancţiuni (1939); condiţiuni speciale pentru lucrări reparaţii la sfântul altar al bisericii (1941); Schiturile Sf. Apostoli şi Sf. Ştefan: corespondenţă; descriere lucrări executate (1927);  la schitul Sf, Apostoli se execută construcţii fără aprobare CMI (1934); semnatari: Al. Lapedatu, N. lorga, I. Mihail, I. L. Atanasescu, V. Drăghiceanu, episcop Vartolomeu, N. Ghika-Budeşti, H. Teodoru, V. Brătulescu, Em. Costescu, mitropolit Nifon.

1935-1941

 

2947

ROZNOV, jud. Neamţ - Bis. Sf.  Nicolae: chestionar; corespondenţă; degradată (a ars până la temelii în cel de-al doilea război mondial); Bis. de lemn Sf. Voievozi (Săvineşti), Bis. de lemn Sf. Înviere (Săvineştii de Sus), Bis. de Lemn Sf. Gheorghe (Slobozia): chestionare; semnatari: N. Ghika-Budeşti, V. Drăghiceanu, Şt. Balş.

1943-1944

 

2953

RUGINOASA, jud. Baia - Bis. Adormirea Maicii Domnului (mausoleu): chestionar; corespondenţă; deviz reparaţii (1929); a mai fost reparată în 1907 (cu ajutorul doamnei Cuza); articol din ziarul „Universul" (1933); biserica şi cripta lui A. I. Cuza necesită reparaţii şi conservare (1933); deviz reparaţii curente şi construire cafas (cu schiţe, 1936); biserica este avariată grav în timpul celui de-al doilea război mondial; descriere (1945); deviz consolidare şi reparaţii urgente (1946); semnatari: N. Ghika-Budeşti, Al. Lapedatu, S. Becu, H. Teodoru, I. Mihail, Şt. Balş, preşedintele Adunării Deputaţilor (D. Manu), N. lorga, mitropolit Valerie, V. Brătulescu.

1921-1947

 

3010

SĂRĂCINEŞTI, jud.  Vâlcea -  Mănăstirea  Sărăcineşti:   corespondenţă; chestionar;   date   istorice;   deviz   reparaţii   biserică   şi   clădiri   incintă (1923-1926);  deviz reparaţii  curente  (1933);  cercetare  pictură;  deviz restaurare pictură (1934); deviz consolidare şi întreţinere la biserică şi chilii (1938); deviz consolidare şi curăţire pictură (1939); recepţie lucrări pictură (1939);   acte  financiar-contabile  (facturi,   borderou  cheltuieli);   deviz construire clădiri anexe şi reparaţii chilii (1944). Semnatari: Şt. Balş, V. Brătulescu, I. Mihail, Al. Referendaru, I. L. Atanasescu, episcop Nifon Craioveanu, N. Ghika-Budeşti.

1919-1945

 

3046

SCULENI,   jud.   laşi   -   Bis.   Sf.   Gheorghe   (Stânca):   chestionar; corespondenţă; referiri la castelul Stânca (expropriere şi despăgubiri). Bis. Sf. Voievozi (Scuşeni), Bis. de lemn Sf. Treime (Frăsului), Bis. Sf. Spiridon (Cotu lui Ivan), Bis. Sf. Nicolae (Luceni): chestionare. Semnatari: N. Ghika-Budeşti, V. Brătulescu.

1921-1945

 

3063

SERDANU, jud. Dâmboviţa - Bis. Adormirea Maicii Domnului: chestionar; corespondenţă; deviz reparaţii învelitoare (1921); deviz reparaţii (cu schiţe-releveu şi desen, 1937).Semnatari: S. Becu, N. Ghika-Budeşti.

1921-1937

 

3080

SIGHIŞOARA, jud.  Târnava Mare - Catedrala gotică:  corespondenţă; cercetare; descoperire pictură veche sub tencuiala de var („prezintă un interes cu totul deosebit şi merită să fie scoasă la lumină"); referiri la biserica din Ghertani (deţine „un admirabil iconostas"). Semnatari: I. Mihail, N. Ghika-Budeşti.

1926

 

3618

VALEA MĂNĂSTIRII, jud. Muscel - Bis. Sf. Treime a fostei mănăstiri Valea: chestionar; corespondenţă; cercetare (1929); date istorice; deviz restaurare (zid incintă şi nivelare teren, 1939-1941); schiţe-relevee şi detalii la biserică. Semnatari: N. Ghika-Budeşti, V. Brătulescu, N. lorga, Prefectura Muscel, H. Teodoru, V. Moisescu.

1921-1942

 

3621

VALEA OANEI, jud. Vaslui - Bis.  de lemn  Sf. Voievozi: chestionar; corespondenţă; deviz reparaţii (1933). Bis. de lemn Cuvioasa Paraschiva (Coseşti):  chestionar;  corespondenţă;  descriere;  stare precară (1923); lucrări reparaţii fără aviz CMI: recepţie lucrări (1924). Semnatari: N. Ghika-Budeşti, V. Ursăcescu.

1921-1924

 

3629

VALEA SĂRII, jud. Putna - Bis. de lemn Cuvioasa Paraschiva: chestionar; corespondenţă; descriere. Bis. de lemn Sf. Nicolae (Valea Prisacu): chestionar; corespondenţă. Semnatari: N. Ghika-Budeşti, H. Teodoru.

1921-1938

 

3637

VALEA STÂLPULUI, jud. Prahova - Bis. Sf. Nicolae: chestionar. Bis. Sf. Împăraţi (Olteni): chestionar; corespondenţă; cercetare (1934); descriere; deviz reparaţii (1934); degradată de cutremur (1940); deviz consolidare şi reparaţii (1941). Semnatari: N. Ghika-Budeşti, S. Becu, V. Moisescu.

1921-1941

 

3646

VASCANI, jud. Baia - Bis. Sf. Voievozi: chestionar; corespondenţă; date istorice; deviz restaurare (cu schiţe şi o planşă releveu - 1932). Bis. Sf. Nicolae (Hărmăneşti); chestionar; corespondenţă; cercetare (1930); lucrări fără aviz CMI; deviz reparaţii (1930). Semnatari: N. Ghika-Budeşti, H. Teodoru.

1921-1934

 

3650

VASLUI, jud. Vaslui - Bis. Domnească Sf. loan Botezătorul: corespondenţă; descriere cercetări şi lucrări anterioare anului 1913; propuneri restaurare (1913); un plan releveu; deviz restaurare turlă (1914); controverse privind materialele pentru restaurare; cercetare (1920); deviz reparaţii urgente (1920); situaţie cu lucrările executate; chestionar (1921); înfiinţare Comitete pentru  strângere fonduri  necesare  restaurării  (1921);  deviz restaurare (subzidire, soclu, demolare pridvor, reconstituire arc intrare - 1923); oferte materiale pentru restaurare (1925); raport cu lucrări executate (1925); descoperire pietre de talie de la ferestrele şi uşa originale. Semnatari: N. Ghika-Budeşti, Al. Lapedatu, P. Demetrescu, V. Drăghiceanu, episcop Nicodim, A. Popovici, episcop lacov.

1911-1925

 

3651

VASLUI, jud. Vaslui - Bis. Domnească Sf. loan Botezătorul: corespondenţă; deviz restaurare (acoperiş, faţade, ferestre, uşă, pardoseală, trotuar -1926-1927); descriere lucrări (cu schiţe - 1926); situaţie cu lucrările executate (1926-1930); propunere amplasare inscripţie care să amintească restaurarea (1914- 1929); acte financiar-contabile; deviz consolidare şi restaurare pictură (1941); deviz pentru construire turn clopotniţă (cu 5 planşe - 1943). Semnatari: G. Balş, V. Drăghiceanu,. A. Popovici, N. Ghika-Budeşti, episcopii lacov şi Nifon, H. Teodoru, P. Anto­nescu, V. Brătulescu.

