Înapoi

Studii, cercetări, memorii, articole


Studii, cercetări, rapoarte, memorii publicate în Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice - BCMI

Rapoarte, cercetări și memorii publicate în Anuarul Comisiunii Monumentelor Istorice

Articole și studii publicate în revista Arhitectura

Interviu cu Nicolae Ghika-Budești

 


Nicolae Ghika-Budeşti a desfăşurat şi o importantă activitate publicistică. Timp de aproape patru decenii a publicat în Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice - BCMI studii şi cercetări dedicate monumentelor istorice, memorii de restaurare, rapoarte de activitate.
Membru fondator al revistei "Arhitectura", începând cu anul 1906 a publicat aici studii şi aticole.

 

Studii, cercetări, rapoarte, memorii publicate în Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice - BCMI


În bogata activitate publicistică a arhitectului Nicolae Ghika-Budești un loc special îl ocupă studiile şi cercetările din domeniul monumentelor istorice, precum şi rapoartele de restaurare publicate în Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice, în perioada 1909-1916.

Titlu articol: Autor: Publicația, anul: Descarcă pdf:

Mănăstirea Comana. Note arhitectonice şi lucrări noi

Nicolae Ghika-Budeşti

BCMI, 1908, Anul I

pdf

Mănăstirea lui Aron-Vodă din ţarina Iaşilor – Descriere arhitectonică

Nicolae Ghika-Budeşti

BCMI, 1909, Anul II

pdf

Mănăstirea Hurezi – Biserica cea mare

Nicolae Ghika-Budeşti

BCMI, 1909, Anul II

pdf

Antichităţile dela Baia – II. Note arhitectonice şi lucrări noi

Nicolae Ghika-Budeşti

BCMI, 1909, Anul II

pdf

Clopotniţa dela Păpăuţi (Popăuţi)

Nicolae Ghika-Budeşti

BCMI, 1909, Anul II

pdf

Mănăstirea Hurezi – Paraclisul

Nicolae Ghika-Budeşti

BCMI, 1909, Anul II

pdf

Restaurarea Mănăstirii Hurezi – Lucrările din 1909 (Memoriu)

Nicolae Ghika-Budeşti, Ion D. Trajanescu

BCMI, 1909, Anul II

pdf

Biserica Domnească din Târgovişte

Nicolae Ghika-Budeşti

BCMI, 1910, Anul III

pdf

Ruina Sf. Împăraţi din Târgovişte – Note arhitectonice

Nicolae Ghika-Budeşti

BCMI, 1910, Anul III

pdf

Biserica din Vădeni – Note arhitectonice şi lucrări noi

Nicolae Ghika-Budeşti

BCMI, 1910, Anul III

pdf

Biserica domnească din Târgovişte. Memoriu de restaurare

Nicolae Ghika-Budeşti

BCMI, 1911, Anul IV

pdf

Biserica Sf. Arhangheli sau Voievozi din Târgovişte

Nicolae Ghika-Budeşti

BCMI, 1911, Anul IV

pdf

Biserica Logofătului Tăutul din Bălineşti

Nicolae Ghika-Budeşti

BCMI, 1911, Anul IV

pdf

Ruinele bizantine din Messembria

George Balş, Nicolae Ghika-Budeşti

BCMI, 1912, Anul V

pdf

Memoriu asupra lucrărilor de restaurare a Bisericii Sf. Gheorghe din Botoșani

Nicolae Ghika-Budeşti

BCMI, 1912, Anul V

pdf

Biserica Sf. Gheorghe din Botoşani (descriere)

Nicolae Ghika-Budeşti

BCMI, 1912, Anul V

pdf

Biserica din Bărbuleţu (Dâmboviţa)

Nicolae Ghika-Budeşti

BCMI, 1913, Anul VI

pdf

Biserica din Bordeşti (Râmnicu  Sărat)

Nicolae Ghika-Budeşti

BCMI, 1913, Anul VI

pdf

Arhitectura Bisericii Domneşti (Curtea de Argeş)