1926-1944

 

3654

VATRA MOLDOVIŢEI, jud. Suceava - Mănăstirea Moldoviţa: corespondenţă; cerere protejare ruine biserică Alexandru cel Bun; cercetare (1935); descriere degradări suferite de biserica Buna Vestire în urma cutremurului (1940), Semnatari: N. Ghika-Budeşti, H. Teodoru, V. Brătulescu.

1925-1940

 

3659

VĂCĂREŞTI - ŢIGĂNIA, jud. Teleorman - Bis. Sf. Dumitru (Sf. Pantelimon) a fostei mănăstiri Drăgăneşti: corespondenţă; deviz reparaţii urgente (1935-1937); articol din ziarul „Universul" (1936); recepţie lucrări (1937-1939); cerere expropriere teren din zona bisericii; plan de situaţie; schiţă pentru clopotniţă nouă (1937); caiet de sarcini pentru restaurare pictură (1938); Comitetul pentru restaurarea bisericii propune schimbarea numelui comunei Văcăreşti în Matei Basarab (ctitorul mănăstirii, în 1647); deviz confecţionare uşi şi ferestre (1938); deviz execuţie împrejmuire (1939); deviz construire clopotniţă (1940); deviz execuţie tâmplă (1940); recepţie lucrări clopotniţă (1941); descriere lucrări restaurare (1935-1938); cercetare (1946); descriere; deviz consolidare şi reparaţii (arhitectură şi pictură, 1946). Bis. Cuvioasa Paraschiva (Ţigăneşti): chestionar. Semnatari: V. Brătulescu, N. Ghika-Budeşti, Prefectura Teleorman, Em. Costescu, N. lorga, I. Mihail, H. Teodoru, P. Antonescu, mitropolit Veniamin, Şt. Balş.

1934-1946

 

3664

VĂDENI, jud. Gorj - Bis. Adormirea Maicii Domnului: chestionar; corespondenţă; deviz reparaţii învelitoare (1924); deviz reparaţii (1931). Casa Ecaterina Teodoroiu: corespondenţă; descriere; cerere clasare monu­ment istoric (1943). Semnatari: N. Ghika-Budeşti, I. L. Atanasescu.

1921-1943

 

3670

VĂLENII de MUNTE, jud. Prahova - Bis. Adormirea Maicii Domnului a fostei mănăstiri Văleni: chestionar; corespondenţă; cercetare pictură (1924); descoperire frescă veche; oferte restaurare (1926); deviz construire locuinţă paracliser (cu planşe - 1926); deviz restaurare (biserică şi clopotniţă -1927); deviz reparaţii şi întreţinere (1937); descriere degradări după cutremur (1940); oferte pentru consolidare-restaurare (1941-1942); deviz restaurare-consolidare (1941); caiet de sarcini pentru consolidare şi reparaţii pictură (1941); deviz consolidare şi reparaţii clopotniţă (1942). Semnatari: N. lorga, mitropolit Miron Cristea, T. Gh. Tomescu (pictor restaurator), S. Becu, I. Mihail, N. Ghika-Budeşti, Em. Costescu, Al. Lapedatu,

1921-1952

 

3686

VELA, jud.  Dolj - Bis.  Sf. Voievozi:  chestionar; corespondenţă;  cerere demolare, CMI nu aprobă (1927). Semnatari: N. Ghika-Budeşti, Al. Referendaru.

1921-1928

 

3085

SILIŞTEA, jud. Neamţ- Bis. parohială, Bis. de lemn Sf. Voievozi (Bârjoveni), Bis. Sf. Voievozi (Români), Bis. de lemn Sf. Voievozi (Ciolpanu), Bis. de lemn Sf. Antonie cel Mare (Bârcu): chestionare. Bis. Sf. Voievozi (Runcu): chestionar; corespondenţă; date istorice. Semnatari: P. P. Panaitescu, N. Ghika-Budeşti.

1921-1922

 

3086

SILIŞTEA-GUMEŞTI, jud.  Teleorman - Bis.  Sf.   Nicolae:  chestionar; corespondenţă; cercetare; descriere (deţine „opt icoane foarte interesante"); schiţe-relevee; desen; ruinată (1934). Bis. Sf. Adormire: chestionar. Semnatari: S. Becu, N. Ghika-Budeşti.

1921-1934

 

3094

SINAIA, jud. Prahova- Mănăstirea Sinaia: chestionar; corespondenţă; deviz restaurare Bis. Adormirea Maicii Domnului (pridvor, pictură, ferestre, parament, instalaţie încălzire,  1933-1934); deviz reparaţii învelitoare chilii (1944). Semnatari: V; Drăghiceanu, V. Moisescu, H. Teodoru, P. Antonescu, N. Ghika-Budeşti.

1921-1944

 

3107

SÂMBĂTA   de   SUS,   jud.   Făgăraş   -   Mănăstirea   brâncovenească: corespondenţă; date istorice; renovare pictură (1934); deviz renovare chilii (1947). Semnatari: N. Ghika-Budeşti, mitropolit Nicolae, I. Al. Lapedatu, Şt. Balş.

1934-1947

 

3120

SLATINA, jud.  Baia - Mănăstirea Slatina: chestionar; descriere;  date istorice; bibliografie; deviz reparaţii acoperiş Bis. Schimbarea la Faţă şi paraclis Sf. Nicolae (1932); degradare chilii sud şi acoperiş clopotniţă în urma incendiului (1939); deviz reparaţii (stăreţie, chilii, clopotniţă, arhondaric - 1939); deviz refacere acoperiş Bis. Schimbarea la Faţă (1947); deviz amenajare orfelinat în chilii est; deviz amplasare aghiasmatar (1950). Semnatari: Şt. Balş, N. Ghika-Budeşti, mitropoliţii Pimen şi Grigore Botoşăneanu, V. Drăghiceanu, H. Teodoru, V. Moisescu, V. Brătulescu.

1921-1950

 

3126

SLATINA, jud. Olt - Mănăstirea Clocociov: chestionar; corespondenţă; date istorice; descriere; deviz restaurare turle (1924); deviz refacere acoperiş biserică (1926); deviz reparaţii clădiri incintă şi împrejmuire (1927); situaţie cu lucrări executate. Semnatari: N. Ghika-Budeşti, Al. Referendaru, S. Becu, episcop Nichita, H. Teodoru.

1921-1928

 

3127

SLATINA, jud. Olt - Mănăstirea Clocociov; corespondenţă; recepţie lucrări (1931); cercetare; descriere degradări; deviz reparaţii biserică şi restaurare tâmplă (1932-1933); cercetare pictură (1934); două foto fragmente pictură; recepţie lucrări tâmplă (1935); deviz restaurare clopotniţă intrare (1938); deviz restaurare-consolidare stăreţie, chilii şi zid incintă (1940-1942); deviz reparaţii şi consolidare la biserică (arhitectură şi pictură, cu un plan releveu şi un plan proiect,   1945-1946).  Semnatari:  N.  Ghika-Budeşti, Şt.  Balş, episcop Nichita, I. L. Atanasescu, I. Mihail, V. Drăghiceanu, Em. Costescu, V. Brătulescu, H. Teodoru, V. Moisescu, P. Antonescu.

1931-1952

 

3129

SLĂNIC, jud. Prahova - Bis. Trei Ierarhi: chestionar; corespondenţă; deviz restaurare (1931). Bis. Sf. loan (Prăjani): chestionar; corespondenţă; afectată de cutremur. Bis. Naşterea Maicii Domnului şi Bis. Sf. loan (Groşani): chestionare. Semnatari: N. Ghika-Budeşti, S. Becu, G. Balş, V. Moisescu.

1921-1940

 

3133

SLĂTIOARELE, jud. Vâlcea - Schitul Slătioarele cu biserica Sf. Nicolae (1623): chestionar; corespondenţă; deviz reparaţii (1928); deviz reparaţii de întreţinere la biserică şi împrejmuire (1938); referiri la clădirea „Cazanele" (stare precară, 1943); deviz consolidare şi reparaţii biserică (cu schiţe-relevee,   1944);   deviz  refacere   parament  (1947).   Semnatari:   I.   L. Atanasescu, Şt. Balş, V. Moisescu, Em . Costescu, N. Ghika-Budeşti. Bis Naşterea  Maicii   Domnului  (Cociobi):   chestionar;  corespondenţă;   deviz reparaţii (1931); Bis. Sf. Gheorghe (Olari), Bis. Intrarea în Biserică (Vioreşti), Bis.   de  lemn  Buna Vestire  (Manasieşti),   Bis.   de  lemn  Sf.   Dimitrie (Goruneşti), Bis. de lemn Sf. Voievozi şi Bis. de lemn Intrarea în Biserică (Fometeşti): chestionare.                                                                         

1921-1947

 

3157

SNAGOV, jud. Ilfov - Mănăstirea Snagov: copii după documente aflate la Academia Română (descriere mănăstire, patrimoniu, stare, 1817-1848); corespondenţă; deviz reparaţii învelitoare clopotniţă şi ferestre biserică; recepţie lucrări (1926); cercetare (descoperirea pisaniei vechi - 1563); deviz lucrări urgente (amenajare teren în urma cercetărilor arheologice, lespezi cu inscripţii, pardoseală pronaos - 1936); deviz restaurare biserică (inclusiv fragmente pictură din pronaos - 1936); recepţie lucrări arhitectură (1936); deviz conservare ziduri vechi descoperite în insulă şi pardosire pronaos (1937); recepţie lucrări pictură (1937); schiţă casa paznicului (1938); reparaţii acoperiş biserică; recepţie lucrări (1939); referat cu descrierea lucrărilor de restaurare în perioada 1936-1939. Semnatari: D. Onciul, V. Drăghiceanu, G. Simotta, N. Ghika-Budeşti, G. Balş, I. Mihail, D. V. Rosetti, mitropolit Miron, H. Teodoru, mitropolit Veniamin.

1817-1939

 

3185

STĂNEŞTI-LUNGEŞTI, jud. Vâlcea - Bis. Adormirea Maicii Domnului (a fostului   schit):   corespondenţă;   cercetare;   necesită  reparaţii   (1919); cercetare pictură (1941); deviz restaurare pictură (1942);  mareşalul I. Antonescu alocă 100.000 lei pentru restaurarea bisericii (1943); schiţe-relevee (1943); lucrări reparaţii mormântul lui Stroe Buzescu (1943-1944); schiţă plan de situaţie (1950). Semnatari: I. D. Trajanescu, N. Ghika-Budeşti, I. L. Atanasescu, H. Teodoru.

1919-1950

 

3204

STOINA, jud. Dolj - Bis. Naşterea Maicii Domnului: chestionar. Bis. Sf. Împăraţi (Păişani): chestionar; corespondenţă; necesită reparaţii (1936). Bis. de lemn Sf. Grigore Decapolitu (Stoiniţa): chestionar; corespondenţă; date istorice; descriere; prezintă interes artistic; dărâmată de furtună (1925). Bis. Sf. Împăraţi (Ciorari): chestionar; corespondenţă; deviz consolidare şi refacere (cu planşe - pridvor, 1946). Semnatari: P. P. Panaitescu, N. Ghika-Budeşti, Al. Referendaru, V. Moisescu,

1921-1946

 

3210

STREJEŞTI, jud. Romanaţi - Bis. Sf. Treime: chestionar; corespondenţă; cercetare; deviz restaurare (1933); caiet de sarcini pentru restaurare pictură (1938); recepţie lucrări pictură (1940); deviz consolidare (1941). Bis. Sf. Voievozi (Strejeştii de Sus): chestionar; corespondenţă; devize reparaţii şi restaurare (arhitectură şi pictură,   1944).  Bis.  Sf.  Gheorghe (Runcu): chestionar;   corespondenţă;  deviz  reparaţii  (1944).   Semnatari.   P.   P. Panaitescu, I. Mihail, N. Ghika-Budeşti, I. L. Atanasescu, H. Teodoru, M. Râmniceanu (pictor restaurator), Şt. Balş, V. Brătulescu.

1921-1945

 

3215

STRÂMBA-JIU, jud. Gorj - Mănăstirea Strâmba cu biserica Sf. Treime: corespondenţă; chestionar; deviz reparaţii împrejmuire (1920); schiţă - plan de  situaţie  (1921);  descriere;   releveu  biserică (1924);  deviz reparaţii acoperiş biserică, stăreţie şi zid împrejmuire (1924); cercetare (1935 şi 1940); deviz restaurare stăreţie (cu planşe, 1943); deviz consolidare pridvor biserică (1943). Semnatari: D. Onciul, Al. Referendaru, N. Ghika-Budeşti, I. L, Atanasescu, V. Moisescu.

1919-1947

 

3232

SUCEAVA, jud. Suceava - Bis. Sf. Dumitru - Domnească: corespondenţă; cercetare (1922); devize restaurare biserică şi clopotniţă (1937-1945); caiet de sarcini pentru restaurare pictură; cercetare biserici din Suceava după cutremur (1940); referat cu descriere lucrări necesare (turlă pantocrator, acoperiş, parament, pictură, nivelare curte şi restaurare turn clopotniţă) în 1946. Semnatari: G. Balş, V. Drăghiceanu, N. Ghika-Budeşti, H. Teodoru, I. Mihail, P. Antonescu, mitropolit Tit. G. Russu (membru cores­pondent CMI).                

1922-1946

 

3236

SUCEAVA, jud. Suceava - Bis. Învierea Domnului - a Domniţelor (Văscrisenia): corespondenţă; deviz reparaţii (1935); date istorice; deviz cercetare şi lucrări pregătitoare pentru reparaţii (1939); propuneri restaurare (1945); planuri şi desene. Semnatari: N. Ghika-Budeşti, Şt. Balş, N. lorga, mitropolit Visarion, H. Teodoru, G. Russu.

1935-1948

 

3254

SURPATELE, jud. Vâlcea - Mănăstirea Surpatele cu biserica Sf. Treime: corespondenţă; chestionar; constituire Comitet pentru restaurare ansamblu (1927); schiţă-stăreţie (1927); devize reparaţii biserică şi clădiri incintă (cu planşe,  1927-1936); reparaţii tâmplă (cu schiţă,   1935); deviz reparaţii clopotniţă (1936  şi   1942);  cercetare  (inclusiv pictură,   1937);  deviz consolidare şi reparaţii biserică (1938); recepţie lucrări (1940). Bis. Sf. Voievozi (Slăviteşti), Bis. de lemn (Marcea): chestionare. Semnatari: N. Ghika-Budeşti, V. Drăghiceanu, I. Mihail, Al. Referendaru, I. L. Atanasescu, V. Brătulescu, S. Becu, H. Teodoru.

1920-1944

 

3270

ŞENDRICENI, jud. Dorohoi - Bis. de lemn Intrarea în Biserică (Strahova): chestionar; corespondenţă; lucrări fără avizul CMI (1928): deteriorată de război în 1944; biserica este considerată de valoare şi se cer reparaţii. Bis. Adormirea Maicii Domnului (Buhai), Bis. Sf. Voievozi (Chilia), Bis. de lemn (ruină) Sf. Gheorghe (Cobâla), Bis. de lemn Sf. Împăraţi (Horlăceni): chestionare. Semnatari: N. Ghika-Budeşti, Al. Lapedatu, H. Teodoru.