Nicolae Ghika-Budeşti

BCMI, 1917-1923, An X – XVI

pdf

L’Architecture de l’Église princiére de Curtea-de-Argeș

Nicolae Ghika-Budeşti

BCMI, 1917-1923, An X – XVI

pdf

Mănăstirea Golia. Studiu arhitectonic

Nicolae Ghika-Budeşti

BCMI, 1924, An XVII

pdf

Câteva biserici de lemn din Oltenia: Ştefăneşti-Dobruşa (cătun Şcoala), jud.Vâlcea; Grămeşti -Pietreni,jud. Vâlcea; Dobruşa de Jos, jud.Vâlcea; Socoteni – Slăvuţa, jud. Dolj

Nicolae Ghika-Budeşti, Gheorghe Referendaru

BCMI, 1926, Anul XIX

pdf

Mănăstirea Cotmeana

Nicolae Ghika-Budeşti

BCMI, 1931, Anul XXIV

pdf

Rapoarte de activitate a Comisiunii pe anii 1929-1930

Nicolae Ghika-Budeşti

BCMI, 1933, Anul XXVI

pdf

Rapoarte de activitate a Comisiunii pe anii 1931-1932

Nicolae Ghika-Budeşti

BCMI, 1933, Anul XXVI

pdf

Biserica din Hârtieşti-Muscel

Nicolae Ghika-Budeşti

BCMI, 1934, Anul XXVII

pdf

Biserica din Rebegeşti

Nicolae Ghika-Budeşti

BCMI, 1934, Anul XXVII

pdf

Ceva despre Biserica Mănăstirii Tismana

Nicolae Ghika-Budeşti

BCMI, 1937, Anul XXX

pdf

Arte minore bizantine şi romane

Nicolae Ghika-Budeşti

BCMI, 1937, Anul XXX

pdf

Comunicări. Recenzie. Grigore Ionescu, Istoria Arhitecturii Româneşti, Ed. Cartea Românească

Nicolae Ghika-Budeşti

BCMI, 1937, Anul XXX

pdf

Raport privitor la lucrările Serviciului tehnic al Comisiunii Monumentelor Istorice pe anul 1935

Nicolae Ghika-Budeşti

BCMI, 1937, Anul XXX

pdf

Restaurarea bisericii mari a mănăstirii Cozia (memoriu)

Nicolae Ghika-Budeşti

BCMI, 1938, Anul XXXI

pdf

La restauration de l’église du monastère de Cozia

Nicolae Ghika-Budeşti

BCMI, 1938, Anul XXXI

pdf

L’ancienne architecture religieuse de la Valachie. Essai de synthese

Nicolae Ghika-Budeşti

BCMI, 1942, Anul XXXV

pdf


Rapoarte, cercetări și memorii publicate în Anuarul Comisiunii Monumentelor Istorice

 

Titlu articol: Autor/Autori: Publicația, anul: Descarcă pdf:

Memoriul d-lui Arhitect-șef N. Ghika-Budești (privind lucrările de restaurare și conservare executate în 1914)

Nicolae Ghika-Budeşti

Anuarul CMI, 1914

pdf

Biserica din Cornul de Sus - Prahova

Nicolae Ghika-Budeşti

Anuarul CMI, 1914

pdf

Memoriul d-lui Arhitect-șef N. Ghika-Budești (privind lucrările de restaurare și conservare executate în 1915)

Nicolae Ghika-Budeşti

Anuarul CMI, 1915

pdf


Articole și studii publicate în revista Arhitectura

 

Titlu articol: Autor/Autori: Publicația, anul: Descarcă pdf:

Încercări de artă decorativă românească

Nicolae Ghika-Budeşti

Arhitectura, 1906, Nr. 1/ianuarie-februarie

pdf

Mobilierul Bisericei Albe din Baia

Nicolae Ghika-Budeşti

Arhitectura, 1916, Nr. 2/mai

pdf

Muzeul de artă națională (românească) din București

Nicolae Ghika-Budeşti

Arhitectura, 1941, Nr. 2/aprilie-iunie

pdf


Interviu cu Nicolae Ghika-Budești

 

Titlu articol: Autor/Autori: Publicația, anul: Descarcă pdf:

De vorbă cu d-nul N. Ghica-Budești

Petru Comarnescu

În volumul Gândirea estetică în arhitectura românească, coord. Gh. Săsărman, Ed. Meridiane, 1983

pdf


BCMI – Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice / Buletinul Comisiei Monumentelor Istorice
RMM-MIA – Revista Muzeelor și Monumentelor. Monumente Istorice și de Artă