1921-1945

 

3275

ŞERBĂNEŞTI, jud.  Vâlcea - Schitul  Morunglavul  cu  Bis.  Sf.   Matei: corespondenţă; date istorice; deviz restaurare şi reparaţii (1936-1937). Semnatari: N. Ghika-Budeşti, H. Teodoru, I. L. Atanasescu.

1935-1938

 

3276

ŞERBEŞTI, jud. Neamţ - Bis. Sf. Gheorghe: chestionar; corespondenţă; propuneri reparaţii; cercetare (1935);  istoric; descriere degradări după cutremur (1940); deviz reparaţii şi consolidare (1943). Bis. de lemn Sf. Procopie (Hortopu), Bis. Sf. Voievozi (Ghigoeşti): chestionare. Semnatari: V. Drăghiceanu, V. Brătulescu, Şt. Balş, N. Ghika-Budeşti, H. Teodoru.

1921-1943

 

3283

ŞIMNIC,  jud.   Dolj, -  Bis.   Adormirea   Maicii   Domnului:   chestionar; corespondenţă; biserica a fost refăcută din temelie în  1906.  Bis. Sf. Arhangheli (Albeşti): chestionar; corespondenţă; descriere; deviz restaurare (1933); memoriu pentru restaurare pictură; recepţie lucrări pictură (1934). Biserica  (ruină)   Naşterea  Maicii   Domnului   (Româneşti):   chestionar; corespondenţă; deviz construire capelă pe ruinele bisericii (cu un plan-releveu,   1944).   Bis.  Adormirea  Maicii   Domnului   (Şimnicu  de  Jos): chestionar. Semnatari: N. Ghika-Budeşti, I. L. Atanasescu, I. Mihail, V. Moisescu.

1921-1944

 

3299

ŞTEFĂNEŞTI, jud. Gorj - Bis.  Sf.  Nicolae (Polcovnicu Magheru sau Măceasa): corespondenţă; date istorice; schiţă - plan de situaţie; deviz reparaţii de întreţinere (1932). Bis. de lemn Sf. Voievozi (Jugurelu de Sus), Bis. Sf. Nicolae (Cojeni), Bis. de lemn (ruină) Sf. Gheorghe (Cojeni): chestionare. Bis. de lemn Sf. Voievozi (Doseni): chestionar; corespondenţă; deviz restaurare (1934). Semnatari: N. lorga, V. Drăghiceanu, C. Moisil, episcop Irineu, N. Ghika-Budeşti.

1921-1936

 

3301

ŞTEFĂNEŞTI, jud. Muscel - Bis. Tăierea Capului Sf. loan Bătezătorul: chestionar; corespondenţă; devize restaurare şi extindere prin construire abside (cu un plan-releveu şi planşe proiect, 1938-1939); desen; schiţe; deviz restaurare-consolidare după cutremur (1940). Bis. Sf. Dumitru (Târgu Dealului):   chestionar;   corespondenţă;   deviz  reparaţii   (1921-1924); cercetare  pictură (descoperire fresce,   1925); în timpul  lucrărilor „s-a procedat la masacrarea vechilor picturi acoperindu-le cu o oribilă pictură nouă" (1927), CMI cere darea în judecată a vinovaţilor. Bis. Sf. Nicolae (Izvoranu): chestionar. Referiri la crucea şi fântâna din Ştefăneşti (se cere protejarea, 1922). Semnatari: H. Teodoru, Şt. Balş, V. Moisescu, I. Mihail, P. Demetrescu, N. Ghika-Budeşti, G. Balş.

1921-1942

 

3324

TAZLĂU, jud. Neamţ - Mănăstirea Tazlău: chestionar; corespondenţă; date istorice; descriere; deviz reparaţii curente la biserică (1923); cercetare (1927);   recepţie   lucrări   (1929);   descriere  degradări  după cutremur (1940). Bis. Sf. Voievozi (Frumoasa): chestionare. Semnatari: P. Deme­trescu, S. Becu, N. Ghika-Budeşti, Şt. Balş, Em. Costescu.

1921-1953

 

3365

TIMIŞOARA,  jud.  Timiş  - Torontal  -  Bis.   catedrală  Trei   Ierarhi: corespondenţă;  extras  din   presă („Universul"  din   22.03.1933)  cu „Publicaţiune  de  concurs"   pentru întocmirea  planurilor de  zidărie  a catedralei; arhitectul I. D. Trajanescu va întocmi proiectul catedralei; CMI trimite un delegat pentru a asista la concursul proiectanţilor. Semnatari: N. Ghika-Budeşti, N. lorga, V. Drăghiceanu, I. D. Trajanescu.

1933-1935

 

3371

TISĂU, jud. Buzău - Mănăstirea Bradu cu biserica Sf. Dumitru: chestionar; corespondenţă; schiţă-plan de situaţie (1928); descriere ruine zid incintă; descriere biserică (1935); deviz reparaţii biserică (1935); recepţie lucrări; cercetare pictură (1936); caiet de sarcini pentru restaurare pictură (1936); recepţie lucrări pictură (1939); descriere degradări după cutremur (19400; deviz consolidare biserică şi zid împrejmuitor (1941-1942). Semnatari: S. Becu, N. Ghika-Budeşti, I. Mihail, V. Moisescu, N. lorga.

1921-1942

 

3372

TISMANA, jud. Gorj - Mănăstirea Tismana cu biserica Adormirea Maicii Domnului: corespondenţă; deviz reparaţii curente (1920); recepţie lucrări (1920); chestionar (1921); descoperire chenar uşă veche (1923); deviz reparaţii (învelitoare, cercevele, vopsitorie - 1924); deviz reparaţii sanatoriul din curte (1926); propunere amplasare (în gangul clopotniţei) lespede comemorativă cu inscripţie care să amintească românii închişi în mănăstire în tipul ocupaţiei din primul război mondial, CMI aprobă (1928); extras din presă („Glasul monarhilor" - 1930) cu descrierea stării precare a mănăstirii; cercetare (1931 şi 1933); deviz lucrări întreţinere la biserică şi paraclis (1931-1933); deviz lucrări întreţinere (la stăreţie, chilii şi anexe - 1933); referat privind sondaje şi cercetări (cu schiţe-detalii); devize restaurare biserică şi paraclis (cornişe, tencuieli, şarpantă, învelitoare - 1934-1937); memoriu privind sondaje şi cercetare pictură (1935); recepţie lucrări (inclusiv sondaje arheologice şi spălare tablouri ctitoriceşti, 1935-1937); două acuarele cu tabloul votiv din naos (de D. Norocea, 1934); una planşă-faţadă sud biserică (1936); două planşe - trotuar în jurul bisericii (1934). Semnatari: N. Ghika-Budeşti, I. D. Trajanescu, Al. Referendaru, V. Drăghiceanu, G. Balş, Em. Costescu, I. L. Atanasescu, A. Verona, I. Mihail, D. Norocea, Şt. Balş, H. Teodoru, N. lorga.

1919-1939

 

3374

TISMANA, jud. Gorj - Schitul Cioclovina de Jos cu biserica Sf. Voievozi: corespondenţă; chestionar; deviz reparaţii biserică şi clădiri incintă (1923-1924); deviz restaurare biserică (cu 4 planşe-releveu, 1937); deviz restaurare-consolidare biserică şi chilii (1941-1945); cercetare (1944). Semnatari: V. Drăghiceanu, Al. Referendaru, H. Teodoru, N. Ghika-Budeşti, I. L. Atanasescu.

1920-1945

 

3381

TÂRGOVIŞTE, jud. Dâmboviţa - Bis. Domnească (Adormirea Maicii Domnului): corespondenţă; lucrări de reparaţii curente (1921); deviz reparaţii (învelitoare, jgheaburi, tâmplărie, soclu, trotuar - 1926-1929); uşile împărăteşti sunt restaurate de atelierul C.M.I. (1928-1930); devize estimative lucrări consolidare şi reparaţii după cutremur (1940-1944); deviz şi caiet de sarcini pentru restaurare pictură (1942-1943); descriere stadiu lucrări restaurare pictură (1946). Semnatari: N. Ghika-Budeşti, V. Drăghiceanu, P. Demetrescu, S. Becu, H. Teodoru, Em. Costescu, Şt. Balş, A. Verona, I. Mihail, I. D. Ştefănescu, V. Blendea (pictor restaurator), V. Brătulescu.

1920-1946

 

3386

TÂRGOVIŞTE - Bis. Sf. Ionică (Tăierea Capului Sf. loan Botezătorul): chestionar; corespondenţă; date istorice; descriere; deviz restaurare (1945). Semnatari: N. Ghika-Budeşti, Em. Costescu,

1921-1945

 

3390

TÂRGOVIŞTE - Bis. Sf. Nicolae - Simuleasa: chestionar; corespondenţă; deviz reparaţii (1930). Semnatari: N. Ghika-Budeşti, S. Becu.

1921-1931

 

3393

TÂRGOVIŞTE - Bis. Stelea (Învierea Domnului): corespondenţă; lucrări reparaţii acoperiş biserică şi turn clopotniţă (cu schiţe, 1919-1922); deviz-ofertă pentru împrejmuire (1924); deviz reparaţii tâmplă (cu schiţe, 1927-1928); deviz reparaţii turn clopotniţă (1929); deviz reparaţii şi consolidare tâmplă (lucrări executate de atelierul CMI - 1936); cercetare (1943); deviz restaurare (1943-1944); situaţie provizorie cu lucrări executate (1943-1944); licitaţie pentru adjudecare lucrări restaurare (1943-1944); contract lucrări restaurare (1943); recepţie lucrări (1945); deviz conservare beciuri din curte (1947). Semnatari: N. Ghika-Budeşti, P. Demetrescu, Al. Lapedatu, P. Antonescu, I. Mihail, V. Brătulescu, N. lorga, V. Drăghiceanu, S. Becu, A. Verona, Şt. Balş, H. Teodoru, Em. Costescu, V. Moisescu.

1919-1947

 

3395

TÂRGOVIŞTE - Bis. Târgului (Adormirea Maicii Domnului): corespondenţă; lucrări fără avizul CMI (1938); cercetare (1941); deviz restaurare (1941); cercetare pictură (1942); deviz pictură la turla nou construită (cu o planşă -1943). Semnatari: S. Becu, N. Ghika-Budeşti, Em. Costescu, Primăria Târgovişte, I. Mihail, Al. Lapedatu.

1936-1943

 

3397

TÂRGOVIŞTE - Bis. Sf. Voievozi (militară): corespondenţă; deviz reparaţii învelitoare (cu un plan - 1920); deviz-ofertă refacere învelitoare (1933); biserica este folosită de garnizoana din Târgovişte pentru „satisfacerea cerinţelor spirituale ale ostaşilor" (1938); deviz reparaţii curente (1938); deviz reparaţii şi consolidare (inclusiv pictura, 1943). Semnatari: N. Ghika-Budeşti, V. Drăghiceanu, S. Becu, H. Teodoru, I. Mihail.

1919-1943

 

3400

TÂRGOVIŞTE - Mănăstirea Dealu: corespondenţă; propuneri (reparaţii şi amenajări în biserică ) făcute de N. lorga cu ocazia recepţiei execuţiei sarcofagelor de marmură pentru Mihai Viteazul şi Radu cel Mare (1924); cercetare pictură (1920); deviz reparaţii curente la biserică şi clopotniţă (1920-1922); chestionar (1921); memoriu pentru pictură (1921); cercetare ansamblu (1921); deviz reparaţii cruce altar şi evanghelie îmbrăcată în argint (lucrări executate de atelierul CMI - 1928); deviz reparaţii (soclu, tâmplărie, instalaţii - cu un plan biserică - 1929-1931); recepţie lucrări instalaţie

  pdf
 

electrică (1931), cerere protejare zona mănăstirii de lucrări petroliere care ameninţă stabilitatea dealului (1935); deviz lucrări de întreţinere la biserică şi clopotniţă (1936); plan şi secţiune biserică (1939); caiet de sarcini pentru restaurare pictură (1940); Decret - Lege pentru înfiinţarea unui Comitete pentru reconstruirea Colegiului Naţional „Nicolae Filipescu" de la Mănăstirea Dealu  (în  urma cutremurului  din   1940);  devize consolidare-restaurare biserică şi clopotniţă (1941-1942); memoriu şi condiţii speciale pentru restaurarea turlelor  (cu  planşe,   1944-1945);   schiţe-detalii   (1950). Semnatari: C. I. Istrati, Al. Lapedatu, N. lorga, V. Drăghiceanu, Ministerul de Război,  N. Ghika-Budeşti, D. Onciul, I. Mihail, P. Demetrescu,  P. P. Panaitescu, Liceul militar „Nicolae Filipescu", Em. Teodoru, V, Brătulescu, P. Antonescu.

1914-1953

 

3401

TÂRGOVIŞTE - Mitropolia (ansamblu, cu biserica Înălţarea Domnului); corespondenţă; devize-oferte lucrări pictură (1912-1914); chestionar (1921); deviz reparaţii casa parohială (1923-1924); CMI solicită păstrarea fragmentelor de pietre sculptate (rezultate în urma demolării fostei biserici) într-un muzeu ce se va amenaja în incinta mitropoliei (1927); deviz construire muzeu (cu planşe, 1928-1930); deviz restaurare coperţi evanghelie (lucrări executate în atelierul CMI, 1928); acuarelă cu coperta evangheliei; devize lucrări (mobilier, pictură icoane tâmplă, policandre, uşă principală - cu un plan, 1929); recepţie lucrări muzeu (1930); Smara Gheorghiu donează (1923-1928) fonduri băneşti pentru reparaţii la biserică; devize reparaţii învelitoare şi reparaţii curente la biserică (cu un plan, 1932-1934); Primăria Târgovişte demolează muzeul pentru sistematizarea zonei (1943); patrimoniul muzeului va fi transferat la Muzeul regional de lângă biserica Stelea; deviz restaurare pridvor (1944); deviz amplasare tâmplă (cu schiţe, 1947). Semnatari: Al. Lapedatu, A. Verona, D. Norocea, D. Belizarie, N. Ghika-Budeşti, Lecomte du Nouy, V. Drăghiceanu, (ţr. Cerchez, mitropolit Miron Cristea, N. lorga, G. Balş, V. Moisescu, Primăria Târgovişte, P. Antonescu, H. Teodoru, Fundaţia Culturală Regală „regele Mihail I".

1912-1947

pdf

3402

TÂRGOVIŞTE - Muzeul regional: corespondenţă; deviz construire în curtea bisericii Stelea (1935);  recepţie lucrări (1939);  referat privind situaţia patrimoniului şi propuneri amenajare (1942); un plan de situaţie şi un plan releveu (1942); deviz amenajare casă paznic (cu un plan, 1943); inventar cu monumentele istorice din Târgovişte (1948); un plan al oraşului; norme pentru  sistematizarea zonelor monumentelor istorice din  oraş  (1948). Semnatari: N. Ghika-Budeşti, P. Antonescu, N. lorga, V. Brătulescu, Primăria Târgovişte,   C.   D.   Dumitru   (membru  corespondent  CMI), mitropolit  Miron  Cristea,  Al.   Lapedatu,  S.  Becu,  G.  Oprescu,  Al. Vasilescu (director Muzeu), V. Drăghiceanu, Şt. Balş, R. Bordenache, Gr. lonescu.

1935-1948

pdf

3403

TÂRGOVIŞTE - Turnul Chindiei: corespondenţă; învelitoarea de aramă a fost rechiziţionată în timpul ocupaţiei din primul război mondial; deviz reparaţii şi consolidare (cu un plan, 1919-1921); deviz refacere învelitoare (cu un plan,   1924);  cercetare (1924);  deviz reparaţii  şi  consolidare  (1945). Semnatari: D. Onciul, V. Drăghiceanu, Prefectura Dâmboviţa, N. Ghika-Budeşti, Em. Costescu, H. Teodoru, V. Brătulescu.

1919-1945

 

3404

TÂRGŞORU VECHI, jud. Prahova - Ruinele mănăstirii Turnu, ale bis. Vladislav II şi ale bis. Adormirea Maicii Domnului (bis. Roşie): chestionar; corespondenţă; cercetare (1933); descriere; deviz conservare şi împrejmuire (1934-1936); raport privind ruinele celor trei monumente (1946). Bis. Sf. Apostoli (Stănceşti): chestionar. Semnatari: N. Ghika-Budeşti, Em. Costescu, N. lorga, V. Drăghiceanu, P. Antonescu, H. Teodoru.

1921-1946

 

3409

TÂRGU FRUMOS, jud. laşi - Bis. domnească Cuvioasa Paraschiva: chestionar; corespondenţă; date istorice; deviz reparaţii curente (1923); un plan releveu; deviz pictură din nou (1924); înfiinţare muzeu în curte (1930); cercetare (1939); deviz reparaţii şi lucrări de întreţinere (1939-1942). Semnatari; P. P. Panaitescu, I. Mihail, N. Ghika-Budeşti, G. Balş, H. Teodoru, Şt. Balş.

1921-1943

 

3415

TÂRGU JIU, jud. Gorj - Bis. (catedrala) Sf. Voievozi: broşură cu „Dare de seamă despre starea materială şi religios - morală a parohiei Sf. Voievozi* (1910); chestionar; corespondenţă; descoperire pictură veche (1927); istoric; deviz restaurare (arhitectură şi pictură- 1927-1932); surpare pridvor (1933); cercetare (1933); recepţie lucrări (1933 şi 1940). Semnatari: A. Verona, I. Mihail, I. L. Atanasescu, P. Antonescu, N. Ghika-Budeşti.

1910-1940

 

3423

TÂRGU OCNA, jud. Bacău - Bis. Sf. Nicolae: corespondenţă; bolţile au fost ruinate în primul război  mondial;  deviz restaurare (1933);  avariată de cutremur (1940); deviz reparaţii (cu schiţe-releveu, 1942), Semnatari: Şt. Balş, N. Ghika-Budeşti.

1932-1942

 

3427

TÂRGU   TROTUŞ,   jud.   Bacău   -   Bis.   Sf.   Voievozi:   chestionar; corespondenţă; deviz reparaţii (1932); caiet de sarcini pentru restaurare pictură (1938); date istorice; propuneri reparaţii (1947); Bis. de lemn Sf. Dimitrie (Pârâubogi): chestionar şi deviz reparaţii (1941); Bis. Sf. Nicolae (Viişoara): chestionar. Semnatari: Şt. Balş, N. Ghika-Budeşti, I. Mihail, Gr. lonescu, R. Bordenache.

1921-1947

 

3433

TÂRZIA, jud. Suceava - Bis. de lemn Sf. Vasile: chestionar; Bis. de lemn Sf. loan Botezătorul (Poiana): chestionar; corespondenţă; stare de ruină; deviz pentru reconstruire (cu 2 planşe - 1933), CMI nu aprobă; deviz construire bis. nouă (cu foto şi planuri - 1930); 2 foto şi 2 planşe cu bis. veche de lemn (1949); bis. de lemn este mutată în loc. Cupărătura (1949); Bis. de lemn Sf. Voievozi (Brusturi): chestionar; corespondenţă; cereri mutare catapeteasmă la bis. nouă din Poiana (1940-1949). Semnatari: P. Demetrescu, N. Ghika-Budeşti, I. Mihail, Şt. Balş, Gr. lonescu.

1921-1949

 

3447

TOPOLNIŢA, jud. Mehedinţi - Schitul Topolniţa cu bis. Tăierea Capului Sf. loan Botezătorul: chestionar; corespondenţă; deviz reparaţii curente (1925); deviz construire casă paznic (1929); descriere (cu date istorice şi stare ansamblu -  1929);  deviz reparaţii  la biserică,  clopotniţă,  chilii  şi zid împrejmuire (1942-1948). Semnatari: I. L. Atanasescu, N. Ghika-Budeşti, V. Brătulescu, S. Becu, episcop Nifon Craioveanu, H. Teodoru, V. Moisescu.

1921-1951

 

3479

TULCEA,    jud.    Tulcea    -    Monumentul    „Reanexarea    Dobrogei": corespondenţă; construit în   1899;  deteriorat în timpul primului  război mondial; descriere şi propuneri restaurare (1934); caiet de sarcini pentru restaurare (1936); referiri la monumentul lui Mircea cel Bătrân (distrus în primul război mondial). Semnatari: N. Ghika-Budeşti, Prefectura Tulcea, Al. Lapedatu, H. Teodoru.

1928-1939

 

3489

TURBAŢI, jud. Ilfov - Bis. Naşterea Maicii Domnului a fostei mănăstiri Turbatele: corespondenţă; chestionar; stare precară (1927); deviz reparaţii (cu schiţe-relevee - 1927); Bis. Intrarea în Biserică (Insula Snagov): chestio­nar. Semnatari: N. Ghika-Budeşti, V. Drăghiceanu.

1915-1932

 

3497

TURDA, jud. Turda - Capelă comemorativă „Mihai Viteazul": corespondenţă; propunere construire pe Câmpia Turdei; 6 planşe proiect; capela va avea drept model bolniţa mănăstirii Cozia; deviz construire (1939). Semnatari: P. Antonescu, N. Ghika-Budeşti, H. Teodoru.

1931-1939

 

3508

TUTANA, jud. Argeş - Mănăstirea Tutana cu Bis. Sf. Atanasie: chestionar; corespondenţă; devize reparaţii şi consolidare biserică şi clopotniţă (cu schiţe-relevee,   1926-1930); cercetare pictură; caiet de sarcini pentru restaurare pictură (1941); deviz reparaţii învelitoare biserică (1943). Bis. Sf. Îngeri (Noaptea), Bis. Sf. Voievozi (Valea Enache), Bis. Intrarea în Biserică (Valea Enache), Bis. Sf. Îngeri (Valea Brazilor), Bis. Sf. Filofteia (Valea Porcului): chestionar. Semnatari: N. Ghika-Budeşti, S. Becu, episcop Nichita, I. Mihail

1921-1943

 

3515

ŢIBUCANI, jud. Neamţ - Schitul Ţibucani cu Bis. de lemn: chestionar; corespondenţă;  stare precară (1935); date  istorice;  Bis de  lemn  Sf. Împăraţi: chestionar; corespondenţă; deviz reparaţii (1941). Semnatar: N. Ghika-Budeşti.

1921-1941

 

3528

ŢĂNŢARENI, jud. Gorj - Bis. Sf. Arhangheli a fostei mănăstiri: chestionar; corespondenţă; descriere lucrări necesare (1930); execuţie lucrări care distrug vechea frescă; cercetare pictură; CMI cere darea în judecată a celor care au distrus fresca (1930); deviz reparaţii (1930); deviz reparaţii curente (1943). Semnatari: N. Ghika-Budeşti, I. L. Atanasescu, episcop Nifon Craioveanu, V. Drăghiceanu.

1921-1943

 

3533

ŢUŢULEŞTI, jud. Argeş - Bis. Înălţarea Domnului (Găleşeşti): chestionar; corespondenţă; descriere; deviz restaurare pictură (1943). Semnatari: V. Brătulescu, N. Ghika-Budeşti. I. Mihail.

1921-1943

 

3534

ŢUŢULEŞTI, jud. Vâlcea - Schitul Cornet cu Bis. Tăierea Capului Sf. loan Botezătorul: corespondenţă; deteriorat în timpul primului război mondial; cercetare (1921); deviz reparaţii biserică şi clădiri incintă (1921-1923); cercetare pictură (1926); date istorice. Semnatari: N. Ghika-Budeşti, I. D. Trajanescu, Al. Referendaru, I. Mihail, episcop Vartolomeu, V. Brătulescu, H. Teodoru.

1921-1937

 

3536

UDA de JOS, jud. Argeş - Bis. Sf, Nicolae (Braniştea): chestionar; Bis. Adormirea Maicii Domnului (Ciorăca): chestionar; corespondenţă; cercetare pictură (1931); deviz restaurare pictură (1936); Bis. Buna Vestire (Gorani): chestionar; Bis. Adormirea Maicii Domnului (Şetrari):corespondenţă; deviz reparaţii (1939). Semnatari: I. Mihail, N. Ghika-Budeşti,

1921-1939

 

3566

URECHEŞTI, jud. Putna- Bis. Buna Vestire: chestionar; corespondenţă; deviz reparaţii (1923). Semnatari: P. Demetrescu, N. Ghika-Budeşti.

1921-1942

 

3582

URŞANI, jud. Vâlcea- Bis. Intrarea în Biserică: chestionar; corespondenţă; deviz reparaţii biserică şi amenajare mormânt I. G. Duca (1934); cavoul este aşezat în   pronaosul  bisericii;   un  plan  de   situaţie.   Semnatari:   I.   L. Atanasescu, H. Teodoru, Consiliul de Miniştri, N. Ghika-Budeşti, Banca Naţională.

1921-1935

 

3588

UŞUREI, jud. Vâlcea - Bis.  Sf. Voievozi:  chestionar;  corespondenţă; descriere; deviz consolidare şi reparaţii (1926). Bis. de lemn Sf. Ilie (Şuşanii de Sus): chestionar şi corespondenţă; Bis. de lemn Adormirea Maicii Domnului (Ştefăneşti): corespondenţă. Semnatari: Al. Referendaru, N. Ghika-Budeşti.

1921-1938

 

3688

VELEŞTI, jud.   Dolj - Bis.  Adormirea  Maicii   Domnului:   chestionar şi corespondenţă. Bis. de lemn Sf. Voievozi (Balota de Sus): chestionar; corespondenţă; deviz reparaţii (1933); recepţie lucrări (1934). Bis. Sf. Dumitru (Rupturile): chestionar; corespondenţă; deviz reparaţii (1931); recepţie lucrări (1932). Semnatari: I. L. Atanasescu, N. Ghika-Budeşti.

1921-1938

 

3691

VERNEŞTI, jud. Buzău - Bis. Buna Vestire: chestionar; corespondenţă; date  istorice;  inscripţii  (ctitori,  reparaţii de-a lungul timpului,   meşteri); cercetare (1930); acoperişul avariat de furtună (1938); devize reparaţii (1938-1939). Bis. Sf. Nicolae: chestionar. Semnatari: N. Ghika-Budeşti, St. Becu, episcop Ghenadie, Şt. Balş.

1921-1938

 

3696

VIEROŞI, jud. Muscel - Mănăstirea Vieroşi cu biserica Intrarea în Biserică: chestionar; corespondenţă; date istorice; devize reparaţii biserică şi clopotniţă (1924-1935); acoperişul bisericii este degradat şi clădirile incintei sunt în ruină (1936); devize restaurare (biserică, paraclis, fântână, clopotniţă - cu un plan paraclis, 1937); situaţii cu lucrări executate (1937-1939); recepţie lucrări (1937-1938); degradări în urma cutremurului (1940); deviz reparaţii (1941); descoperire valoroase fragmente arhitectonice (unele cu inscripţii) de la fosta mănăstire (cu schiţe-relevee); fragmentele sunt păstrate în capela cimitirului. Semnatari: P. P. Panaitescu, P. Demetrescu, Em. Costescu, N. Ghika-Budeşti, N. lorga, St. Becu, H. Teodoru.

1920-1943

 

3699

VIFORÂTA, jud. Dâmboviţa - Mănăstirea Viforâta cu Bis. Naşterea Maicii Domnului şi Sf. Gheorghe: chestionar; corespondenţă; date istorice; policandrul din biserică este reparat în atelierul CMI (1927); cercetare (1930); devize reparaţii la biserică şi la capelă (cu un plan releveu capelă -1935); descriere degradări după cutremur (1940); proiecte consolidare-restaurare biserică şi capelă (1941-1943); recepţie lucrări (1943). Cruce veche de piatră (cu inscripţii) aflată la marginea comunei: corespondenţă; degradată de localnici; CMI cere repararea crucii şi sancţiuni conform legii (1934). Semnatari: N. Ghika-Budeşti, V. Drăghiceanu, patriarh Veniamin, D. lonescu-Berechet, Em. Costescu, St. Becu, Primăria Viforâta,

1921-1947

 

3704

VINTILĂ VODĂ, jud. Buzău - Mănăstirea cu Bis. Sf. Nicolae: chestionar; corespondenţă; date istorice; cercetare (1928); devize reparaţii casa parohială (1931 şi 1938); descriere degradări după cutremur (1940); deviz consolidare şi reparaţii biserică (cu schiţe-relevee) şi refacere casă parohială (1941-1944). Ruinele „La ziduri vechi" (Vintilă Vodă): corespondenţă; cerere săpături arheologice; descriere; plan de situaţie (1932). Semnatari: P. P. Panaitescu, N. Ghika-Budeşti, St. Becu, V. Brătulescu, V. Moisescu, V. Drăghiceanu,

1921-1946

 

3726

VÂNĂTORI-NEAMŢ, jud. Neamţ - Mănăstirea Neamţ cu Bis. Înălţarea Domnului: corespondenţă; chestionar; date istorice; decopertarea pereţilor exteriori de la biserică în scopul cercetării (1926); descriere lucrări restaurare faţade (1927-1929); oferte restaurare turlă; deviz pentru restaurare turlă (1930); situaţie cu lucrările de la turlă (1930); ofertă pentru reparaţii şi spălare pictură. Semnatari: V. Drăghiceanu, N. Ghika-Budeşti, mitropolit Pimen, G. Balş, G. Sterian, H. Teodoru, D. Norocea, Şt. Balş, Al. Popovici.

1919-1930

 

3727

VÂNĂTORI-NEAMŢ, jud. Neamţ - Mănăstirea Neamţ; corespondenţă; deviz-ofertă lucrări tinichigerie turlă (1930); acte financiar-contabile; recepţie lucrări la faţade şi turlă (1931). Semnatari: Şt. Balş, H. Teodoru, N. Ghika-Budeşti.

1930-1931

 

3728

VÂNĂTORI-NEAMŢ, jud.  Neamţ - Mănăstirea Neamţ: corespondenţă; oferte materiale pentru restaurare Biserica Înălţarea Domnului; devize pentru continuare restaurare (faţade, turlă, acoperiş, ferestre -  1931-1939); cercetare  pictură  (1931);   descoperirea vechii  picturi;   recepţie  lucrări (1933-1935); acte financiar-contabile; deviz pentru uşă la veşmântărie (1937); lucrări de reparaţii curente la Biserica Sf. Gheorghe fără aviz CMI; referiri la pecetea (1547) mănăstirii Neamţ, descoperită în Polonia de numismatul D. Gh. Simionescu-Simnicel; articole din ziarele „Dimineaţa" (31.05.1934) şi „Le Moment" (29.07.1938) referitoare la pecete; CMI analizează autenticitatea  peceţii;   mitropolitul  Visarion  donează (1941) Muzeului de artă religioasă o cruce pectorală cu inscripţie; CMI mulţumeşte; memoriu privind propunerea de restaurare a întregului ansamblu (1943); deviz pentru restaurare acoperiş Bis. Înălţarea Domnului (cu caiet de sarcini, 1943); schiţe-desfăşurare incintă (1943); acoperişul bisericii este tot în stare precară (1947); devize reparaţii şi amenajări la cerdace clădiri incintă, seminar, arhondaric (cu 2 planşe-releveu arhondaric şi schiţe-releveu cerdace, 1951). Semnatari: Şt. Balş, V. Drăghiceanu, H. Teodoru, mitropolit Pimen, I. D. Ştefănescu, I. Mihail, V. Brătulescu, N. Ghika-Budeşti, I. Petrovici, N. lorga, P. Antonescu, patriarhul Nicodim, Al. Lapedatu, Em. Costescu.

1931-1951

 

3729

VÂNĂTORI-NEAMŢ, jud. Neamţ - Mănăstirea Secu: corespondenţă; referat pentru reparaţii învelitoare chilii; deviz reparaţii învelitoare chilii (1930); recepţie lucrări (1932); deviz reparaţii învelitoare biserică (1938). Semnatari: N. Ghika-Budeşti, Şt. Balş, H. Teodoru, mitropolit Nicodim.

1930-1939

 

3731

VÂNĂTORI-NEAMŢ, jud. Neamţ - Schitul Sihla: corespondenţă; descriere sumară; cerere reparaţii. Semnatar: N. Ghika-Budeşti.

1923-1924

 

3741

VÂRTOPU, jud.   Dolj - Bis.   Sf. Împăraţi  şi  Sf.   Nicolae:   chestionar; corespondenţă;  licitaţie pentru obţinere lucrări restaurare;  date istorice; descriere; devize restaurare (cu 2 pl. - faţadă şi secţiune, 1930-1932); borderou cheltuieli; recepţie lucrări (1933); lucrări pictură din nou (1934). Semnatari: I. L. Atanasescu, N. Ghika-Budeşti, I. Mihail, C. S. Nicolăescu-Plopşor.  

1921-1935

 

3751

VLĂDEŞTI, jud. Vâlcea - Bis.   Naşterea Maicii  Domnului:  chestionar; corespondenţă; deviz reparaţii şi consolidare (1935). Semnatari: N. Ghika-Budeşti, I. L. Atanasescu.

1921-1936

 

3768

VORONEŢ, jud. Suceava - Mănăstirea Voroneţ cu biserica Sf. Gheorghe: corespondenţă; cercetare (1937); picturile exterioare „sunt în mare parte deteriorate de intemperii, mai ales la nord, cu mari crăpături, cu tencuiala burduşită sau desprinsă" (1937); deviz reparaţii tencuieli şi trotuar (1937); lucrările se vor executa „în prezenţa şi sub supravegherea directă a D-lui pictor I. Mihail" (pictorul CMI); două planşe (secţiuni şi plan); cercetare (1950); descriere lucrări de reparaţii la biserică şi clopotniţă; schiţe; deviz reparaţii  şi  consolidare  (arhitectură şi  pictură -   1950);  frescele  sunt restaurate de pictorul Gh. Raicu (1951); deviz reparaţii învelitoare (1951). Semnatari: N. Ghika-Budeşti, H. Teodoru, I. Mihail, N. lorga, Şt. Balş, Em. Costescu, mitropolit Sebastian.

1924-1952

 

3769

VOVRIEŞTI, jud. Roman - Bis. de lemn Sf. Voievozi: corespondenţă; sumare date istorice; prezintă elemente arhitectonice interesante; deviz reparaţii (1931); deviz reparaţii şi extindere (cu un plan - 1938). Bis. de lemn Adormirea Maicii Domnului (Ciurea): corespondenţă; deviz reparaţii (1931); deviz reparaţii şi transformări (cu un plan - 1938). Semnatari: H. Teodoru, N. Ghika-Budeşti, Şt. Balş.

1930-1938

 

3782

ZĂNOAGA, jud. Prahova - Bis. Sf. Împăraţi: chestionare; corespondenţă; descriere; schiţe-detalii (1933); deviz reparaţii şi consolidare (1934). Semnatari: Şt. Balş, N. Ghika-Budeşti.

1921-1937

 

 

Intervenții de conservare / restaurare realizate de arhitectul Nicolae Ghika-Budești


În arhiva Institutului Naţional al Patrimoniului, fondul Comisiunea Monumentelor Istorice, se află peste o sută de piese desenate care ilustrează activitatea desfăşurată de arhitectul Ion D. Trajanescu în cadrul Serviciului Tehnic al Comisiunii Monumentelor Istorice, în perioada 1907-1924: schiţe, studii, relevee şi proiecte de restaurare.

 

Denumire Localizare Cod LMI Perioada Observaţii Album
Conacul Cantacuzino-Deleanu Sat Deleni, comuna Deleni, judeţ Iaşi IS-II-m-A-04146.01 1888-1889    
Palatul Cantacuzino-Paşcanu Aleea Parcului nr. 1, Paşcani, judeţ Iaşi IS-II-m-A-04212 1904    
Biserica Domnească "Adormirea Maicii Domnului" Calea Domnească nr. 181, Târgovişte, judeţ Dâmboviţa DB-II-m-A-17237.07 1907-1910    
Mănăstirea Comana Sat Comana, comuna Comana, judeţ Giurgiu GR-II-a-A-14967 1907-1908    
Biserica "Sf. Gheorghe" - Albă Baia, judeţ Suceava SV-II-m-A-05489 1909    
Mănăstirea Hurezi Sat Romanii de Jos, oraş Horezu, judeţ Vâlcea VL-II-a-A-09894 1909    
Mănăstirea Cetăţuia, Sala Gotică Str. Cetăţuia nr. 1, Iaşi, judeţ Iaşi IS-II-m-A-03806.02 1910-1911    
Biserica Vădeni, judeţ Gorj   1910    
Biserica "Sf. Voievozi" Str. Ion Heliade Rădulescu nr. 13, Târgovişte, judeţ Dâmboviţa DB-II-m-A-17297 1910    
Biserica "Sf. Gheorghe" Str. Victoriei nr. 34, Botoşani, judeţ Botoşani BT-II-m-A-01942.01
1912    
Biserica "Sf. Nicolae" a mănăstirii Dealu Aleea Mănăstirii Dealu, Sat Viforâta, comuna Aninoasa, judeţ Dâmboviţa DB-II-m-A-17757.01      
Mănăstirea Cotmeana Sat Cotmeana, comuna Cotmeana, judeţ Argeş AG-II-a-A-13622
     
Mănăstirea Cozia Str. Calea lui Traian nr. 816, Căciulata, oraş Călimăneşti, judeţ Vâlcea VL-II-a-A-09697
1928-1940    
Biserica Mănăstirii Radu-Vodă Str. Radu Vodă nr. 24A, sector 4, Bucureşti B-II-a-A-19498 1933